Strona główna arrow Aktualności arrow Wyniki konkursu fotograficznego "Ptaki zimą"
Wyniki konkursu fotograficznego "Ptaki zimą" Drukuj E-mail

Na konkurs wpłynęło 157 prac 60 autorów. Wśród fotografowanych ptaków przeważały te gatunki, które odwiedzały zimowe stołówki: sikora bogatka, sikora modraszka, wróbel, mazurek, sójka i dzięcioł duży. W karmnikach gościły i zostały uwiecznione na zdjęciach również takie perełki, jak np. dzięcioł zielonosiwy.

Cieszymy się, że wiele prac zostało zrobionych w terenie. Dzięki temu na fotografiach znalazły się m.in. gile, trznadle, grubodzioby, krogulce. Wśród sfotografowanych naszych skrzydlatych przyjaciół jest także samiec kosa – gatunku, który coraz częściej podejmuje próby zimowania. Niecodziennym widokiem jest ujęty na zdjęciu bocian biały w zimowej scenerii.

Komisja konkursowa w składzie: Karol Zub – pracownik naukowy Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży, z zamiłowania ornitolog; Małgorzata Karczewska – pracownik Pracowni Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, pasjonatka fotografii przyrodniczej; Anna Gierasimiuk – pracownik Białowieskiego Parku Narodowego, redaktor naczelna „Puszczyka”; przy ocenie prac brała pod uwagę: sposób przedstawienia obiektu, przedmiot pracy, kompozycję i jakość techniczną pracy, a także ogólną wymowę zdjęcia, wynikającą z wrażliwości autora. 

Komisja nagrodziła i wyróżniła prace następujących autorów:

I miejsce ex aequo 

 • Bartosz Niczyporuk (lat 15) z Hajnówki, uczeń Zespołu Szkół z Dodatkowym Nauczaniem Języka Białoruskiego w Hajnówce

 

II miejsce ex aequo 

 • Michał Niedźwiedź (lat 8) z Kapitańszczyzny, uczeń Zespołu Szkół w Narewce
 • Krystyna Andrzejewska (lat 12) z Kotówki, uczennica Szkoły Podstawowej w Dubinach
 • Olaf Kowalski (lat 15) z Wrocławia, uczeń Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu

 

III miejsce ex aequo 

 • Radosław Narewski (lat 12) z Kleszczel, uczeń Szkoły Podstawowej w Kleszczelach
 • Damian Trąbka (lat 15) z Gruszek, uczestnik zajęć w Świetlicy Szkolnej, działającej przy Zespole Szkół w Narewce
 • Dominika Wójcicka, uczennica kl. II Publicznego Gimnazjum w Broku

 

Wyróżnienia ex aequo 

 • Karolina Środa (lat 10) z Hajnówki, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Hajnówce
 • Mateusz Tołwiński (lat 11) z Bielska Podlaskiego, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
 • Dagmara Weremiuk (lat 12) z Dubin, uczennica Szkoły Podstawowej w Dubinach
 • Robert Januszewski (lat 13) z Bielska Podlaskiego, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
 • Karolina Karczewska z Czyż, uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Czyżach
 • Damian Wójcicki, uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej w Broku

 


Galeria nagrodzonych i wyróżnionych prac.

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

 

Wyróżnienia

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Białowieski Park Narodowy.


FUNDATORZY NAGRÓD:

Urząd Miasta Hajnowka

 
Urząd Miasta Hajnówka

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

 
Starostwo Powiatowe w Hajnówce
euro bank

 
Euro Bank SA Odział w Hajnówce

RDOŚ Białystok

 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku


Zielone Płuca Polski

 
Zielone Płuca Polski


PTOP

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

 


BPN

 
Białowieski Park Narodowy

Anna Gierasimiuk
p.o. Kierownika Zespołu Wydawnictw
i Komunikacji Społecznej 
 • Polish
 • English
home contact sitemap