Maj w Bia這wieskim Parku Narodowym - 2018 Drukuj
 

10 lat temu

6 maja 2008 r.

W Bia這wie篡 odby這 si podsumowanie drugiej edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Bioró積orodno嗆 i formy ochrony przyrody w Polsce", organizowanego przez Bia這wieski Park Narodowy. W konkursie wzi窸o udzia 46 gimnazjalistów. I miejsce zaj窸a Paulina Pa豉sz z Zespo逝 Szkó w Wielkim Podlesiu (reprezentantka Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego), II - Ewa Baranowska z gimnazjum Nr 1 w Sopocie (reprezentantka Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gda雟ku), III - Katarzyna Jancewicz z Zespo逝 Szkó z Dodatkow Nauk J瞛yka Bia這ruskiego w Hajnówce (reprezentantka Bia這wieskiego Parku Narodowego).

17 maja 2008 r.

Muzeum Przyrodniczo-Le郾e BPN w Bia這wie篡 przygotowa這 imprez pn. „Noc Muzeów", która po raz pierwszy zorganizowana zosta豉 w 1997 roku w Berlinie, a do Polski przyw璠rowa豉 w 2004 roku (Kraków). Na program imprezy z這篡造 si: wernisa wystawy „Puszcza Bia這wieska" w XIX-wiecznej grafice" (przygotowali j Ewa Moroz-Keczy雟ka i Andrzej Keczy雟ki) oraz koncert bia這ruskiego barda Todara (Zmicier Wajciuszkiewicz) z zespo貫m W-Z Orkiestra. Ch皻ni do obejrzenia ekspozycji muzealnej mogli j zwiedza do pó軟ocy, za symboliczn op豉t 1 z. Wystawa grafiki trwa豉 do 16 lipca 2008 roku.

19 - 26 maja 2008 r.

W Bia這wieskim Parku Narodowym przebywa znany fotograf i ekolog Craig Potton z Nowej Zelandii. Gównym celem jego wizyty tutaj by這 poznanie i sfotografowanie krajobrazów Parku i Puszczy Bia這wieskiej.

26 - 31 maja 2008 r.

W Kamieniukach (Bia這ru) i Bia這wie篡 odby豉 si kursokonferencja „Wspólne cele ochrony ekosystemów le郾ych na obszarach chronionych Parku Narodowego Puszcza Bia這wieska i jego otuliny". Celem spotkania by這 zaznajomienie le郾ików pracuj帷ych na terenie Polski centralnej, w jednostkach Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa雟twowych w Warszawie, z zagadnieniami ochrony i zarz康zania obszarami ochrony cz窷ciowej i 軼is貫j w Puszczy Bia這wieskiej oraz jej najbli窺zym s御iedztwie. Konferencja da豉 te uczestnikom okazj do wymiany do鈍iadcze z le郾ikami bia這ruskimi pracuj帷ymi w lasach gospodarczych i ochronnych. W kursokonferencji uczestniczyli przedstawiciele kó SITLID ze wszystkich nadle郾ictw RDLP w Warszawie, studenci IV roku Wydzia逝 Le郾ego SGGW, pracownicy biur RDLP i BULiGL, Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz cz這nkowie prezydium Zarz康u Oddzia逝 SITLiD.

29 maja 2008 r.

W siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego odby這 si podsumowanie konkursu na najciekawszy album pt. „真br w Puszczy". Konkurs zorganizowany zosta dla klas szkó podstawowych i gimnazjów z terenu 11 gmin obj皻ych projektem Fundacji Zielone P逝ca Polski - „Ochrona 簑bra w Puszczy Bia這wieskiej". I nagrod zdoby豉 klasa III Szko造 Podstawowej w Bia這wie篡 (opiekun Hanna Gutowska).


20 lat temu

Pocz徠ek maja 1998 r.

Rafa Paluch podj掖 kontynuowane w lipcu tego samego roku badania nad zastosowaniem ekologicznych liczb wska幡ikowych do okre郵enia kierunków zmian ro郵inno軼i runa i typów siedlisk w drzewostanach naturalnych w Bia這wieskim Parku Narodowym. W tym celu zosta這 za這穎nych 80 powierzchni próbnych (w oddz. 284 i 285), na których naukowiec powtórzy badania fitosocjologiczne, wykonane przez Ryszarda Zar瑿 w czerwcu i lipcu 1959 roku (zob. „Sylwan" nr 10, 2001 oraz nry 1, 7, 2002; „Kosmos" nr 4, 2002; „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" nr 4, 2002; „Prace Instytutu Badawczego Le郾ictwa" s. A, nr 1, 2003).

