Strona główna
Oszacowano liczbę żubrów w rejonie Puszczy Białowieskiej Drukuj E-mail
 

Tegorocznej zimie daleko było do mrozów i silnych opadów śniegu, które pomagają utrzymać żubry w pobliżu miejsc zimowego dokarmiania, a tym samym ułatwiają ich policzenie. Mimo to udało się przeprowadzić coroczną inwentaryzację żubrów w rejonie Puszczy Białowieskiej. Oszacowano ich liczbę na dzień 31.12.2019 r. na około 770 osobników, w tym 73 cielęta, czyli żubry urodzone w 2019 roku. Liczba żubrów została oszacowana na podstawie obserwacji przekazanych z terenu sześciu Nadleśnictw: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka, oraz Białowieskiego Parku Narodowego.

Jak widać zgodnie z założeniami różnych projektów dotyczących żubrów z Puszczy Białowieskiej, populacja ta rozprasza się na coraz większym obszarze, sięgającym coraz dalej od białowieskiego matecznika, np. do dwóch byków, obserwowanych we wcześniejszych latach w Nadleśnictwie Nurzec, dołączyły kolejne żubry, w tym żubrzyca z młodym samcem. W czasie inwentaryzacji żubry zaobserwowano w ponad 70 lokalizacjach.

Rozszerzający się z roku na rok teren wykorzystywany przez tutejszą populację żubrów, wzrost jej liczebności oraz rozproszenie powodowane łagodnymi zimami i utrzymującą się cały rok dostępnością naturalnego pokarmu, utrudniają dokładne policzenie wszystkich żubrów. Niemniej jednak, dzięki zaangażowaniu pracowników Parku, Nadleśnictw i innych osób, udało się zebrać dużą liczbę obserwacji, które po weryfikacji umożliwiły oszacowanie liczby żubrów. Płeć została określona w przypadku 60% żubrów (234 samce, 235 samic). 

 

 

 

Kraina Żubra

 

Ministerstwo Środowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap