PJM
T逝macz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Bia造mstoku
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Drukuj

„PNRP” 38(2) – 2019 r.

 

Stan poznania motyli (Lepidoptera)
Za喚cza雟kiego Parku Krajobrazowego

STRESZCZENIE

W Za喚cza雟kim Parku Krajobrazowym prowadzono w latach 2014-2018 badania maj帷e na celu poznanie zró積icowania gatunkowego motyli na tym terenie. Owady od豉wiano na o鄉iu stanowiskach zlokalizowanych na ca造m obszarze parku, w tym w czterech rezerwatach przyrody. Na podstawie bada w豉snych i danych z pi鄉iennictwa wykazano ogó貫m 944 gatunki, co stanowi 29% wszystkich motyli Polski. W鈔ód nich 29 gatunków jest nowych dla województwa ódzkiego, a 12 nie wykazywano dotychczas z województwa 郵御kiego. Najbardziej zró積icowan faun motyli stwierdzono w rezerwacie ,,W篹e'' (488 gatunków) i na stanowisku Lisowice (318 gatunków).
W zebranym materiale na uwag zas逝guje 12 gatunków z ,,Czerwonej listy zwierz徠 gin帷ych i zagro穎nych w Polsce'', do których nale膨: Zygaena carniolica, Alucita grammodactyla, Apomyelois bistriatella, Papilio machaon, Lycaena dispar, Pseudophilotes vicrama, Phengaris arion, Limenitis populi, Apatura ilia, Apatura iris, Drymonia velitaris i Spatalia argentina.
Do gatunków bardzo rzadko notowanych w skali kraju (tzn. w latach 1986-2015 wykazanych tylko z 1-4 województw), nieobj皻ych 瘸dnymi formami ochrony nale膨: Gracillariidae – Ornixola caudulatella, Argyresthiidae – Argyresthia fundella, Coleophoridae – Coleophora ornatipennella, C. scabrida, C. tanaceti, Gelechiidae – Megacraspedus binotella, Mirificarma lentiginosella, Scrobipalpa ocellatella, Tortricidae – Acleris nigrilineana, A. schalleriana, Ancylis comptana, Alucitidae – Alucita grammodactyla, Pterophoridae – Amblyptilia acanthadactyla, Oxyptilus chrysodactyla, Lycaenidae – Pseudophilotes vicrama.

 

Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) i orlik grubodzioby (C. clanga)
w Parku Narodowym ,,Belovezhskaja Pushcha": stan obecny i analiza historyczna

STRESZCZENIE

W latach 2000-2015 na obszarze Parku Narodowego ,,Belovezhskaja Pushcha" (Bia這ru) na trzech powierzchniach prowadzono monitoring orlika krzykliwego (Clanga pomarina) i orlika grubodziobego (C. clanga) z u篡ciem lunet. Ponadto w roku 2008 monitoring obj掖 historyczne granice Puszczy Bia這wieskiej (obszar dawnego Zapowiednika) oraz bagna Dziki Nikor, z wy陰czeniem le郾ictwa Jasie i Ja德iny. W latach 2014-2015 prowadzono równie ukierunkowane poszukiwania orlika grubodziobego oraz par mieszanych we wszystkich odpowiednich siedliskach na obszarze Parku. Opieraj帷 si na informacjach zebranych w ca造m okresie bada liczebno嗆 populacji orlika krzykliwego w historycznych granicach Puszczy Bia這wieskiej w roku 2008 oszacowano na 50-60 par l璕owych, co odpowiada liczebno軼i tego gatunku stwierdzonej w po這wie XX wieku. Podczas ostatniej dekady stwierdzono lokalne spadki liczebno軼i tego gatunku, co mo瞠 mie zwi您ek z zaprzestaniem wykaszania bagien Dzikiego Nikoru. Aktualnie liczebno嗆 orlika grubodziobego na obszarze Parku wynosi 7 par l璕owych. Pozorny wzrost liczebno軼i tego gatunku na ca造m obszarze Puszczy w okresie od 2000 do 2015 roku mo瞠 wynika jedynie z podniesienia si kwalifikacji osób prowadz帷ych monitoring, gdy na powierzchniach kontrolnych liczebno嗆 tego gatunku nie zmieni豉 si. W trakcie bada stwierdzono równie obecno嗆 od 1 o 3 par mieszanych. W dwóch przypadkach pary mieszane by造 utworzone przez samic orlika grubodziobego i samca orlika krzykliwego podczas gdy w jednym przypadku sytuacja by豉 odwrotna. W ostatnich latach stwierdzono spadek liczebno軼i par mieszanych.