10 maja - 17 czerwca 1998 r.

W hallu Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego BPN w Bia這wie篡 odby豉 si wystawa teki grafik „Wra瞠nia z Bia這wie篡" Leona Wyczó趾owskiego. Pokazano 10 litografii („Droga w lesie", „D瑿y I", „Wn皻rze lasu", „Sosny", „Zamie", „D帳 z kamieniami", „真bry", „D瑿y II", „D瑿y III", „安ierki usch貫"). Wystaw przygotowa Andrzej Keczy雟ki, teksty informacyjne opracowa豉 Ewa Moroz-Keczy雟ka. Wystaw obejrza這 ponad 23,2 tys. osób.

15 maja 1998 r.

Ekipa Biura Urz康zania Lasu i Geodezji Le郾ej - Oddzia w Bia造mstoku pod kierownictwem mgr. in. Czes豉wa Michalczuka zako鎍zy豉 prace glebowo-siedliskowe i fitosocjologiczne, prowadzone w ca貫j zagospodarowanej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej. Prace te mia造 na celu szczegó這w inwentaryzacj gleb i siedlisk wraz z rozpoznaniem aktualnych i potencjalnych zespoów ro郵innych, dla stworzenia w豉軼iwych podstaw do oceny warunków przyrodniczych i stanu lasów oraz podejmowania decyzji hodowlanych i ochronnych, w celu odtworzenia zespoów zbli穎nych do naturalnych.

20 maja 1998 r.

Minister Ochrony 字odowiska, Zasobów Naturalnych i Le郾ictwa, Jan Szyszko, og這si podczas konferencji prasowej „Kontrakt dla Puszczy Bia這wieskiej", który zak豉da utworzenie parku narodowego w obr瑿ie ca貫j Puszczy jednorazowo lub w etapach w ci庵u najbli窺zych 2-3 lat oraz specjaln pomoc w postaci dotacji rz康owych i specjalnych preferencyjnych kredytów z Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz inwestycji proekologicznych w gminach puszcza雟kich. W roku 1999 przeznaczono na ten cel 20 mln z z rezerwy bud瞠tu pa雟twa.

Wojewoda Bia這stocki wyda rozporz康zenie Nr 4/98 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Bia這wieska". Po這穎ny na terenie siedmiu gmin (Narewka, Narew, Bia這wie瘸, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha), obszar ten zajmuje 陰czn powierzchni 78.538 ha. Jego celem jest „ochrona i zachowanie Puszczy Bia這wieskiej stanowi帷ej ostatnie ostoje naturalnych puszcz nizinnych w Europie oraz wyró積iaj帷ej si wysokimi walorami krajobrazowymi, kulturowymi i wypoczynkowymi".

29 maja 1998 r.

Minister Ochrony 字odowiska, Zasobów Naturalnych i Le郾ictwa powo豉 komisj ds. opracowania strategii ochrony Puszczy Bia這wieskiej.


30 lat temu

13 maja 1988 r.

W Domu My郵iwskim w Bia這wie篡 przedstawiciele województw: bia這stockiego, 這m篡雟kiego, olszty雟kiego, ostro喚ckiego i suwalskiego podpisali porozumienie o utworzeniu regionu funkcjonalnego „Zielone P逝ca Polski".

Maj 1988 r.

Jan Baake z NRD zrealizowa cz窷 zdj耩 do 35-minutowego filmu po鈍i璚onego Puszczy Bia這wieskiej. Pozosta貫 zdj璚ia nakr璚ono w pa寮zierniku tego samego roku. Prace nad filmem zosta造 uko鎍zone w 1989 roku.


40 lat temu

1 maja 1978 r.

Bia這wieski Park Narodowy ograniczy wielko嗆 grup wycieczkowych prowadzonych przez jednego przewodnika po rezerwacie 軼is造m do 25 osób. Wprowadzi tak瞠 zakaz zwiedzania rezerwatu 軼is貫go przez zbiorowe wycieczki m這dzie篡 szkolnej do klasy VI w陰cznie.

5 - 20 maja 1978 r.

W Muzeum Przyrodniczo-Le郾ym BPN w Bia這wie篡 odby豉 si wystawa wydawnictw popularnonaukowych o Puszczy Bia這wieskiej, zorganizowana z okazji 30-tej rocznicy restytucji Bia這wieskiego Parku Narodowego. Na wystawie zaprezentowano blisko 100 przewodników, folderów i ksi捫ek.

