Publikacje - Michał Krzysiak Drukuj
 

Adaszek Łukasz, Dzięgiel Beata, Krzysiak Michał, Skrzypczak Maciej, Adaszek Michał, Staniec Marta, Wyłupek Dagmara, Winiarczyk Stanisław. 2014 - Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato DNA in the blood of wild bison from Białowieza Primeval Forest in eastern Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 17 (2014), nr 4, s. 713-715.

Adaszek Łukasz, Górna Marta, Krzysiak Michał, Adaszek Michał, Garbal Marcin, Winiarczyk Stanisław. 2011 - Identification of the piroplasms isolated from horses with clinical piroplasmosis in Poland. Wiadomości Parazytologiczne, T. 57 (2011), s. 21-26.

Anusz Krzysztof, Orłowska Blanka, Krajewska-Wędzina Monika, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Krzysiak Michał, Bielecki Wojciech, Witkowski Lucjan, Welz Mirosław, Kita Jerzy. 2017 - Ante-mortem and post-mortem tuberculosis diagnostics in three European Bison from the enclosure in Bukowiec in the Bieszczady National Park in Poland. Medycyna Weterynaryjna, Vol. 73 (2017), nr 10, s. 642-646.

Bielecki Wojciech, Krzysiak Michał, Siedlicki Mariusz. 2010 - Zmiany anatomopatologiczne powstałe na kończynie żubra po zadzierzgnięciu wnyku. European Bison Conservation Newsletter, T. 3 (2010), s. 85-90.

Bielecki Wojciech, Ryblewska Joanna, Krzysiak Michał, Dackiewicz Jerzy, 2012 - Spontaniczne gojenie się kości długich u żubrów wolnożyjących / Spontaneously regeneration of long bone fractures in free - ranging wisent. [W:] Konferencja naukowa „Żubr w tradycji Rzeczypospolitej". Kiermusy 6-7 września 2012 r. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Warszawa 2012, s. 10-12.

Cabaj Władysław, Bień Justyna, Cybulska Aleksandra, Komacka Aleksandra, Moskwa Bożena, Krzysiak Michał. 2013 - Neospora caninum u żubrów eliminowanych w Białowieży w latach 2012-2013. European Bison Conservation Newsletter T. 6 (2013), s. 85-89.

Czykier Elżbieta, Dackiewicz Jerzy, Krzysiak Michał, Cholewski Mateusz. 2015 - Jaką tendencję wykazuje częstość pojawiania się wnętrostwa u samców żubra Bison bonasus / The tendency observed in the incidence of cryptorchidism in male European bison Bison bonasus. [W:] Konferencja naukowa „Żubry w Lasach Pszczyńskich - 150 lat hodowli". Pszczyna, 10-11 września 2015 r. Streszczenia referatów, s. 14-15.

Czykier Elżbieta, Dackiewicz Jerzy, Krzysiak Michał, Cholewski Mateusz, Olech Wanda. 2016 - Influence of inbreeding on the incidence of cryptorchidism in males of Lowland-line bison. Medycyna Weterynaryjna, Vol. 72 (2016), nr 8, s. 491-493.

Demiaszkiewicz Aleksander W., Krzysiak Michał K., Pyziel Anna M., Kuligowska Izabela, Lachowicz Jacek. 2010 - Skuteczność odrobaczenia dzikich przeżuwaczy utrzymywanych w Rezerwacie Pokazowym Białowieskiego Parku Narodowego. Życie Weterynaryjne, Vol. 85 (2010), nr 6, s. 532-534.

Demiaszkiewicz Aleksander W., Pyziel Anna M., Kuligowska Izabela, Lachowicz Jacek, Krzysiak Michał K. 2012 - Nematodes of the large intenstine of the European bison of the Bialowieza National Park. Annals of Parasitology, Vol. 58 (2012), nr 1, s. 9-13.

