Strona główna arrow Aktualności arrow Konkurs fotograficzny "Ptaki zimą"
Konkurs fotograficzny "Ptaki zimą" Drukuj

Zima, to czas, kiedy wiele osób dokarmia ptaki. O tym, że rozwieszamy słoninkę czy wysypujemy ziarna do wystawionego karmnika, z pewnością decyduje chęć pomocy naszym skrzydlatym przyjaciołom. Ale dokarmianie ptaków, to także wspaniała okazja do bliskich spotkań z nimi. W karmnikach zjawiają się niekiedy gatunki, których na co dzień nie widujemy w naszym sąsiedztwie. Jednak podglądanie nawet pospolitych ptaków, które zręcznie uwijają się w ptasiej stołówce, łuskają nasiona czy zajmują się „toaletą” – przynosi wiele satysfakcji i przyjemności.
Miejsca, w których zimą dokarmiamy ptaki, sprzyjają zrobieniu im ciekawych fotografii. Dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej Białowieski Park Narodowy ogłosił konkurs fotograficzny pt. „Ptaki zimą”. Zachęcamy Was do przesłania swoich fotografii.

Regulamin konkursu:
1.    Konkurs organizowany jest przez Białowieski Park Narodowy.
2.    Konkurs kierujemy do uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.
3.    W konkursie mogą wziąć udział tylko fotografie, które nie były nagradzane w innych konkursach.
4.    Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy fotografie w postaci odbitek fotograficznych o wymiarach
       10 x 15 cm. Ponadto, mile widziane jest dołączenie także wersji cyfrowej zdjęć na nośniku CD (prosimy o dobrą
       rozdzielczość).
5.    Temat konkursu brzmi – „Ptaki zimą”.
6.    Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć do dnia 15 marca 2010 roku na adres: Białowieski Park Narodowy,
       Park Pałacowy 11, 17–230 Białowieża, z dopiskiem – Konkurs fotograficzny „Ptaki zimą”.
7.    Każda praca powinna być czytelnie podpisana i zawierać informacje: imię i nazwisko autora, wiek, dokładny adres
       zamieszkania, nazwę szkoły i klasę, do której autor uczęszcza.
8.    Wyboru zwycięskich prac dokona Komisja Konkursowa w terminie do dnia 30 marca 2010 roku.
9.    Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego: www.bpn.com.pl,
       a zwycięskie prace będą opublikowane w kolejnych numerach „Puszczyka”.
10.   Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom pocztą lub za pośrednictwem Dyrekcji Szkół.
11.   Wszystkie nadesłane prace stają się własnością Białowieskiego Parku Narodowego i nie podlegają zwrotowi.
12.   Organizator ma prawo do bezpłatnej publikacji nadesłanych fotografii w swoich wydawnictwach oraz na stronie
        internetowej www.bpn.com.pl .

W ostatnim, osiemnastym numerze czasopisma „Puszczyk”, wydawanym przez BPN, znajdziemy także wskazówki, jak właściwie dokarmiać ptaki. Jak w nim czytamy: „Decyzja o założeniu i prowadzeniu karmnika dla ptaków wiąże się z wielką odpowiedzialnością, nie mniejszą do tej, która wynika z posiadania psa czy akwarium z rybkami. Decydując się na karmnik, musimy być świadomi tego, że od tej chwili to od nas zależy los i życie małych skrzydlatych istot, które nam zaufają. Ptaki, które staną się klientami naszej stołówki, będą oczekiwały, że każdego dnia, nawet w najgorszą pogodę, w naszym karmniku znajdą wartościowy pokarm, który pomoże im przetrwać zimę. Nie zawiedźmy ich zaufania!!!”.
Więcej o dokarmianiu ptaków znajdziemy na stronie internetowej „Puszczyka”: www.puszczyk.bpn.com.pl .

Anna Gierasimiuk 
  • Polish
  • English
home