13 maja 1978 r.

Bia這wie輳 odwiedzi prawos豉wny arcybiskup Aten i metropolita ca貫j Hellady Serafin. Dostojny go嗆 przy tej okazji zwiedzi niektóre obiekty turystyczne BPN.

25 i 26 maja 1978 r.

Bia這wieski Park Narodowy go軼i ministra le郾ictwa Luksemburga Josepha Wohlwatta.


50 lat temu

16 maja 1968 r.

Bia這wieski Park Narodowy przekaza do bia這ruskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej dla celów pokazowych trzy koniki polskie: ogiera „Loda" oraz klacze „Jurt" i „Jagn".

20 maja 1968 r.

Na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie odby豉 si obrona rozprawy doktorskiej Stanis豉wa Pytla pt. „Uk豉d pokarmowy 簑bra Bison bonasus (L. 1758)".

22 i 23 maja 1968 r.

W Bia這wieskim Parku Narodowym go軼i豉 oko這 50-osobowa grupa dziennikarzy z ca貫j Polski. Przyjechali oni tutaj w ramach sesji wyjazdowej klubów polityki kulturalnej i publicystyki turystycznej przy Zarz康zie Gównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.


60 lat temu

13 - 23 maja 1958 r.

Adam Krzanowski przeprowadzi badania nad awifaun styku Bia這wieskiego Parku Narodowego z Polan Bia這wiesk i dolin rzeki Narewki (zob. „Ekologia Polska" ser. B, t. X/3, 1964).

16 maja 1958 r.

W siedzibie Warszawskiego Okr璕owego Przedsi瑿iorstwa Mierniczego w Warszawie odby si ostateczny odbiór robót geodezyjnych, przeprowadzonych przez WOPM pod kierownictwem in. Mieczys豉wa Ma趾a na terenie Bia這wieskiego Parku Narodowego (wg umowy z dn. 15 pa寮ziernika 1957 roku).

21 - 23 maja 1958 r.

W Bia這wieskim Parku Narodowym go軼i豉 Maria Kownacka - polska pisarka, t逝maczka z j瞛yka rosyjskiego oraz autorka sztuk scenicznych i s逝chowisk radiowych dla dzieci.


70 lat temu

16 i 17 maja 1948 r.

Bia這wieski Park Narodowy odwiedzi Franciszek Szki陶康 - dyrektor Biura Finansowego Ministerstwa Le郾ictwa, w towarzystwie Donalda Gaisnera - ambasadora Anglii oraz jego ma鹵onki.


80 lat temu

1 maja 1938 r.

W rezerwacie koników typu tarpana urodzi豉 si klaczka „Pasieka Bia這wieska", u której - jako pierwszej w Bia這wie篡 - stwierdzono bielenie sier軼i zim. Klaczka ta zosta豉 wywieziona do Niemiec w czasie II wojny 鈍iatowej.

4 maja 1938 r.

Starosta Powiatowy w Pru瘸nie, Stanis豉w Rudnicki, wyda zarz康zenie Nr IV-12 skierowane do zarz康ów gminnych w Szereszewie, Suchopolu i Horodecznie, w którym poleca powiadomienie wszystkich so速ysów, by ci przestrzegali spo貫czno軼i gminne o zakazie chwytania i zabijania nied德iedzi reintrodukowanych na terenie Puszczy Bia這wieskiej.

9 maja 1938 r.

W Bia這wie篡 odby si zjazd hipologiczny. Podj皻o na nim decyzj o eliminacji niektórych koników typu tarpana, znajduj帷ych si w bia這wieskim zwierzy鎍u.

Oddzia „Rodziny Le郾ika" w Warszawie zorganizowa dla swych cz這nków wycieczk do Puszczy Bia這wieskiej. Wzi窸o w niej udzia ok. 100 osób. Pobyt warszawiaków w Bia這wie篡 zosta zarejestrowany przez dra Jana Jerzego Karpi雟kiego na ta鄉ie filmowej.


90 lat temu

31 maja 1928 r.

Dyrektorem Dyrekcji Lasów Pa雟twowych zosta mianowany in. Antoni Sym. Pe軟i on t funkcj do ko鎍a wrze郾ia 1930 roku. By jednym z inicjatorów sprowadzenia w 1929 roku 簑brów do Puszczy Bia這wieskiej, po 10-letniej ich nieobecno軼i na tym terenie.

Oprac. Piotr Bajko 
  • Polish
  • English
home