Durkalec Maciej, Nawrocka Agnieszka, Krzysiak Michał, Larska Magdalena, Kmiecik Mirosław, Posyniak Andrzej. 2017 - Trace elements in the liver of captive and free-ranging European bison (Bison bonasus L.), Chemosphere, Vol. 193 (2017), s. 454-463. (doi: 10.1016/j.chemosphere.2017.11.050)

Dzięgiel B[eata], Adaszek Ł[ukasz], Krzysiak M[ichał], Skrzypczak M[aciej], Adaszek M[ichał], Furmaga B., Winiarczyk S[tanisław]. 2015 - The occurrence of Anaplasma phagocyto- philum in wild bison from the Bialowieza Primeval Forest in Eastern Poland. Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift, Vol. 128, nr 7-8, s. 310-314.

Kędrak-Jabłońska Agnieszka, Budniak Sylwia, Szczawińska Anna, Reksa Monika, Krupa Marek, Krzysiak Michał, Szulowski Krzysztof. 2014 - Izolacja Pasteurella multocida od żubrów / Isolation of Pasteurella multocida from European bison. [W:] Konferencja naukowa „Żubry w Bioregionie Mirosławiec" Wałcz, 4-5 września 2014. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, s. 52-53.

Kęsik-Maliszewska Julia, Krzysiak Michał, Grochowska Maria, Lechowski Lech, Chase Christopher. Larska Magdalena. 2018 - Epidemiology of Schmallenberg Virus in European Bison (Bison bonasus) in Poland. Journal of Wildlife Diseases, Vol. 54 (2018), nr 2. /doi.org/ 10.7589/2017-07-159.

Kęsik-Maliszewska Julia, Krzysiak Michał, Krajewska Monika, Żmudziński Jan F., Larska Magdalena. 2014 - Serologiczne badania w kierunku wirusowych zakażeń układu oddechowego u żubrów w Polsce / Serological survey of viral respiratory infections in European bison in Poland. [W:] Konferencja naukowa „Żubry w Bioregionie Mirosławiec" Wałcz, 4-5 września 2014. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, s. 54-55.

Kęsik-Maliszewska Julia, Krzysiak Michał, Larska Magdalena. 2015 - Rozprzestrzenienie wybranych zakażeń wirusowych układu oddechowego u żubrów w Polsce / The spread of selected respiratory viral infections in European bison in Poland. Konf. nauk. [W:] 150 lat hodowli - Konferencja naukowa „Żubry w Lasach Pszczyńskich - 150 lat hodowli". Pszczyna, 10-11 września 2015 r. Streszczenia referatów, s. 35-38.

Kęsik-Maliszewska Julia, Krzysiak Michał, Larska Magdalena, Grochowska Maria, Lechowski Lech. 2015 - Monitoring entomologiczny jako element nadzoru epizootycznego cyrkulacji wirusa Schmallenberg na terenie rezerwatów hodowlanych Białowieskiego Parku Narodowego / Entomological monitoring as a part of epizootic surveillance of Schmallenberg virus circulation in breeding reserves of Białowieża National Park. [W:] 150 lat hodowli - Konferencja naukowa „Żubry w Lasach Pszczyńskich - 150 lat hodowli". Pszczyna, 10-11 września 2015 r. Streszczenia referatów, s. 38-41.

Krzysiak Michał K. 2010 - Przypadek podostrego zapalenia wymienia u krowy żubra. European Bison Conservation Newsletter, T. 3 (2010), s. 91-94.

Krzysiak Michał K. 2011 - Przypadek ciężkiego porodu u krowy żubra. The case of difficult parturition in European bison cow. [W:] Międzynarodowa Konferencja „Żubry, Lasy, Jeziora". Malinówka, 22-23 września 2011. Streszczenia referatów. Nadleśnictwo Borki, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, s. 35-36.

Krzysiak Michał K. 2011 - Przypadek ciężkiego porodu u krowy żubra. Życie Weterynaryjne, Vol. 86 (2011), nr 6, s. 469-471.

Krzysiak Michał K. 2014 - Rola lekarza weterynarii w Białowieskim Parku Narodowym. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, R. 18 (2014), nr 3 (71), s. 16-17.

