Strona g堯wna arrow Turystyka
Drukuj

Dost瘼no嗆 architektoniczna

Bia這wieski Park Narodowy, Park Pa豉cowy 11, 17–230 Bia這wie瘸


Informacja o zakresie dzia豉lno軼i Bia這wieskiego Parku Narodowego w PJM

Muzeum Przyrodniczo-Le郾e mie軼i si na terenie Parku Pa豉cowego. Do budynku Muzeum, znajduj帷ego si na niewielkim wzniesieniu, prowadzi brukowana droga. Przed budynkiem wyznaczono parking, z którego mog korzysta osoby z niepe軟osprawno軼iami. Do wej軼ia prowadz schody, przy których znajduje si podjazd dla wózków. Kasa muzeum zlokalizowana jest na wprost od wej軼ia. Na holu gównym, po lewej stronie od kasy, jest winda z oznakowaniem w alfabecie Braille'a. Dla osób na wózkach inwalidzkich dost瘼nych jest wi瘯szo嗆 pomieszcze w cz窷ci gównej budynku, z wy陰czeniem sali konferencyjnej, ze wznosz帷ymi si schodkowo rz璠ami miejsc dla widzów. Osoba z niepe軟osprawno軼i ruchow mo瞠 skorzysta z sali konferencyjnej jedynie w najni窺zej jej cz窷ci, po這穎nej najbli瞠j audytorium. Toaleta dla osób z niepe軟osprawno軼i ruchow znajduje si na poziomie -1, po lewej stronie od wej軼ia gównego, z dost瘼em przy pomocy windy na holu. Toaleta wyposa穎na jest w system przywo豉wczy i dodatkowo w przewijak dla niemowl徠. Trzy sale wystaw czasowych z podjazdami dla wózków znajduj si po prawej stronie od wej軼ia gównego do muzeum. W Muzeum istnieje mo磧iwo嗆 bezp豉tnego wypo篡czenia na czas zwiedzania wózka inwalidzkiego lub podpórki trójko這wej dla osób z trudno軼iami w poruszaniu si.

Wej軼ie na wystaw sta陰 znajduje si po lewej stronie od wej軼ia gównego do budynku. Za lustrzanymi drzwiami wprowadzaj帷ymi na wystaw sta陰 pod這ga kilkukrotnie opada i wznosi si, by odda charakter ukszta速owania terenu w zbiorowiskach ro郵innych. Na ekspozycji panuje pó軛rok, z g這郾ików rozlegaj si odg這sy ptaków i du篡ch ssaków. Z kilku scen wystaj ga喚zie drzew. W wi瘯szo軼i scen znajduj si spreparowane zwierz皻a. Osoby z klaustrofobi mog czu si niekomfortowo. Czas zwiedzania 25 scen wynosi oko這 55 minut. Przy kilku scenach na pierwszym pi皻rze znajduj si miejsca siedz帷e.

Zwiedzanie wystawy sta貫j odbywa si z przewodnikiem lub audioprzewodnikiem. Przy wi瘯szo軼i scen w muzeum znajduj si tablice z bia造m tekstem na czarnym tle. W tzw. kinie nie ma audiodeskrypcji do prezentowanych zdj耩 przyrodniczych i napisów. Na pierwsze pi皻ro prowadz schody licz帷e 25 stopni. Osoby poruszaj帷e si na wózkach korzystaj z platformy obs逝giwanej przez pracownika muzeum. W przypadku wi瘯szej liczby wózków w grupie zwiedzaj帷ych u篡wa si dodatkowo windy na holu budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszcze udost瘼nionych turystom mo積a wej嗆 z psem asystuj帷ym lub psem przewodnikiem. Na drzwiach w budynku s oznaczenia kontrastowe, nie ma oznacze w alfabecie Braille'a lub w druku powi瘯szonym dla osób s豉bowidz帷ych. W Punkcie Informacji Turystycznej, znajduj帷ym si na holu muzeum, dost瘼na jest tyflomapa Bia這wieskiego Parku Narodowego. W Punkcie Informacji Turystycznej istnieje mo磧iwo嗆 skorzystania z us逝gi t逝macza j瞛yka migowego w czasie rzeczywistym przez s逝膨c do tego aplikacj. Kasa muzeum oraz Punkt Informacji Turystycznej s wyposa穎ne w p皻le indukcyjne.
Na holu Muzeum po prawej stronie, przy drzwiach prowadz帷ych na wystawy czasowe, dost瘼ny jest defibrylator AED. Muzeum jest wyposa穎ne w krzes豉 i materace umo磧iwiaj帷e transport po schodach osób ze szczególnymi potrzebami w czasie ewentualnej ewakuacji.

