Kwiecień w Białowieskim Parku Narodowym - 2018 Drukuj
 

10 lat temu

4 kwietnia 2008 r.

W holu Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN w Białowieży otwarta została wystawa fotograficzna pt. „Dzika przyroda Puszczy Augustowskiej", zorganizowana przez białowieskie muzeum oraz Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Augustów. Pokazano 27 fotografii Romana Rogozińskiego, wykonanych w przeciągu ośmiu lat na terenach nadleśnictw: Płaska, Pomorze, Szczerba i Augustów. Wystawa trwała do 11 maja 2008 roku.

16 kwietnia 2008 r.

W Hajnówce odbyło się podsumowanie zakończonego projektu „Rozwój turystyki transgranicznej w regionie Puszczy Białowieskiej". W wyniku jego realizacji utworzono transgraniczny szlak rowerowy z trasami alternatywnymi (ok. 160 km po stronie polskiej i ok. 500 km po stronie białoruskiej) oraz wybudowano infrastrukturę przy szlaku. Wydane zostały materiały pomocnicze i informacyjne, przeprowadzono wspólne działania marketingowe i szkolenia. Gruntownemu remontowi poddane zostało Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Paprotka" w Białowieży. Ustawiono trzy nowe infokioski multimedialne (Białowieża, Czyże, Narewka). Projekt został zgłoszony do konkursu „Polska pięknieje - 7 cudów unijnych funduszy".

27 kwietnia 2008 r.

Radio France Internationale (RFI) wyemitowało ponad 11-minutową audycję w języku polskim, w której Piotr Daszkiewicz z Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu opowiada o francuskich powiązaniach z Puszczą Białowieską i wkładzie naukowców paryskich w akcję ratowania polskich żubrów. Audycję przygotowała Anna Bernhardt. 

30 kwietnia 2008 r.

Odbyło się uroczyste otwarcie jednego z pięter (z 38 miejscami noclegowymi) w części hotelowej kompleksu budynków Białowieskiego Parku Narodowego na wzgórzu w Parku Pałacowym w Białowieży (oficjalna nazwa „Pokoje Gościnne Centrum Edukacyjno-Muzealnego BPN"). Poświęcenia obiektu dokonali księża: Andrzej Matel (rzymskokatolicki) oraz Sergiusz Korch i Walery Piotrowski (prawosławni). Do końca 2008 roku BPN wyposażył i uruchomił kolejne piętro obiektu (z 71 miejscami noclegowymi).


20 lat temu

2 - 3 kwietnia 1998 r.

W Białowieży odbyło się spotkanie około 30 proekologicznych organizacji pozarządowych, głównie z regionu „Zielonych Płuc Polski". Jednym z tematów spotkania były sprawy ochrony Puszczy Białowieskiej. W spotkaniu uczestniczył m. in. wiceminister ochrony środowiska i Główny Konserwator Przyrody dr Janusz Radziejowski. 

3 - 5 kwietnia 1998 r.

W Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży odbyło się doroczne spotkanie członków Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, przebiegające pod hasłem „Przyroda bez granic". W czasie zjazdu promowano książkę Eugeniusza Pugacewicza pt. „Ptaki lęgowe Puszczy Białowieskiej" oraz wydaną przez PTOP i Zachodnio-Białoruskie Towarzystwo Ochrony Ptaków mapę białoruskiej części Puszczy Białowieskiej.

17 kwietnia 1998 r.

W Białowieży gościła 35-osobowa grupa dziennikarzy z Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos". Dziennikarze zapoznali się z problemami funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i ochrony polskiej części Puszczy Białowieskiej. Był to fragment sesji terenowej na obszarze „Zielonych Płuc Polski".

18 - 20 kwietnia 1998 r.

W Białowieży gościł wiceminister ochrony środowiska Radosław Gawlik. Odbył on spotkania z przedstawicielami lokalnych samorządów, kierownikami białowieskich placówek naukowych i leśnikami.

21 kwietnia 1998 r.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał decyzję Nr 32 w sprawie wstrzymania wyrębu ponadstuletnich drzew pojedynczych i drzewostanów o charakterze naturalnym na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej.

22 kwietnia 1998 r.

Z okazji Dnia Ziemi w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży spotkało się na podsumowaniu konkursu literacko-przyrodniczego „Jeden dzień w Puszczy Białowieskiej" ponad 100 dzieci z puszczańskich szkół. W planie imprezy znalazły się także: przedstawienie w wykonaniu miejscowego kółka ekologicznego, zajęcia przyrodnicze w grupach oraz prezentacja nowo otwartej wystawy „Świat owadów", przygotowanej przez dra Marka Kozłowskiego z Warszawy.

24 kwietnia 1998 r.

