Strona g堯wna arrow Opracowania monograficzne
Wa積iejsze opracowania monograficzne Drukuj

Bernadzki E., Bolibok L., Brzeziecki B., Zaj帷zkowski J., 砰bura H. 1998 - Rozwój drzewostanów naturalnych Bia這wieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Cie郵i雟ki S., Tobolewski Z. 1988 - Lichens (Lichenes) of the Bia這wie瘸 Forest and its western foreland, Phytocoenosis N.S. 1, Suppl. Cart. Geobot. 1.

Fali雟ka K. 1973 - Dynamika sezonowa zbiorowisk le郾ych Bia這wieskiego Parku Narodowego, Phytocoenosis 2,1.

Fali雟ka K. 1991 - Plant demography in vegetation succession, Task for Vegetation Science 26, Kluver Academic Publishers, Dordrecht.

Fali雟ka K. 2003 - Alternative pathways of succession: Species turnover patterns in meadows abandoned for 30 years. Phytocoenosis N.S. 15, Arc. Geobot. 9.

Fali雟ki J.B. (red.) 1968 - Park Narodowy w Puszczy Bia這wieskiej.

Fali雟ki J.B. 1986 - Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forest. Ecological studies in Bia這wie瘸 Forest. W. Junk. Dordrecht.

Fali雟ki J.B. 1994 - Concise geobotanical atlas of Bia這wie瘸 Forest, Phytocoenosis N. S. 6, Suppl. Cart. Geobot. 6.

Fali雟ki J.B. 2001 - Phytophenological atlas of the forest communities and species of Bia這wie瘸 National Park, Phytocoenosis N.S. 13, Arch. Geobot. 8.

Fali雟ki J.B., Mu貫nko W. (eds) 1992-1997 - Cryptogamous plants in the forest communities of Bia這wie瘸 National Park (Project CRYPTO).

- 1992 - Check-list of craptogamous and seminal plant species recorded during the period 1987-1991 on the permanent plot V-100 (Project CRYPTO), Phytocoenosis N.S. 4, Arch. Geobot. 3.

- 1995 - General problems and taxonomic groups analysis, Phytocoenosis N.S. 7. Arch. Geobot. 4.

- 1996 - Functional groups analysis and general synthesis (Project CRYPTO 3) Phytocoenosis N.S. 8, Arch. Geobot. 6.

- 1997 - Ecological Atlas (Project CRYPTO 4), Phytocoenosis N.S. 9, Suppl. Cart. Geobot.7

Gill J. 1999 - Zarys fizjologii 簑bra, Severus, Warszawa.

Gutowski J.M., Jaroszewicz B. (red) 2001 - Katalog fauny Puszczy Bia這wieskiej, IBL, Warszawa.

Hedemann O. 1939 - Dzieje Puszczy Bia這wieskiej w Polsce przedrozbiorowej (do 1798 r.), Prace Instytutu Badawczego Lasów Pa雟twowych s.A, nr 41, Warszawa.

J璠rzejewska B., J璠rzejewski W. 1998 - Predation in vertebrate communities. The Bia這wie瘸 Primeval Forest as a case study, Springer Verlag, Berlin. Wersja polska 2001 - Ekologia zwierz徠 drapie積ych Puszczy Bia這wieskiej, PWN, Warszawa.

J璠rzejewska B., Wójcik J.M. (red.) 2010 - Eseje o ssakach Puszczy Bia這wieskiej. Wyd. II zm., Zak豉d Badania Ssaków PAN. Bia這wie瘸.

Karpi雟ki J.J. 1949 - Materia造 do bioekologii Puszczy Bia這wieskiej, Prace Instytutu Badawczego Le郾ictwa, s. A, 56.

Klama H. 2002 - Distribution patterns of liverworts in natural forest communities (Bia這wie瘸 Primeval Forest, NE Poland), University of Bielsko Bia豉, Bielsko-Bia豉.

