WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao SA

 

Kampania Piwowarska

 

Danwood S.A.

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Jubileusz 40. lecia wpisania Parku na Listę Światowego Dziedzictwa Drukuj E-mail
 

W 2019 roku przypada 40. lecie wpisania Białowieskiego Parku Narodowego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 

Białowieski Park Narodowy jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce. Jego początki sięgają roku 1921. Wówczas podjęto decyzję o ochronie w formie rezerwatów najbardziej naturalnych fragmentów Puszczy Białowieskiej. Dwa z nich stały się zalążkiem dzisiejszego Parku. W 1932 roku obszarowi o najcenniejszych walorach przyrodniczych, położonemu w widłach rzek: Hwoźnej i Narewki, nadano nazwę Park Narodowy w Białowieży. Po wojnie, w 1947 r., reaktywowano go pod nazwą Białowieski Park Narodowy.


W 1979 r. UNESCO uznało Białowieski Park Narodowy za obiekt Światowego Dziedzictwa, wpisując go na listę jako pierwsze przyrodnicze miejsce z Europy, a piąte w świecie. Od 2014 roku wpis obejmuje całą Puszczę Białowieską pod nazwą Białowieża Forest. Do dzisiaj jest na tej liście jedynym polskim obiektem przyrodniczym. Jest też jednym z sześciu transgranicznych, przyrodniczych obiektów Dziedzictwa Ludzkości w Europie. Białowieski Park Narodowy z Parkiem Narodowym „Bieławieżskaja Puszcza” oraz Nadleśnictwami: Białowieża, Browsk i Hajnówka tworzy jeden z dwóch transgranicznych obiektów leśnych w Europie. 

Wyjątkowość tego miejsca polega na unikatowości lasu. Ochronie podlegają najlepiej zachowane fragmenty Puszczy Białowieskiej. Jest to ostatni na niżu Europy las naturalny o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. 


Program - 23 października 2019 r.:

  • 10:00 - początek inauguracji obchodów będzie miał miejsce w pawilonie edukacyjnym w Rezerwacie Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego, gdzie po krótkim przywitaniu gości odbędzie się wernisaż (10.30 – 11.30) dwóch wystaw: 1. Rzeźby Józefa Wilkonia i spotkanie z Artystą organizowane przez Fundację Arka, 2. Archiwalne zdjęcia J.J. Karpińskiego i spotkanie z Przemysławem Szczęsnym, wnukiem Profesora;
  • 12:00 goście przejeżdżają z RPŻ do Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, gdzie w salach wystaw czasowych w Muzeum BPN zapoznają się z innymi pracami Józefa Wilkonia; Artysta przygotował kolejne dwie wystawy, tym razem ilustracje do „Pana Tadeusza” i tematu „Las”;
  • 12:30 Uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu 40-lecia BPN na liście UNESCO na sali konferencyjnej BPN, gdzie okolicznościowe referaty wygłoszą m.in. Prof. Bogumiła Jędrzejewska, Andrzej Keczyński, Rafał Zubkowicz, Prof. Sławomir Ratajski;
  • 15:00 koncert muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego Kwartet Dworski.

Konferencja organizowana jest przez Białowieski Park Narodowy, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku i Parkiem Narodowym „Bieławieżskaja Puszcza”


Wydarzenie honorowym patronatem objęli:

Ministerstwo Środowiska     Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polski Komitet UNESCO     Narodowy Instytut Dziedzictwa
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska         Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych         Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych oddział w Białymstoku

Współorganizacja:

Nadleśnictwa Puszczańskie       Fundacja Arka

 

Jubileusz 40. lecia wpisania Parku na Listę Światowego Dziedzictwa to powód do dumy i radości dla wszystkich, którzy przyczynili się do ochrony tego niezwykle cennego lasu i pod opieką których obiekt ten pozostaje. To również zaszczyt dla Rzeczypospolitej jako państwa, które w uratowanie tego bezcennego ekosystemu leśnego włożyło tyle starań i skutecznych działań. Można śmiało powiedzieć, że Puszcza Białowieska to uniwersalne, wspólne dobro. 

 

 

 

 

Kraina Żubra
Ministerstwo Klimatu

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap