Publikacje - Marek Świć Drukuj
 

Bober Joanna, Świć Marek. 2006 - Dzień Ziemi 2006 - Fotoreportaż. Echa, R. 2006, nr 2, s. 3. [Udział BPN w festynie w Warszawie].

Schmidt Hanna (red.). 2015 - Tajemnice wilka i rysia z prastarej Puszczy - jak polubić i chronić duże drapieżniki? Zbiór konspektów zajęć lekcyjnych dotyczących dużych drapieżników. [Autorzy konspektów: Anna Bajko, Katarzyna Cholewa, Joanna Duszkowska, Alina Jakubowska, Ewa Niemyjska, Grażyna Osiak, Hanna Schmidt, Maria Słobodzian, Marek Świć]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2015, ss. 116.

Świć Marek. 2003 - Walory przyrodnicze BPN. Co w Parku piszczy, Lato 2003, s. 1.

Świć Marek. 2003 - The natural values of Białowieża National Park. What's what in the Park. Information bulletin of Białowieża National Park, Białowieża, Summer 2003, s. 1.

Świć Marek. 2003 - Żubr - symbol Białowieskiego Parku Narodowego. Co w Parku piszczy, Lato 2003, s. 3.

Świć Marek. 2003 - Bison - the symbol of Białowieża National Park. What's what in the Park. Information bulletin of Białowieża National Park, Białowieża, Summer 2003, s. 3.

Świć Marek. 2006 - Poznajemy tajemnice lasu naturalnego. Pakiet edukacyjny dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych. [Rysunki: Joanna Matysek, Anna M. Świtalska-Świć]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2006, ss. 8 + 20 kmpl. 8 ss.

Świć Marek. 2010 - Akcja „Płazy 2010". Głos Białowieży, R. 2010, nr 12/05, s. 11-12.

Świć Marek, Karczewski Andrzej. 2003 - Na ścieżkach puszczańskiego matecznika: Carska Tropina. [Seria: Spacerkiem po Białowieskim Parku Narodowym]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2003, ss. 16.

Świć Marek, Karczewski Andrzej. 2003 - On the paths of the virgin forest: Tsars' Hunting Trail. [Series: Strolling along the Białowieża National Park]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2003, ss. 12.

Świć Marek, Karczewski Andrzej. 2003 - Na ścieżkach puszczańskiego matecznika: Wilczy Szlak. [Seria: Spacerkiem po Białowieskim Parku Narodowym]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2003, ss. 16.

Świć Marek, Karczewski Andrzej. 2003 - On the paths of the virgin forest: The Wolves' Trail. [Series: Strolling along the Białowieża National Park]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2003, ss. 12.

Świć Marek, Karczewski Andrzej. 2003 - Na ścieżkach puszczańskiego matecznika: Wokół uroczyska Głuszec. [Seria: Spacerkiem po Białowieskim Parku Narodowym]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2003, ss. 16.

Świć Marek, Karczewski Andrzej. 2003 - On the paths of the virgin forest: Around the Capercaile Range. [Series: Strolling along the Białowieża National Park]. Białowieski Park Narodowy, Białowieża 2003, ss. 12.

Świć Marek. 2010 - Białowieski Park Narodowy Przewodnik. Wydawnictwo ZET Wrocław 2010, ss. 24. 
  • Polish
  • English
home