Publikacje - Ma貪orzata Karczewska Drukuj
 

Bajkiewicz-Grabowska El瘺ieta, Karczewska Ma貪orzata. 2012 - Bia這wieski Park Narodowy. [W:] Bogdanowicz Robert, Jokiel Pawe, Pociask-Karteczka Joanna (red.) - Wody w parkach narodowych Polski. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiello雟kiego, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków 2012, s. 30-43.

Gierasimiuk Anna, Karczewski Andrzej, Karczewska Ma貪orzata. 2013 - Obr瑿 Ochronny Hwo幡a. 圭ie磬a edukacyjna i szlaki turystyczne. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2013, ss. 16.

Gierasimiuk Anna, Karczewski Andrzej, Karczewska Ma貪orzata. 2013 - Hwo幡a Protective District. Educational trail and tourist trails. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2013, ss. 16.

Kalinowski Andrzej (oprac. ed.). 2011 - Bia這wieski Park Narodowy. Przewodnik. [Autorzy tekstów: Joanna Bober, Katarzyna Daleszczyk, Anna Gierasimiuk, Anna Godlewska, Ma貪orzata Karczewska, Andrzej Keczy雟ki, Renata Krzy軼iak-Kosi雟ka, Anna Kujawa, ㄆkasz ζwrysz, Rados豉w Matejek, Ewa Moroz-Keczy雟ka, Kamil Witko跑, Fundacja S御iedzi, Bia造stok 2011, ss. 192.

Kami雟ki Tomasz, Karczewska Ma貪orzata, ζwreszuk Dorota, Fabija雟ki Pawe. 2008 - Szlak Turystyczny Tropem 真bra. Zak豉d Badania Ssaków PAN, Bia這wie瘸 2008, ss. 8. (sk豉danka). [Folder ten wydany zosta tak瞠 w wrrskji angielskiej: Bison Track Path].

Karczewska Ma貪orzata. 2005 - O zoochorii, czyli o w璠rówkach ro郵in. Puszczyk, R. 2005, nr 12, s. 6. [Przyk豉d z Bia這wieskiego Parku Narodowego].

Karczewska Ma貪orzata. 2006 - Nowe stanowisko z瑿ie趾a bia豉wego Crocidura leucodon w Bia這wie篡. Przegl康 Zoologiczny, T. 50 (2006), z. 3-4, s. 139-141.

Karczewska Ma貪orzata. 2008 - Dzikie orchidee. Matecznik Bia這wieski, R. 2008, nr 3, s. 2-4; nr 4, s. 2-4. [Storczyki].

Karczewska Ma貪orzata. 2008 - ABC obserwatora przyrody: Poszukiwany..., poszukiwana... w ramach Natura 2000. Puszczyk, R. 2008, nr 15, s. 4-5. [Poszukiwania na terenie BPN 6 gatunków ro郵in chronionych w ramach Natura 2000].

Karczewska Ma貪orzata. 2009 - Nowe stanowisko goryczki w御kolistnej Gentiana pneumonante w Bia這wieskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 28 (2009), nr 2, s. 125-126.

Karczewska Ma貪orzata. 2009 - Nowy gatunek ro郵iny naczyniowej podej廝zon rutolistny Botrychium multifidium (L.) (Ophioglossaceae) w Bia這wieskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 28 (2009), nr 4, s. 127-128.

Karczewska Ma貪orzata. 2009 - Nowe stanowisko Pulsatilla patens (Ranunculaceae) w Bia這wieskim Parku Narodowym. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, R. 16 (2009), nr 2, s. 438-440.

Karczewska Ma貪orzata. 2009/2010 - Co to s obszary chronionego krajobrazu? Puszczyk, R. 2009/2010, nr 18, s. 4.

Karczewska Ma貪orzata. 2010 - Nowe stanowisko podej廝zona marunowego Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch (Ophioglossaceae) w Bia這wieskim Parku Narodowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, T. 29 (2010), nr 4, s. 99-101.

Karczewska Ma貪orzata. 2011 - Storczykowate (Orchidaceae) Bia這wieskiego Parku Narodowego - stan zachowania i sposoby ochrony. [W:] Brzosko Emilia, Wróblewska Ada, Jermakowicz Edyta (red.) - Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona. Alter Studio, Bia造stok 2011, s. 95-98.

Karczewska Ma貪orzata, Kami雟ki Tomasz. 2004 - 圭ie磬a „Tropem 真bra". Zak豉d Badania Ssaków PAN, Bia這wie瘸 2004, ss. 6. (sk豉danka).

