Strona główna
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI Drukuj E-mail

     NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ

 

Przedmiotem dzierżawy jest część budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży o powierzchni ponad 2900 m2 położonej na terenie zabytkowego Parku Pałacowego utworzonego w XIX wieku specjalnie na potrzeby rosyjskiego cara. Obiekt znajduje się w jednej z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych
w świecie destynacji turystycznych, dzięki czemu jego dzierżawa stanowi niebywałą okazję dla poważnego inwestora.

Na część budynku składa się:
a) część gastronomiczna (Restauracja Parkowa) złożona z sali restauracyjnej, kuchni z zapleczem, pomieszczeń przynależnych kuchni w piwnicy budynku, tarasu z podestem łączącym o łącznej powierzchni użytkowej 926,10 m2,
b) część noclegowa (Pokoje Gościnne BPN) złożona z pokoi 1, 2 i 3-osobowych (łącznie 107 miejsc noclegowych w 45 pokojach), Sali bilardowej, Sali klubowej oraz przynależnych pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni 1980,90 m2.

Termin oględzin:
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 7:30 - 15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z BPN kontaktując się z osobami:
Marek Świć - Kierownik DzUP - tel. 607-330-142 lub
Przemysław Jagielski - Starszy referent, dział AG - tel. 502-327-811

Termin dzierżawy:  od dnia podpisania umowy na okres 20 lat,
Cena wywoławcza: łączny roczny czynsz dzierżawny - 582 000,00 zł netto (słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych )

Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem "Oferta na dzierżawę budynku CEM w Białowieży. Nie otwierać przed dniem 28.10.2020 r." należy składać w sekretariacie BPN, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża do dnia 28.10.2020 r. do godz. 13:00. Oferenta obowiązuje wadium.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O PRZETARGU, DOSTĘPNĄ W BIP BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO. 

 

 

 

Kraina Żubra

 

Ministerstwo Środowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap