Strona główna arrow Aktualności arrow Zakończono inwentaryzację żubrów w rejonie Puszczy Białowieskiej
Zakończono inwentaryzację żubrów w rejonie Puszczy Białowieskiej Drukuj
 

Inwentaryzacja żubrów zamieszkujących rejon Puszczy Białowieskiej została zakończona. Obserwacje żubrów przeprowadzono, nie tylko w Białowieskim Parku Narodowym, ale także w Nadleśnictwach: Białowieża, Bielsk, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka.

Coroczna inwentaryzacja odbywa się zimą, gdyż w tym okresie żubry zwykle gromadzą się przy miejscach dokarmiania, co ułatwia przegląd stada wraz z oceną ich kondycji, stanu zdrowotnego oraz ustalenie liczebności populacji. Liczenie odbywa się z podziałem na klasy wiekowo-płciowe. Oddzielnie zlicza się cielęta do 1 roku życia, z podziałem na byczki i jałówki. Drugą klasę stanowi młodzież 2-3 letnia, w której także różnicuje się płeć. Liczy się też osobniki dorosłe w wieku 4 lat i powyżej: oddzielnie zlicza się samce - byki, oddzielnie samice - krowy.

Na dzień 31.12.2020 roku zaobserwowano w rejonie Puszczy Białowieskiej około 715 osobników żubrów, w tym 261 samców, 367 samic, pozostałe osobniki (87) - płeć nieznana. Wśród zaobserwowanych osobników znajduje się 70 cieląt (28 samców, 29 samic, 3 osobniki nieznanej płci). Wiadomo również o zmniejszeniu się liczebności stada o 29 osobników na skutek: upadków 18 osobników (w tym 16 samców, 11 samic, 2 osobniki nieznanej płci), eliminacji 10 osobników (8 samców, 2 samice) oraz wywozu 1 samicy do Puszczy Augustowskiej.

Uwagę zwraca duże rozproszenie obserwowanych w czasie inwentaryzacji żubrów (ponad 80 lokalizacji), które częściowo może wynikać z presji drapieżników. Prawdopodobne jest też, że wzrasta poziom naturalnej regulacji wielkości wolnej populacji żubrów przez drapieżniki i liczba upadków spowodowanych przez wilki może być większa od liczby odnalezionych szczątków.

Inwentaryzację przeprowadzono także w hodowli zamkniętej żubrów (Ośrodek Hodowli Żubrów), gdzie stwierdzono 31 osobników żubrów (11 samców, 20 samic). W roku 2020 w grupie tej przybyły 4 cielęta (2 samce i 2 samice). 
  • Polish
  • English
home