Pomieszczenia biurowe Bia這wieskiego Parku Narodowego mieszcz si w tym samym budynku co Muzeum Przyrodniczo-Le郾e.  Wej軼ie do biura znajduje si 30 metrów po prawej stronie od wej軼ia do muzeum. W cz窷ci biurowej, która znajduje si na pierwszym pi皻rze budynku, nie ma platformy ani windy. Dost瘼 do biura dla osób na wózkach inwalidzkich oraz osób, które maj problem z wej軼iem po schodach jest mo磧iwy przez muzeum (w godzinach jego otwarcia). Wjazd wind na holu muzeum na pierwsze pi皻ro, po wyj軼iu z windy nale篡 kierowa si w lewo do przej軼ia s逝瘺owego do biura. Sekretariat znajduje si na ko鎍u korytarza po lewej stronie. Do budynku i wszystkich jego pomieszcze mo積a wej嗆 z psem asystuj帷ym lub psem przewodnikiem. W budynku nie ma na drzwiach oznacze w alfabecie Braille'a ani oznacze kontrastowych lub w druku powi瘯szonym dla osób s豉bowidz帷ych. W biurze Bia這wieskiego Parku Narodowego nie ma mo磧iwo軼i skorzystania z t逝macza j瞛yka migowego. W Sekretariacie Parku znajduje si p皻la indukcyjna.

Bia這wieski Park Narodowy zapewnia nast瘼uj帷e formy kontaktu:
mailowy pod adresem e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
telefoniczny: pod numerem tel. 85 682-97-00
faksem: pod numerem tel. 85 682-97-16
oraz poczt pod adresem: Bia這wieski Park Narodowy, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

Park Pa豉cowy - park w stylu angielskim o powierzchni oko這 50 hektarów, P皻le alejek spacerowych 陰cz si ze sob przed budynkiem Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego. Po piaszczystej, utwardzonej powierzchni alejek spacerowych biegn dwie trasy 軼ie瞠k edukacyjnych z tablicami informacyjnymi - przyrodnicza ,,Drzewa Parku Pa豉cowego'' i historyczna ,,Zabytki Parku Pa豉cowego". Obydwie trasy s dost瘼ne dla osób poruszaj帷ych si na wózkach. Pomi璠zy najstarszym budynkiem w Bia這wie篡 - dworkiem z 1845 roku - a Bram Carsk znajduj si strome schody. Osoby na wózkach chc帷e uda si spod dworku do Bramy Carskiej, powinny skierowa si w przeciwn stron ni dworek, po 50 metrach skr璚i w lewo 軼ie磬 prowadz帷 do budynku Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego i Dyrekcji Bia這wieskiego Parku Narodowego i obej嗆 budynek do zachodniej 軼iany.

O鈔odek Edukacji Przyrodniczej znajduje si w zabytkowym dworku nad stawami w Parku Pa豉cowym. Wjazd do obiektu umo磧iwia sk豉dana rampa podjazdowa, mo磧iwe jest poszerzenie drzwi wej軼iowych poprzez otwarcie drugiego skrzyd豉. W budynku nie ma toalety  przystosowanej dla osób na wózkach. O鈔odek Edukacji Przyrodniczej jest wyposa穎ny w zestaw tyflomap na temat Bia這wieskiego Parku Narodowego.