Krzysiak Michał K. 2017 - Przyszłość żubra zależy od mądrej opieki. 04.10.2017 | CILP. (http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/przyszlosc-zubra-zalezy-od-madrej-opieki)

Krzysiak Michał]K, Bielecki Wojciech, Demiaszkiewicz Aleksander W., Pyziel Anna M., Krajewska Monika, Rzewuska Magdalena, Matuszewska Magdalena, Wiśniewska J. 2012 - Przypadek „POSESJI", żubrzycy z Kiermus. European Bison Conservation Newsletter Vol. 5 (2012), s. 1-10.

Krzysiak Michał K., Dackiewicz Jerzy, Kęsik-Maliszewska Julia, Larska Magdalena. 2014 - Post-mortem evaluation of pathological lesions in European bison (Bison bonasus) in the Białowieża Primeval Forest between 2008 and 2013. Bulletin of the Veterinary Institute in Puławy, Vol. 58 (2014), nr 3, s. 421-431.

Krzysiak Michał, Dackiewicz Jerzy, Larska Magdalena. 2014 - Pośmiertna ocena zmian anatomopatologicznych u żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej w latach 2008-2013 / Post-mortem evaluation of pathological lesions in European bison (Bison bonasus) from Białowieża Primeval Forest in 2008-2013. [W:] Konferencja naukowa „Żubry w Bioregionie Mirosławiec" Wałcz, 4-5 września 2014. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, s. 63-65.

Krzysiak Michał K. Demiaszkiewicz Aleksander W, Pyziel Anna M., Kuligowska Izabela, Lachowicz Jacek. 2012 - Skuteczność odrobaczania żubrów utrzymywanych w Rezerwatach Hodowlanych Białowieskiego Parku Narodowego. Życie Weterynaryjne Vol. 87 (2012), nr 1, s. 47-48.

Krzysiak Michał, Demiaszkiewicz Aleksander W., Pyziel Anna M., Larska Magdalena. 2015 - Monitoring parazytologiczny żubrów (Bison bonasus) w rezerwatach hodowlanych Bialowieskiego Parku Narodowego / Parasitological monitoring in European bison (Bison bonasus) Breeding Center of Białowieża National Park. [W:] 150 lat hodowli - Konferencja naukowa „Żubry w Lasach Pszczyńskich - 150 lat hodowli". Pszczyna, 10-11 września 2015 r. Streszczenia referatów, s. 48-49.

Krzysiak Michał K., Demiaszkiewicz Aleksander W., Pyziel Anna M., Larska Magdalena. 2015 - Parasitological monitoring in the European Bison (Bison bonasus) Breeding Center of Bialowieza National Park. Medycyna Weterynaryjna, Vol. 71 (2015), nr 12, s. 791-795.

Krzysiak Michał K., Dudek Katarzyna, Krajewska Monika, Bednarek Dariusz, Szulowski Krzysztof. 2014 - Serological studies to determine the occurrence of Johne's disease and mycoplasma infection in the Northern-East Polish population of European bison (Bison bonasus). Polish Journal of Veterinary Sciences Vol. 17 (2014), nr 4, s. 721-723.

Krzysiak Michał K., Iwaniak Wojciech, Kęsik-Maliszewska Julia, Olech Wanda, Larska Magdalena. 2017 - Serological study of exposure to selected arthropod-borne athogens in European Bison (Bison bonasus) in Poland. Transboundary and Emerging Diseases, Vol. 64 (2017), nr 5, s. 1411-1423; doi: 10.1111/tbed.12524

Krzysiak Michał K., Jabłoński Artur, Iwaniak Wojciech, Krajewska Monika, Kęsik-Maliszewska Julia, Larska Magdalena. 2018. Seroprevalence and risk factors for selected respiratory and reproductive tract pathogen exposure in European bison (Bison bonasus) in Poland. Veterinary Microbiology, Vol. 215 (2018), s. 57-65, doi: 10.1016/j.vetmic.2018.01.005

Krzysiak Michał K., Kęsik-Maliszewska Julia, Larska Magdalena. 2017 - Monitoring serologiczny żubrów (Bison bonasus) z Puszczy Białowieskiej jako element kontroli zakażeń wirusami oddechowymi bydła. Życie Weterynaryjne, Vol. 92 (2017), nr 3, s. 204-208.