W Białowieży odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomu Europy Białowieskiemu Parkowi Narodowemu. Postanowienie o przyznaniu Dyplomu podjęte zostało na spotkaniu Delegatów Ministrów Rady Europy w dniu 30 września 1997 roku. BPN otrzymał dyplom w najwyższej kategorii „A", dotyczącej ochrony obszarów będących europejskim dziedzictwem w dziedzinie przyrody. Rada Europy przyjęła BPN pod swój patronat do 30 września 2002 roku.

Z okazji wręczenia Dyplomu Europy odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Na posiedzeniu podpisano list intencyjny w sprawie włączenia BPN do projektu międzynarodowej sieci „PAN Parks".

W Obrębie Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego otwarto dwa szlaki turystyczne. Pierwszy (czerwony, długość ok. 5,5 km) prowadzi wokół uroczyska „Głuszec", drugi (zielony, długość 11,5 km) rozpoczyna się w osadzie Zamosze i biegnie do Kosego Mostu na rzece Narewce, gdzie łączy się z żółtym szlakiem.


30 lat temu

22 - 23 kwietnia 1988 r.

W Białowieży odbyło się II Seminarium nt. Kształcenia Świadomości Młodego Polaka, którego tematem przewodnim była „Rola parków narodowych i rezerwatów przyrody w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodzieży". Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Badań Problemów Młodzieży, Społeczne Centrum Informacyjne Ochrony Środowiska i Białowieski Park Narodowy.

29 kwietnia 1988 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł włoski dziennikarz Massimo Todisco Grande.


40 lat temu

20 kwietnia 1978 r.

Wojewódzka Rada Narodowa w Białymstoku podjęła uchwałę Nr XIII/45/78 w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłaty klimatyczne. Zaliczono do nich m.in. wszystkie miejscowości gminy Białowieża. (zob. Dziennik Urzędowy WRN w Białymstoku, Nr 8 z 4 lipca 1978 roku, poz. 49).

Kwiecień 1978 r.

Rozpoczęto prace przy przeprowadzeniu podziemnego kabla telekomunikacyjnego z Hajnówki do Białowieży, które zostały ukończone na jesieni tego samego roku, przy znacznym udziale czynu społecznego mieszkańców Białowieży, w tym także pracowników Białowieskiego Parku Narodowego.


50 lat temu

1-4 kwietnia 1968 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościli zachodnioniemieccy filmowcy - Erika Sklorz, Christel Howe, Karl-Heinz Kramer. Towarzyszyła im Krystyna Zaleska-Tomczak z Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie.

18 kwietnia 1968 r.

Na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Małgorzaty Krasińskiej pt. „Rozwój postnatalny hybrydów F1 żubra z bydłem domowym".

28 kwietnia 1968 r.

Białowieski Park Narodowy zwiedził wraz ze swoją rodziną ambasador Francji w Polsce Arnaud Wapler.


60 lat temu

18-20 kwietnia 1958 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł wraz z rodziną ambasador brytyjski w Polsce Eric Berthond.

18 - 23 kwietnia 1958 r.

W Białowieskim Parku Narodowym gościł fotografik i filmowiec Włodzimierz Puchalski wraz z żoną Alaną i redaktorem krakowskiego „Dziennika Polskiego" Zbigniewem Turkiem.


70 lat temu

1 kwietnia 1948 r.

Białowieski Park Narodowy został wydzielony z Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i poddany pod bezpośrednią zależność administracyjną Instytutowi Badawczemu Leśnictwa.

17 i 18 kwietnia 1948 r.

W Białowieskim Parku Narodowym przebywał z grupą współpracowników ambasador Francji w Polsce Jean Saillens.


80 lat temu

11 kwietnia 1938 r.

Park Narodowy w Białowieży wypuścił na wolność pierwszą parę niedźwiedzi sprowadzonych do Puszczy z Rosji Sowieckiej w listopadzie 1937 roku. Druga para została wypuszczona 30 kwietnia tego samego roku.

30 kwietnia 1938 r.

W Białymstoku otwarto Wystawę Leśno-Łowiecką, na której Dyrekcja Lasów Państwowych w Białowieży zaprezentowała trofea, nagrodzone złotymi medalami na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie w 1937 roku. Były to: łeb żubra, cztery kapitalne wieńce jeleni i tarcza z parostkami sarny-kozła. Wystawa trwała do 15 maja 1938 roku.


90 lat temu

12 i 13 kwietnia 1928 r.

W Puszczy Białowieskiej polowali na głuszce: minister komunikacji Paweł Romocki, minister poczt i telegrafów Bogusław Miedziński, minister rolnictwa Karol Niezabytowski, poseł czechosłowacki Vàclav Girsa, szef protokołu dyplomatycznego hr. Stefan Przeździecki, redaktor czasopisma „Świat" Stefan Krzywoszewski, poeta Julian Ejsmond i kilku innych dygnitarzy. Zatrzymali się oni w Domu Myśliwskim, położonym na terenie Parku Pałacowego w Białowieży.

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home