Karczewska Ma貪orzata, Borkowska Lidia, Kucharski Leszek. 2016 - Stan zbadania ro郵inno軼i niele郾ej w Bia這wieskim Parku Narodowym. [W:] Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek (red.) - L康owe ekosystemy niele郾e Bia這wieskiego Parku Narodowego. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2016, s. 23-35.

Karczewska Ma貪orzata, Borkowska Lidia, Kucharski Leszek. 2016 - The state of research into the non-forest vegetation of Bia這wie瘸 National Park. [W:] Karczewska Ma貪oprzata, Kucharski Leszek (ed.) - The Non-Forest Land Ecosystems of Bia這wie瘸 National Park. Bia這wie瘸 National Park, Bia這wie瘸 2016, s. 23-35.

Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek (red.). 2016 - L康owe ekosystemy niele郾e Bia這wieskiego Parku Narodowego. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2016, ss. 200.

Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek (ed.). 2016 - The Non-Forest Land Ecosystems of Bia這wie瘸 National Park. Bia這wie瘸 National Park, Bia這wie瘸 2016, ss. 200.

Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek. 2016 - Wprowadzenie. [W:] Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek (red.) - L康owe ekosystemy niele郾e Bia這wieskiego Parku Narodowego. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2016, s. 5-9.

Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek. 2016 - Introduction. [W:] Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek (ed.) - The Non-Forest Land Ecosystems of Bia這wie瘸 National Park. Bia這wie瘸 National Park, Bia這wie瘸 2016, s. 5-9.

Karczewska Ma貪orzata, Michalska-Hejduk Dorota, Kucharski Leszek. 2016 - Szata ro郵inna. [W:] Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek (red.) - L康owe ekosystemy niele郾e Bia這wieskiego Parku Narodowego. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2016, s. 37-139.

Karczewska Ma貪orzata, Michalska-Hejduk Dorota, Kucharski Leszek. 2016 - Plant cover. [W:] Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek (ed.) - The Non-Forest Land Ecosystems of Bia這wie瘸 National Park. Bia這wie瘸 National Park, Bia這wie瘸 2016, s. 37-139.

Krzy軼iak-Kosi雟ka Renata, Karczewska Ma貪orzata. 2006 - Nauka - Przyroda - Cz這wiek. [Science - Nature - Man]. [W:] Krzy軼iak-Kosi雟ka Renata (red.) - Nauka - Przyroda - Cz這wiek. Konferencja Jubileuszowa z okazji 85-lecia Bia這wieskiego Parku Narodowego, 9-10 czerwca 2006 r. / Science - Nature - Man. Bia這wie瘸 National Park's Anniversary Celebration Conference, June 9-10, 2006. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2006, s. 11-14.

Kucharski Leszek, Karczewska Ma貪orzata. 2016 - Kierunki zmian ro郵inno軼i niele郾ej BPN - zagro瞠nia i ochrona. W:] Karczewska Ma貪orzata, Kucharski Leszek (red.) - L康owe ekosystemy niele郾e Bia這wieskiego Parku Narodowego. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸 2016, s. 163-179.

Kucharski Leszek, Karczewska Ma貪orzata. 2016 - Directions to change in the non-forest vegetation of BNP - threats and protection. [W:] Kucharski Leszek, Karczewska Ma貪orzata (ed.) - The Non-Forest Land Ecosystems of Bia這wie瘸 National Park. Bia這wie瘸 National Park, Bia這wie瘸 2016, s. 163-179.

Stefaniak Agnieszka, Karczewska Ma貪orzata, Jakubska-Busse Anna. 2011 - Wybrane cechy populacji Epipactis helleborine (L.) Crantz na terenach naturalnych Bia這wieskiego Parku Narodowego (BPN) oraz poddanych antropopresji w okolicach Puszczy Bia這wieskiej. [W:] Brzosko Emilia, Wróblewska Ada, Jermakowicz Edyta (red.) - Storczykowate w Polsce: biologia i ochrona. Alter Studio, Bia造stok 2011, s. 52-59.

Stefaniak Agnieszka, Ziemkiewicz Sylwia, Karczewska Ma貪orzata, Klejps Alicja, Jakubska-Busse Anna. 2013 - The current condition of the Orchidaceae populations in polish national parks. Archives of Biological Sciences, Belgrade, Vol. 65 (2013), nr 3, s. 1079-1086. 
  • Polish
  • English
home