Krzysiak Michał, Larska Magdalena. 2014 - Immobilizacja farmakologiczna żubrów. Medycyna Weterynaryjna, Vol. 70 (2014), nr 3, s. 172-175.

Krzysiak Michał K., Szydłowski Tomasz, Anusz Krzysdztof. 2014 - Unieruchamianie farmakologiczne jeleniowatych. Życie Weterynaryjne, Vol. 89 (2014), nr 11, s. 950-953.

Larska Magdalena, Krzysiak Michał K., Dackiewicz Jerzy, Żmudziński Jan F. 2014 - Zagrożenie nowymi chorobami wirusowymi u żubrów (Bison bonasus) w Polsce / Emerging viral disease threats to European bison (Bison bonasus) in Poland. [W:] Konferencja naukowa „Żubry w Bioregionie Mirosławiec" Wałcz, 4-5 września 2014. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, s. 65-66.

Larska Magdalena, Krzysiak Michał K., Jabłoński A., Kęsik Julia, Bednarski Marek, Rola Jerzy. 2015 - Hepatitis E virus antibody prevalence in wildlife in Poland. Zoonoses and Public Heath, Vol. 62 (2015), s. 105-110; doi: 10.1111/zph.12113.

Larska Magdalena, Krzysiak Michał K., Kęsik-Maliszewska Julia, Iwaniak Wojciech. 2015 - Badania serologiczne ekspozycji na cztery patogeny przenoszone przez stawonogi u żubrów (Bison bonasus) w Polsce / Serological study of exposure to four arthropod-borne pathogens in European bison (Bison bonasus) in Poland. [W:] 150 lat hodowli - Konferencja naukowa „Żubry w Lasach Pszczyńskich - 150 lat hodowli". Pszczyna, 10-11 września 2015 r. Streszczenia referatów, s. 49-52.

Larska Magdalena, Krzysiak Michał, Smreczak Marcin, Polak Mieczysław P., Żmudziński Jan F. 2013 - First detection of Schmallenberg virus elk (Alces alces) indicating infection of wildlife in Białowieża National Park in Poland. The Veterinary Journal, Vol. 198 (2013), nr 1, s. 279-281.

Marczuk Jan, Olbrych Katarzyna, Brodzki Piotr, Krzysiak Michał, Sokołowska Justyna, Szara Tomasz. 2014 - Hematologiczne i biochemiczne zmiany u żubrów naturalnie zainfekowanych Fasciola hepatica / Hematological and biochemical changes in European bison naturally infected with Fasciola hepatica. [W:] Konferencja naukowa „Żubry w Bioregionie Mirosławiec" Wałcz, 4-5 września 2014. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, s. 71-72.

Moskwa Bożena, Bień Justyna, Cybulska Aleksandra, Kornacka Aleksandra, Krzysiak Michał, Cencek Tomasz, Cabaj Władysław. 2015 - The first identification of a blood-sucking abomasal nematode Ashworthius sidemi in cattle (Bos taurus) using simple polymerase chain reaction (PCR). Veterinary Parasitology, Vol. 211 (2015), s. 106-109.

Marczuk Jan, Olbrych Katarzyna, Brodzki Piotr, Krzysiak Michał, Sokołowska Justyna, Szara Tomasz. 2014 - Hematologiczne i biochemiczne zmiany u żubrów naturalnie zainfekowanych Fasciola hepatica / Hematological and biochemical changes in European bison naturally infected with Fasciola hepatica. [W:] Konferencja naukowa „Żubry w Bioregionie Mirosławiec" Wałcz, 4-5 września 2014. Streszczenia referatów. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, s. 71-72.

Olbrych Katarzyna, Urbańska Kaja, Krzysiak Michał, Szara Tomasz., Bartyzel Bartłomiej J. 2013 - Evaluation of vaginal swabs in European bison (Bison bonasus). European Bison Conservation Newsletter, Vol. 6 (2013), s. 107-114. 
  • Polish
  • English
home