Biblioteka Naukowa BPN znajduje si w budynku Domu My郵iwskiego w Parku Pa豉cowym. Do gównego wej軼ia do budynku prowadzi 9 schodów. Wej軼ie jest wyposa穎ne w stromy podjazd którego wykorzystanie wymaga pomocy osoby asystuj帷ej. W budynku znajduje si winda oraz dwie toalety (na parterze i na pi皻rze) dla osób z niepe軟osprawno軼i wyposa穎ne w system przywo豉wczy.

Biblioteka i czytelnia BPN mieszcz si na parterze, na ko鎍u korytarza po prawej stronie. Biblioteka BPN wyposa穎na jest w p皻le indukcyjn. Mo積a skorzysta z us逝gi t逝macza j瞛yka migowego w czasie rzeczywistym za pomoc aplikacji na przeznaczonym do tego laptopie. Osoby s豉bowidz帷e i niewidome mog skorzysta z powi瘯szonej klawiatury i myszy typu Big Track, powi瘯szalnika umo磧iwiaj帷ego prac z powi瘯szonym tekstem i autolektora Braille'a.

W budynku Domu My郵iwskiego w przestrzeni ogólnodost瘼nej znajduje si defibrylator AED. Budynek wyposa穎ny jest równie w dwa krzes豉 ewakuacyjne, umo磧iwiaj帷e ewakuacj po schodach osób ze szczególnymi potrzebami.

Rezerwat Pokazowy 真brów po這穎ny jest przy szosie Hajnówka-Bia這wie瘸, oko這 3 kilometrów przed Bia這wie膨. Do Rezerwatu Pokazowego 真brów wchodzi si przez pawilon edukacyjny. Z le郾ego parkingu do pawilonu edukacyjnego wiedzie piaszczysta, ubita 軼ie磬a o d逝go軼i oko這 100 metrów. Przed samym budynkiem plac wy這穎ny jest brukiem, natomiast odcinek 軼ie磬i o d逝go軼i oko這 50 metrów wysypany jest kamykami niezwi您anymi zapraw. Na teren Rezerwatu Pokazowego 真brów nie wolno wprowadza psów i innych zwierz徠, z wyj徠kiem psów asystuj帷ych, zgodnie z Ustaw o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnieniu osób niepe軟osprawnych. W Rezerwacie Pokazowym 真brów istnieje mo磧iwo嗆 bezp豉tnego wypo篡czenia na czas zwiedzania wózka inwalidzkiego lub podpórki trójko這wej dla osób z trudno軼iami w poruszaniu si.

Pawilon edukacyjny
Wej軼ie do pawilonu edukacyjnego jest z poziomu bruku. W budynku po lewej stronie znajduje si toaleta dla osób z niepe軟osprawno軼i ruchow, wyposa穎na dodatkowo w przewijak dla niemowl徠 i system przywo豉wczy. Wej軼ie na teren zagród ze zwierz皻ami znajduje si po prawej stronie od drzwi wej軼iowych, za bramkami do kontroli biletów. Bilety mo積a zakupi on-line, w biletomatach, a tak瞠 w Punkcie Informacji na wprost od wej軼ia do budynku. Pierwsza od lewej bramka kontroli biletów umo磧iwia przejazd wózkiem inwalidzkim, dzieci璚ym, a tak瞠 przeprowadzenie roweru. W pawilonie edukacyjnym znajduje si platforma dla wózków umo磧iwiaj帷a dost瘼 na poziom -1, gdzie znajduje si kilka stanowisk edukacyjnych. Stref edukacyjn od holu gównego oddzielaj szklane 軼ianki, z naniesionymi oznaczeniami kontrastowymi dla osób s豉bowidz帷ych. Wysoko嗆 stoów edukacyjnych dostosowana jest do potrzeb osób na wózkach. Na antresol, na której prezentowana jest cz窷 wystaw, prowadz schody licz帷e 26 stopni. Dost瘼 na antresol dla osób na wózkach mo磧iwy jest (po zg這szeniu pracownikom pawilonu) z terenu zagród ze zwierz皻ami, kamienist, kr皻 軼ie磬, biegn帷 po zboczu wzniesienia, w które jest wkomponowany budynek. Przed drzwiami wyj軼iowymi do zagród ze zwierz皻ami znajduje si materia這wa mata dezynfekcyjna o wysoko軼i kilku centymetrów. W budynku na drzwiach s oznaczenia kontrastowe, nie ma oznacze w alfabecie Braille'a lub w druku powi瘯szonym dla osób s豉bowidz帷ych. W kasie Rezerwatu mo積a skorzysta z us逝gi t逝macza j瞛yka migowego w czasie rzeczywistym. Kasa jest wyposa穎na w p皻l indukcyjn. W budynku znajduje si ogólnodost瘼ny defibrylator AED. Budynek jest wyposa穎ny w dwa krzes豉 ewakuacyjne umo磧iwiaj帷e ewakuacj po schodach osób ze szczególnymi potrzebami.