 

Wyniki monitoringu wybranych gatunków ptaków
w Poleskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE

W Poleskim Parku Narodowym, w sezonie l璕owym 2018 roku, monitorowano stan populacji 23 gatunków ptaków, a liczebno嗆 poszczególnych gatunków by豉 nast瘼uj帷a: b這tniak 陰kowy Circus pygargus (4 pary), b這tniak zbo穎wy Circus cyaneus (nie stwierdzono l璕ów), b這tniak stawowy Circus aeruginosus (8 p), bocian bia造 Ciconia ciconia (5-10 p), cietrzew Tetrao tetrix (2 samce), dubelt Gallinago media (15-18 samców), dzi璚io bia這grzbiety Dendrocopos leucotos (5-10 p), dzi璚io czarny Dryocopus martius (15-20 p), dzi璚io 鈔edni Dendrocopos medius (10-15 p), dzi璚io zielonosiwy Picus canus (4-5 par), g御iorek Lanius collurio (30-40 p), jarz瑿atka Sylvia nisoria (10 p), kropiatka Porzana porzana (11 terytoriów), lelek Caprimulgus europaeus (0-1 p), lerka Lullula arborea (21-30 p), muchoówka ma豉 Ficedula parva (3-5 p), ortolan Emberiza hortulana (0-1 p), podró積iczek Luscinia svecica (4 p), puszczyk mszarny Strix nebulosa, uszatka b這tna Asio flammeus, wodniczka Acrocephalus paludicola (404 samce), zimorodek Alcedo atthis (1 p), 簑raw Grus grus (33-35 p). Spo鈔ód monitorowanych, najwa積iejszymi gatunkami (powy瞠j 1% populacji krajowej) s dubelt (3,8% populacji krajowej) i wodniczka (12,6% populacji krajowej i 3,7% populacji 鈍iatowej).

 

Odrodzenie 簑brów w Puszczy Bia這wieskiej – 90 lat restytucji

STRESZCZENIE

We wrze郾iu 2019 roku przypada dziewi耩dziesi徠a rocznica rozpocz璚ia procesu restytucji 簑brów w Puszczy Bia這wieskiej. W artykule przedstawiono histori prac prowadzonych nad odrodzeniem hodowli 簑brów w rezerwatach Bia這wieskiego Parku Narodowego. Decyduj帷 rol w restytucji gatunku Bison bonasus w Bia這wie篡, w latach 1929-1939, odegra這 pi耩 簑brów: M 163 BORUSSE, F 93 BISERTA, F 161 BISCAYA, M 229 PLISCH, F 519 POGANKA i F520 POLANA (Tabela 1). Samiec BORUSSE nale瘸 do linii nizinno-kaukaskiej, pozosta貫 簑bry by造 czystej krwi 簑brami nizinnymi, Bison bonasus bonasus. W artykule podkre郵ono, 瞠 odrodzenie 簑brów by這 mo磧iwe dzi瘯i krajowej i mi璠zynarodowej wspó逍racy z o鈔odkami, w których zachowa造 si pojedyncze osobniki ocala貫 od zag豉dy. Pomy郵ny przebieg restytucji tego gatunku w Puszczy Bia這wieskiej zaowocowa istotnym wzrostem liczebno軼i 簑brów. Puszcz Bia這wiesk zamieszkuje obecnie najwi瘯sza populacja 簑bra nizinnego na 鈍iecie, w ko鎍u 2018 篡這 tutaj oko這 1000 osobników, w polskiej ponad 500 i w bia這ruskiej blisko 500. Wraz ze wzrostem liczby i zag瘰zczenia populacji, gównym zagro瞠niem sta造 si choroby zaka幡e i inwazyjne, na które 簑bry s wra磧iwe. Przysz這嗆 簑brów zale篡 od m康rego dzia豉nia na rzecz tego polskiego symbolu ochrony przyrody. Najwa積iejsze s dzia豉nia podnosz帷e akceptacj spo貫czn wolno 篡j帷ych 簑brów, a tak瞠 pozwalaj帷e skutecznie chroni ich zdrowie, jako najwa積iejszy element gwarantuj帷y przetrwanie gatunku.

