PJM
T逝macz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Bia造mstoku
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Drukuj

„PNRP” 37(4) – 2018 r.

 

Mszaki Puszczy Kampinoskiej i okolic. Zarys historii bada

STRESZCZENIE

Puszcza Kampinoska obj皻a jest ochron w granicach Kampinoskiego Parku Narodowego, który jest jednym z najwi瘯szych parków narodowych w Polsce. Obiekt ten nale篡 do najbogatszych i dobrze opisanych pod wzgl璠em liczby gatunków ro郵in naczyniowych a tak瞠 grzybów, nie ma natomiast opracowanej pe軟ej i aktualnej monografii brioflory. Przez wiele lat jako gówne 廝ód這 danych na ten temat podawano najcz窷ciej jedynie opracowanie Romana Kobendzy pt. „Stosunki Fitosocjologiczne Puszczy Kampinoskiej" z 1930 roku. Wa積ym uzupe軟ieniem tej pracy jest inna monografia pt. „Mszaki okolic Warszawy" (autorzy: B. Hryniewiecki, K. Stefanowicz-Owczarska, I. Rejmentówna, K. Lublinerówna), która ukaza豉 si w 1937 roku w tej samej, co praca R. Kobendzy serii wydawniczej „Planta Polonica. Materia造 do flory polskiej" redagowanej przez Boles豉wa Hryniewieckiego. Materia造 zawarte w innych ró積orodnych pracach, zarówno wcze郾iejszych z XIX wieku (F. B這雟kiego, J. Steinhausa) jak te z drugiej po這wy XX wieku, obejmuj帷ych publikacje briologiczne (I. Rejment-Grochowskiej, D. Sobotki, J. Mickiewicz), wybrane opracowania niepublikowane (m.in. wydawnictwa zielnikowe, prace dyplomowe), prace fitosocjologiczne oraz ró積e publikacje wspó販zesne, pozwalaj obecnie na przedstawienie syntezy zgromadzonych danych. W opracowaniu przedstawiono histori bada mszaków w Puszczy Kampinoskiej i okolicach z uwzgl璠nieniem m.in. Bielan na obszarze Warszawy. Zestawiono list gatunków mszaków podawanych z badanego obszaru, wraz z cytowaniem oryginalnych prac zawieraj帷ych dane 廝ód這we. Dla poszczególnych gatunków podano stanowiska, z których pochodz dane o ich wyst瘼owaniu odr瑿nie dla Puszczy w granicach KPN, otuliny Parku oraz najbli窺zych okolic. Z obszaru PK i okolic podano w sumie 254 gatunki mszaków, w tym: 44 w徠robowce i glewiki oraz 210 mchów. W tej liczbie 234 gatunki (41 w徠robowców i glewików oraz 193 mchów) podano z obszaru KPN wraz z jego otulin oraz 210 gatunków z samego Parku (38 w徠robowców i glewików oraz 172 mchy). W liczbach tych pomini皻o gatunki podane b喚dnie, natomiast znajduje si w鈔ód nich kilka taksonów, których wyst瘼owanie na tym obszarze mo瞠 by uznane za niepewne. Zgodnie z opracowanym podsumowaniem liczba mszaków dotychczas stwierdzonych w Puszczy i najbli窺zych okolicach jest obecnie przesz這 dwukrotnie wi瘯sza ni w pierwszym zestawieniu z monografii R. Kobendzy, a tak瞠 znacz帷o wy窺za ni w dotychczas podawanych w literaturze szacunkach. Znacz帷a cz窷 danych w niniejszym przegl康zie ma charakter w ró積ym stopniu historyczny, a opracowany spis mszaków z pewno軼i wci捫 nie obejmuje wszystkich gatunków wyst瘼uj帷ych na tym obszarze. Puszcza Kampinoska wymaga, wi璚 pod tym wzgl璠em dalszych bada i mo積a oczekiwa, 瞠 liczba stwierdzonych tu gatunków b璠zie wi瘯sza. 
  • Polish
  • English
home