Zagrody ze zwierz皻ami
Tyflomapa przedstawiaj帷a plan rozmieszczenia zwierz徠 w Rezerwacie Pokazowym 真brów zlokalizowana jest po prawej stronie, oko這 10 metrów, od wyj軼ia z pawilonu do zagród. Piaszczysta 軼ie磬a o ubitej powierzchni, prowadz帷a pomi璠zy zagrodami, ma oko這 1 kilometra d逝go軼i. Przy zagrodach rozmieszczone s tabliczki z opisem zwierz徠 w alfabecie Braille'a oraz rycinami pokroju cia豉 i tropów zwierz徠. W kilku miejscach znajduj si 豉weczki. Przy zagrodzie 簑broni znajduje si  toaleta przeno郾a przystosowana dla osób z niepe軟osprawno軼iami. Pomi璠zy zagrodami wilków i jeleni, a tak瞠 przy zagrodzie 簑brów znajduj si niewysokie platformy widokowe z 豉godnym podjazdem dla wózków. Wyj軼ie z Rezerwatu Pokazowego 真brów jest przez bramk na fotokomórk otwieraj帷 si na zewn徠rz.

Obr瑿 Ochronny Rezerwat
圭ie磬i przyrodnicze i szlaki turystyczne na terenie le郾ym Parku nie maj specjalnych udogodnie dla osób z niepe軟osprawno軼iami. Brak jest  przystosowanych toalet oraz tablic z napisami w alfabecie Braille'a. Fragment trasy turystycznej „Do D瑿u Jagie陶y", prowadz帷y po trybie le郾ej jest cz窷ciowo dost瘼ny dla osób poruszaj帷ych si na wózkach. Odcinek trasy biegn帷y 軼ie磬 le郾 jest trudno dost瘼ny dla wózków inwalidzkich i dzieci璚ych, ze wzgl璠u na nierówno軼i terenu, wystaj帷e korzenie oraz przewrócone drzewa. Trasa „Do D瑿u Jagie陶y" dost瘼na jest tylko pod opiek przewodnika licencjonowanego przez Bia這wieski Park Narodowy w grupach o ograniczonej liczebno軼i. Biura turystyczne, dzia豉j帷e w okolicznych miejscowo軼iach, oprócz us逝gi przewodnickiej mog zorganizowa  wjazd bryczk na tras turystyczn. Szlaki turystyczne w pó軟ocnej cz窷ci Bia這wieskiego Parku Narodowego dost瘼ne s bez przewodnika dla osób indywidualnych. Osoby na wózkach mog porusza si czarnym i zielonym szlakiem rowerowym, które prowadz po trybach le郾ych. Zielony szlak rowerowy w wielu miejscach pokrywa si ze szlakiem pieszym „Wilczy szlak". Oko這 2 km od parkingu w miejscowo軼i Masiewo, przy granicy obszaru „Uroczysko G逝szec" który jest pod ochron 軼is陰, znajduje si ekspozycja le郾ej kolejki w御kotorowej z wiat turystyczn. Dost瘼ne s równie fragmenty innych szlaków pieszych, w szczególno軼i odcinek Carskiej Tropiny od parkingu przy Kosym Mo軼ie do wie篡 widokowej. Wie瘸 widokowa nie jest dost瘼na dla osób na wózkach. Przy wie篡 z niewielkiego wzniesienia rozci庵a si pi瘯ny widok na bagienn dolin rzeki Narewki. Drewniane k豉dki turystyczne na 軼ie盧e edukacyjnej „Przez Trzy Zbiorowiska" przy „Wilczym Szlaku" umo磧iwiaj podziwianie pi瘯na podmok貫go lasu. Na pocz徠ku k豉dek turystycznych znajduje si stopie o wysoko軼i 5 centymetrów. K豉dka biegnie oko這 1 metra nad powierzchni gruntu i posiada por璚z o wysoko軼i oko這 1metra.
Osoby z niepe軟osprawno軼i ruchow, chc帷e spróbowa zobaczy wolno 篡j帷e 簑bry, maj szans na spotkanie z królem puszczy w ostoi 簑brów Czo這. Od parkingu we wsi Masiewo do miejsca dokarmiania prowadzi 500 metrów le郾ej drogi o gruntowej nawierzchni. Platforma widokowa jest niedost瘼na dla osób na wózkach. Stref wygrodzon dla turystów i bróg z sianem dla 簑brów dzieli oko這 100 metrów.