Kowalczyk R., ζwreszuk D., Wójcik J.M. (red.) 2010. Ochrona 簑bra w Puszczy Bialowieskiej. Zagro瞠nia i perspektywy rozwoju populacji . /  European bison conservation in the Bia這wieza Forest. Treats and prospects of the population development. Zak豉d Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Bia這wie瘸.

Krasi雟ka M., Krasi雟ki Z.A. 2004 - 真br. Monografia przyrodnicza, Hajstra, Warszawa. Wersja angielska 2007 -  European bison The Nature Monograph. Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, Bia這wie瘸. Wersja niemiecka 2008 - Der Wisent. Westarp Wissenschaften Hohenwarsleben.

Kwiatkowski W. 1994 - Krajobrazy ro郵inne Puszczy Bia這wieskiej (mapa w skali 1:50 000 z tekstem obja郾iaj帷ym), Phytocoenosis N.S. 6, Suppl. Cart. Geobot. 6.

Malzahn E. 1999 - Ocena zagro瞠 i zanieczyszczenia 鈔odowiska le郾ego Puszczy Bia這wieskiej, Prace Instytutu Badawczego Le郾ictwa, Warszawa. s.A, nr 885.

Michalczuk C. 2001 - Siedliska i drzewostany Bia這wieskiego Parku Narodowego ( z 2 mapami 1:20 000), Phytocoenosis N.S. 13, Suppl. Cart. Geobot. 13.

Mu貫nko W. 1998 - Mikroskopowe grzyby fitopatologiczne w strukturze naturalnych zbiorowisk le郾ych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk這dowskiej, Lublin.

Okoów C., Kara M., Bo豚ot A. (red.) 2009. Bia這wieski Park Narodowy. Pozna - Zrozumie - Zachowa. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸. Wersja angielska 2009 - Bia這wie瘸 National Park, know it, understand it, protect it. Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸.

Olszewski J.L. 1986 - Rola ekosystemów le郾ych w modyfikacji klimatu lokalnego Puszczy Bia這wieskiej. Ossolineum, Wroc豉w.

Paczoski J. 1930 - Lasy Bia這wie篡, PROP, Pozna.

Prusinkiewicz Z., Michalczuk C. 1998 - Gleby Bia這wieskiego Parku Narodowego. Historia bada, 鈔odowisko glebotwórcze, geneza i systematyka oraz przestrzenna zmienno嗆 gleb (z map 1: 20 000), Phytocoenosis N.S. 10, Suppl. Cart. Geobot. 10.

Samojlik T. (red.) 2005 - Ochrona i 這wy. Puszcza Bia這wieska w czasach królewskich. Zak豉d Badania Ssaków PAN, Bia這wie瘸.

Soko這wski A.W. 1993 - Fitosocjologfioczna charakterystyka zbiorowisk le郾ych Bia這wieskiego Parku Narodowego (wraz z map w skali 1:20 000), Parki nar. Rez. Przyr., Bia這wie瘸, 12,3.

Soko這wski A.W. 1995 - Flora ro郵in naczyniowych Puszczy Bia這wieskiej, Bia這wieski Park Narodowy, Bia這wie瘸.

Soko這wski A.W. 2004 - Lasy Puszczy Bia這wieskiej, Centrum Informacyjne Lasów Pa雟twowych, Warszawa.

Szujecki A. (red.) 2001 - Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Bia這wieskiej metod zooindykacyjn, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Tomia這j L., Weso這wski T., Walankiewicz W. 1984 - Breeding bird community of a primeval temperate forest (Bia這wie瘸 National Park, Poland), Acta ornithologica, 20.

Weso這wski T., Czeszczewik D., Mitrus C., Rowi雟ki P. 2003 - Ptaki Bia這wieskiego Parku Narodowego, Notatki Ornitologiczne, 44.

Weso這wski T., Tomia這j L. 1995 - Ornithologische Untersuchungen im Urwald von Bia這wie瘸 - eine Ubersicht, Ornithologische Beobachter, 92.

Wi璚ko E. 1984 - Puszcza Bia這wieska, PWN, Warszawa. 
  • Polish
  • English
home