 

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE

 

Lecicha po逝dniowa Orthetrum brunneum (Fonsc.) (Odonata, Libellulidae) –
– 58. gatunek wa磬i stwierdzony w Poleskim Parku Narodowym

Streszczenie

W dniu 14.06.2019 stwierdzono poluj帷 samic Orthetrum brunneum na torfowisku przej軼iowym w Poleskim Parku Narodowym (51°24'21,6 "N, 23°06'24,5" E, UTM: FB49). By to prawdopodobnie osobnik pochodz帷y z 陰k w pobli簑 parku, w którym nie ma odpowiednich siedlisk dla tego gatunku. Wliczaj帷 w to Orthetrum brunneum, dotychczas stwierdzono w Poleskim Parku Narodowym 58 gatunków wa瞠k (78% fauny krajowej i 85% fauny województwa lubelskiego). Potwierdza to znaczenie tego obszaru jako ostoi wa瞠k i gor帷ej plamy ich bogactwa gatunkowego.

 

Nowe stwierdzenie biegacza urozmaiconego Carabus variolosus (Fabricius, 1787)
na P豉skowy簑 Kolbuszowskim (Kotlina Sandomierska)

Streszczenie

W roku 2017 odkryto dwa nowe stanowiska biegacza urozmaiconego Carabus variolosus (Fabricius, 1787) w kwadracie UTM: EA65. Gatunek ten odnotowano w lasach z dominacj olszy czarnej Alnus glutinosa (Gaertn) nad dwoma 鈔ódle郾ymi ciekami przep造waj帷ymi przez rezerwat „Zab這cie". Jest to kolejne stwierdzenie tego gatunku na P豉skowy簑 Kolbuszowskim, który obecnie stanowi jedyny nizinny region w kraju, gdzie gatunek ten wyst瘼uje.

 

Zagadka 簑bra z Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego
z I po這wy XIX wieku

Streszczenie

W roku 1830 do Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego trafi造 dwa 簑bry. Upolowa je, za zgod cara, F.P. Jarocki – kustosz Gabinetu i pierwszy profesor zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na opublikowanej w 1869 r. w „Tygodniku Ilustrowanym" rycinie, przedstawiaj帷ej wystaw Gabinetu, autorstwa W. Gersona, widoczne s jednak trzy 簑bry. Informacja o trzecim 簑brze pojawia si po raz pierwszy w pismach R. I. Murchisona w 1845 roku. Pochodzenie trzeciego okazu stanowi prawdziw zagadk historii zoologii. Autorzy przeprowadzili kwerend zarówno w pracach jakie ukaza造 si drukiem, jak i w archiwalnych materia豉ch r瘯opi鄉iennych. Przeprowadzone badania pozwoli造 na ustalenie, 瞠 簑br zosta najprawdopodobniej upolowany w 1823 r. dla Szko造 Szczególnej Le郾ictwa, a do Gabinetu trafi po likwidacji tej Szko造 w 1832 roku. Historia okazu przedstawiona zosta豉 w kontek軼ie historii muzeografii przyrodniczej, Puszczy Bia這wieskiej oraz post瘼u wiedzy na temat biologii 簑bra. 
  • Polish
  • English
home