Data ostatniego przegl康u deklaracji: 27.03.2023 r.


Zarz康zenie nr 3/2023 Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego
z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu u篡czania sprz皻u u豉twiaj帷ego
poruszenie si osobom ze szczególnymi potrzebami w obiektach turystycznych BPN


Zdj璚ie. Brukowany plac i 軼ie磬a wysypana drobnymi kamieniami przed Pawilonem edukacyjnym w Rezerwacie Pokazowym 真brów

 Plac przed Pawilonem edukacyjnym, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. Platforma dla wózków inwalidzkich w Pawilonie edukacyjnym. Obok 豉wka i stó multimedialny

 Platforma dla wózków inwalidzkich w Pawilonie edukacyjnym, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. Drewniana platforma widokowa z 豉godnym podjazdem dla wózków inwalidzkich

 Platforma widokowa z podjazdem dla wózków inwalidzkich przy zagrodzie 簑brów, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. Roz這穎na platforma dla wózków inwalidzkich na tle schodów

 Platforma dla wózków inwalidzkich na wystawie sta貫j, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. Podjazd dla wózków inwalidzkich prowadz帷y do muzeum. Nawierzchnia z kostki, metalowe por璚ze podjazdu.

 Podjazd dla wózków inwalidzkich przed Muzeum Przyrodniczo-Le郾ym BPN, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. 圭ie磬a wysypana drobnymi kamykami prowadz帷a w gór 豉godnego wzniesienia.

 圭ie磬a na antresol dla wózków inwalidzkich w Pawilonie edukacyjnym, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. Piaszczysta 軼ie磬a pomi璠zy zagrodami zwierz徠. W tle 豉wka i tabliczka informacyjna z napisami w alfabecie Braille'a

 圭ie磬a w Rezerwacie Pokazowym 真brów, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. Zbli瞠nie tabliczki informacyjnej o konikach polskich z napisami w alfabecie Braille'a

 Tabliczka informacyjna z napisami w alfabecie Braille'a, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. Toaleta przystosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Sedes i umywalka z por璚zami. Przewijak dzieci璚y wisz帷y na 軼ianie z betonu.

 Toaleta w Pawilonie edukacyjnym, fot. Tomasz Ko這dziejczak

Zdj璚ie. Winda na holu muzeum. Po prawej stronie windy schody.

 Winda na holu Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego BPN, fot. Tomasz Ko這dziejczak 
  • Polish
  • English
home