Strona główna arrow "Matecznik Białowieski"
Drukuj
"MATECZNIK BIAŁOWIESKI" (3/2009)
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze
 królestwo roślin

  FOT. A. KECZYŃSKI

LIŚĆ LIŚCIOWI NIERÓWNY CZ. I (str. 2)
Wojciech Adamowski
Liście to podstawa. To w liściach odbywa się skomplikowany proces fotosyntezy, w wyniku którego z wody i dwutlenku węgla przy udziale energii słonecznej powstają węglowodany. Cała reszta drzewa to jedynie rusztowanie mające na celu wyniesienie liścia ku światłu.

królestwo grzybów

  FOT. K. KUJAWA

FASCYNUJĄCY ŚWIAT GRZYBÓW NIEWIELKICH (str. 5)
Anna Kujawa
Przed nami świat „grzybów niewielkich” o owocnikach wielkości około 1 – 2 cm. Zazwyczaj pomijane, niezauważane, przy bliższym poznaniu urzekają formami, kolorami, różnorodnością budowy. Tak, jak ich „kuzyni” o większych owocnikach, chętnie zbieranych do jedzenia, pełnią w lesie różnorodne funkcje.

królestwo zwierząt

  FOT K. SUĆKO

KORNIK DRUKARZ CZ. I (str. 8)
Jerzy M. Gutowski
O korniku drukarzu napisano już tysiące publikacji, w wielu językach świata. I wciąż powstają nowe, opisujące różne aspekty jego struktury genetycznej, biologii, rozmieszczenia, znaczenia gospodarczego i roli w ekosystemach leśnych. Poświęcane są mu sympozja, konferencje, warsztaty,seminaria i liczne programy badawcze. Przyjrzyjmy się dokładniej, co to za fenomen? Dlaczego tak ważny jest ten mały owad?

  RYS. T. COFTA

BOCIAN CZARNY NIE JEST ZUPEŁNIE CZARNY
BOCIAN BIAŁY NIE JEST CAŁKIEM BIAŁY CZ. II (str. 11)

Tomasz Cofta
Bocian biały z czarnymi piórami w skrzydłach jest dobrze znany, wielu z nas widuje go nawet na co dzień. Żyje on od wieków z człowiekiem, we wsiach i na obrzeżach dużych miast. Rzadko można znaleźć jego gniazdo wśród łąk na odludziu, a nigdy w lesie.

Małgorzata Krasińska

Nie sposób omówić wszystkich osiągnięć polskich lekarzy weterynarii w zakresie ochrony zdrowia żubrów w Polsce ani wymienić nazwisk wszystkich osób, które się nimi opiekowały. Wszyscy lekarze weterynarii sprawujący opiekę nad zdrowiem żubrów na różnych etapach restytucji – za-równo praktycy, jak i naukowcy, przyczynili się swoją rzetelną pracą i wielkim zaangażowaniem do właściwej ochrony żubra i pomyślnych rezultatów restytucji gatunku. Jednocześnie publikując prace naukowe i prezentując wyniki swoich badań na konferencjach naukowych w kraju i za granicą upowszechniali wiedzę o tym gatunku i przyczyniali się do zrozumienia potrzeby jego ochrony.

  KONKURS DLA UWAŻNYCH

 

Szanowny Czytelniku,
żeby odpowiedzieć na pytania konkursowe wystarczy
wnikliwie przeczytać artykuły w tym numerze naszego kwartalnika.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Do wygrania – nagrody książkowe.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 31 października 2009 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 3/2009.


 1.    Czy rośliny wchłaniają dwutlenek węgla przez korzenie?
 2.    Czy pierwsze rośliny lądowe miały liście?
 3.    Czy są gatunki hełmówek osiągające wysokość kilkunastu centymetrów?
 4.    Czy na „szyszeczkach” olszy mogą rosnąć grzyby?
 5.    Czy kornik drukarz należy do rodziny ryjkowcowatych?
 6.    Czy kornik drukarz rozwija się na świerkach?
 7.    Czy bocian biały jest większy od czapli?
 8.    Czy gniazda bociana białego można znaleźć w lesie?
 9.    Czy bociany białe tworzą pary monogamiczne?
10.    Czy żubry mogą chorować na gruźlicę?


 KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH

 

Ten konkurs wymaga poszperania w literaturze.
Można w nim wygrać wspaniały album Jana Walencika
„Tętno Pierwotnej Puszczy”.
Nagrodę ufundowali Państwo Magdalena i Andrzej Banakowie z Wielkiej Brytanii.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 31 października 2009 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 3/2009.

Co oznacza słowo „substrat”?
Nagrody w konkursach ogłoszonych w „Mateczniku Białowieskim” nr 1/2009 wylosowali:

KONKURS DLA UWAŻNYCH:
Irena Broncel, Psary Śląskie

KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH:
Agnieszka Miniuk, Białowieża

Nagrody w konkursach ogłoszonych w „Mateczniku Białowieskim” nr 2/2009 wylosowali:

KONKURS DLA UWAŻNYCH:
Członkowie Koła Przyrodniczego z klasy VIC
Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie

KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH:
Ewa Leończuk, Brzeziny

GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NOWYCH KONKURSACH!


 
  • Polish
  • English
home