Strona główna arrow "Matecznik Białowieski"
Drukuj
"MATECZNIK BIAŁOWIESKI" (4/2009)
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY
BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

w numerze
 królestwo roślin

  FOT. A. KECZYŃSKI

LIŚĆ LIŚCIOWI NIERÓWNY CZ. II (str. 2)
Wojciech Adamowski
Z roślin spotykanych w Puszczy liście o największej powierzchni ma roślina zielna, lepiężnik różowy. Największe stanowisko tej rośliny można obejrzeć niedaleko Domu Marszałkowskiego, przy drodze do oczyszczalni. Niewiele ustępują im liście łopianów. Bardzo długie (do 1 metra) bywają liście hodowanego do niedawna w pobliżu cerkwi w Hajnówce bożodrzewu.

królestwo zwierząt

  FOT J.M. GUTOWSKI

KORNIK DRUKARZ CZ. II (str. 5)
Jerzy M. Gutowski
W warunkach Puszczy Białowieskiej kornik drukarz nie stanowi zagrożenia dla świerka jako gatunku, gdyż jest czynnikiem wtórnym i przyspiesza jedynie zamieranie drzew osłabionych lub uszkodzonych przez inne czynniki. Świerk dobrze się odnawia naturalnie na odpowiednich siedliskach, a ustępuje jedynie na siedliskach żyźniejszych, gdzie w większej ilości pojawił się na przełomie XIX i XX w. wskutek przegęszczenia zwierzyny.

  FOT. S. SARNOWICZ

BOCIAN CZARNY NIE JEST ZUPEŁNIE CZARNY
BOCIAN BIAŁY NIE JEST CAŁKIEM BIAŁY CZ. III (str. 8)

Tomasz Cofta
Wiadomo, że nasze bociany w drodze na zimowiska przelatują nad Turcją, Syrią, Libanem i Izraelem. Czemu nie skracają sobie drogi lecąc nad Morzem Śródziemnym wprost nad Nil? Przecież nawet małe ptaszki, muchołówki i pokrzewki nie oblatują morza dookoła, a przelatują nad nim w kilka lub kilkanaście godzin.

WOLNE POPULACJE ŻUBRÓW NA BIAŁORUSI (str. 11)
Zbigniew A. Krasiński
Na terenie Białorusi istnieje 7 wolno żyjących populacji żubrów. Rozmieszczone są one dosyć równomiernie na obszarze całego kraju. Należy podkreślić, że na Białorusi występują wyłącznie żubry nizinne. Według stanu na koniec 2008 roku na wolności bytowały w tym kraju 864 osobniki łącznie. Największa i najstarsza wolna populacja zamieszkuje wschodnią część Puszczy Białowieskiej. Liczebność jej w końcu grudnia 2008 roku wynosiła 364 osobniki.

KUZYN Z AMERYKI (str. 13)
Zbigniew A. Krasiński
Bizon jest symbolem kontynentu północnoamerykańskiego. Szacuje się, że przed odkryciem Ameryki liczebność tych zwierząt wynosiła około 50 milionów. Bizony były więc najliczniejszym gatunkiem dzikich ssaków na Ziemi. Było to kultowe zwierzę Indian. Bezprzykładna eksterminacja bizonów doprowadziła ten gatunek do krawędzi zagłady.

ludzie puszczy

LEKARZ BIAŁOWIESKICH ŻUBRÓW (str. 16)
Małgorzata Krasińska
„Już w pierwszych dniach pobytu w Białowieży zorientowałam się, że będę miała ciężki orzech do zgryzienia. To co piszę, niech się nie wydaje Czytelnikom hymnem na własną cześć, piszę to jedynie, aby zilustrować, jak wiele spraw w zwierzyńcu było zupełnie złych, trudnych do usunięcia, bo koteria miejscowa trzymała się razem, uważając żubry za teren zdobywania łaski dostojników, zaś straż leśna za swój dodatkowy dochód. Wszechwładnym panem zwierzyńca był Harczun, tzw. łowczy, smutna pozostałość rosyjska. Uważał on w ogóle ludzi wykształconych, a cóż dopiero kobietę za idiotów, rządził tak jakby zwierzyniec żubrzy był jego oborą i to źle postawioną.”

 KONKURS DLA UWAŻNYCH

 

Szanowny Czytelniku,
żeby odpowiedzieć na pytania konkursowe wystarczy
wnikliwie przeczytać artykuły w tym numerze naszego kwartalnika.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Do wygrania – nagrody książkowe.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 28 lutego 2010 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 4/2009.


 1.    Czy lepiężnik różowy ma największe liście spośród roślin spotykanych w Puszczy Białowieskiej?
 2.    Czy masa liści opadłych na ziemię może sięgać 30 ton na 1 hektar?
 3.    Czy spadek poziomu wód gruntowych w Puszczy Białowieskiej ma wpływ na dynamikę liczebności kornika?
 4.    Czy kornik drukarz jest bardzo ważnym kompenentem ekosystemów leśnych?
 5.    Czy bociany podczas wiosennych i jesiennych wędrówek przelatują nad morzem?
 6.    Czy znaczący spadek liczebności bocianów na zachodzie Europy nasilił się w dziewiętnastym wieku?
 7.    Czy na terenie Białorusi istnieje 10 wolno żyjących populacji żubrów?
 8.    Czy żubry żyjące w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej traktowane są jako jedna populacja?
 9.    Czy w latach 1872 – 1874 wybito w Ameryce Północnej 4 miliony bizonów?
10.    Czy w swoich wspomnieniach Ludmiła Baranowska-Błotnicka odsłoniła kulisy śmierci żubra Björnsona


 KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH

 

Ten konkurs wymaga poszperania w literaturze.
Można w nim wygrać książkę popularnonaukową
o Białowieskim Parku Narodowym.
Nagrodę ufundowali Państwo Magdalena i Andrzej Banakowie z Wielkiej Brytanii.
Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie do 28 lutego 2010 r.
na adres redakcji z dopiskiem na kopercie MATECZNIK 4/2009.

W którym roku po białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej zbudowano
wzdłuż granicy państwowej z Polską płot,
co stworzyło sztuczną barierę dla zwierząt, w tym żubrów, zamieszkujących Puszczę?
Nagrody w konkursach ogłoszonych w „Mateczniku Białowieskim” nr 3/2009 wylosowali:

KONKURS DLA UWAŻNYCH:
Agnieszka Miniuk, Białowieża; Piotr Broncel, Psary Śląskie; Członkowie Koła Przyrodniczego z kl. VI C SP 3, Mogilno

KONKURS DLA DOCIEKLIWYCH:
Anna Świętkowska, Białystok

GRATULUJEMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W NOWYCH KONKURSACH!


 
  • Polish
  • English
home