Strona główna arrow Aktualności arrow Finał IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej:
Finał IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej: Drukuj E-mail

     Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce

 

29 listopada 2018 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce", skierowanego do podlaskiej młodzieży. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej.

Konkurs, objęty jest Honorowymi Patronatami instytucji: Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz parków: Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i Suwalskiego Parku Krajobrazowego, które pozostają w ścisłej współpracy w realizacji Konkursu na wszystkich jego etapach. Patronatu medialnego dla wydarzenia udzieliło radio Białystok, a wsparcie merytoryczne uzyskaliśmy od Instytutu Biologii Ssaków PAN i Nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża, Browsk. W tegorocznej edycji Konkursu, w której uczestniczyło 686 uczniów, zwracaliśmy szczególną uwagę na wpływ turystyki na obszary przyrodniczo cenne.

Do etapu finałowego Konkursu przystąpiło 52 uczniów podlaskich szkół. Zmierzyli się z niełatwym testem sprawdzającym wiedzę przyrodniczą. Dziesięciu finalistów, którzy uzyskali najlepsze oceny z testu, przystąpiło do części ustnej. Odpowiadając na pytania Komisji Konkursowej potwierdzili posiadaną wiedzę przyrodniczą jak również świadomość dotyczącą procesów zachodzących w przyrodzie oraz roli człowieka w środowisku.

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród i wyróżnień, wysłuchaliśmy programu artystycznego w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Białowieży. Następnie dwie finalistki przedstawiły tematyczne prezentacje multimedialne. Uczestnicy finału mieli także okazję wysłuchać wystąpień pracowników: Białowieskiego Parku Narodowego i podlaskich parków krajobrazowych. Serca widowni „skradł" gość specjalny, autor filmów przyrodniczych i popularyzator przyrody - Marcin Kostrzyński, który w barwny sposób przedstawił niezwykłe życie lasu widziane z perspektywy ukrytej kamery.

Ostatnim z elementów finału Konkursu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy finaliści przeszli „niełatwą drogę", aby dostać się do etapu finałowego i na każdym z etapów wykazali się dużą wiedzą, wszyscy otrzymali nagrody lub upominki, ufundowane dzięki dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku a także instytucjom: Instytut Biologii Ssaków PAN, Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Starostwo Powiatowego w Hajnówce.

Zwycięzcami IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" zostali:

I miejsce
Aleksandra Kuryło - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, opieka merytoryczna: Iwona Lickiewicz

II miejsce
Maja Sadowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach, opieka merytoryczna: Małgorzata Muszyńska-Garstka

III miejsce
Maja Garkowska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce, opieka merytoryczna: Bożena Sierżan, Marianna Kałuska

Ponadto w pierwszej dziesiątce znaleźli się:

Lidia Rudziewicz - Publiczne Gimnazjum w Wiżajnach, opieka merytoryczna: Bożena Głosek
Ewa Nietupska - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku, opieka merytoryczna: Irena Gryc
Weronika Staniszewska - Szkoła Podstawowa w Krasnopolu, opieka merytoryczna: Jolanta Łucznik-Kęcka
Wiktoria Michałowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białystoku, opieka merytoryczna: Irena Gryc
Oliwia Jankowska - Publiczne Gimnazjum w Miastkowie, opieka merytoryczna: Alicja Maciejewska
Aleksandra Ruta - Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim, opieka merytoryczna: Anna Dolińska
Aleksandra Ołów - Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku, opieka merytoryczna: Grażyna Żukowska

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznego Konkursu Wiedzy Ekologicznej: Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce! 
  • Polish
  • English
home contact sitemap