Strona główna arrow Aktualności arrow Porozumienie o współdziałaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
Porozumienie o współdziałaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Drukuj

     i Białowieskiego Parku Narodowe

 

17 marca 2021 r. w siedzibie Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, Dyrektor BPN - dr Michał Krzysiak oraz Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. SG Grzegorz Biziuk podpisali porozumienie o współdziałaniu Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Białowieskiego Parku Narodowego.

Porozumienie określa szczegółowy zakres oraz sposoby współdziałania, które będą realizowane przez Białowieski Park Narodowy oraz Placówki Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białowieży i w Narewce. Współpraca będzie polegać między innymi na podejmowaniu działań prewencyjnych w formie wspólnych patroli, zapewnieniu bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i w strefie nadgranicznej, ochronie przyrody oraz wymianie informacji z zakresu nielegalnej migracji ludzi, nielegalnie uprawianej turystyki na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, kłusownictwa czy niszczenia przyrody. Podpisany dokument ma na celu zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań przez obie służby na terenie Parku.
Podpisanie porozumienia ma szczególne znaczenie, gdyż zbiegło się z obchodami 100. rocznicy utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego i jednocześnie wzmocniło możliwości ochrony cennej przyrody Parku i granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.
Za początki utworzenia Białowieskiego Parku Narodowego uważa się 1921 rok, kiedy to powołano 5 rezerwatów w Puszczy Białowieskiej, z których 2 stanowią serce obecnego Parku - Rezerwat Ścisły. W 1924 r. powstała jednostka administracyjno-organizacyjna: Nadleśnictwo Rezerwat, przekształcona w 1932 r. w „jednostkę organizacyjną szczególną" pod nazwą „Park Narodowy w Białowieży". 21 listopada 1947 roku Park, funkcjonujący od trzech lat po przerwie wojennej, formalnie reaktywowano pod nazwą Białowieski Park Narodowy.
Białowieski Park Narodowy to jeden z pierwszych parków narodowych w Polsce, Europie i na świecie. Zajmuje powierzchnię 10 517,27 ha, a granicą wschodnią Parku na odcinku ok. 10 km jest jednocześnie granica państwa w służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Białowieży i w Narewce.

 

fot. K. Wojciechowski, BPN 
  • Polish
  • English
home