WSPIERAJ NAS

 

ZACH犴AMY DO OBEJRZENIA
filmu promuj帷ego

NFO夷GW

 

WFO夷GW w Bia造mstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Bia這wieskiego Parku Narodowego

 

Kompania Piwowarska S.A.

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAΜWIESKI
   PARK NARODOWY

 
OBOWI╴UJ。E KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona g堯wna
Podsumowanie I cz窷ci Transgranicznego Szkolenia dla Nauczycieli Drukuj
 

W dniach 5-7 lipca 2021 r. odby豉 si pierwsza cz窷 Transgranicznego Szkolenia dla Nauczycieli, zrealizowanego w ramach polsko-bia這ruskiego projektu pn. „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami", wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk w ramach Programu Wspó逍racy Transgranicznej Polska-Bia這ru-Ukraina 2014-2020.

W szkoleniu wzi窸a udzia kadra nauczycielska z partnerskich szkó: II Liceum Ogólnokszta販帷ego z Dodatkow Nauk J瞛yka Bia這ruskiego w Hajnówce oraz Pa雟twowej Instytucji Edukacji „字ednia Szko豉 nr 3 miasta Pi雟ka" oraz pracownicy obszarów chronionych: Bia這wieskiego Parku Narodowego i  Lokalnego Funduszu 字odowiskowego „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego" z Bia這rusi.

Pierwszego dnia szkolenia, którego organizatorem by Bia這wieski Park Narodowy, uczestnicy wys逝chali wyk豉du oraz obejrzeli filmy dr Patryka Czortka pn. „Cenne i rzadkie sk豉dniki szaty ro郵innej Puszczy Bia這wieskiej i jej przedpola w dobie Antropocenu". Poznali przyczyny zagro瞠 ro郵inno軼i Puszczy Bia這wieskiej oraz zalecenia, jak mo積a zmniejszy zagro瞠nia w odniesieniu do konkretnych gatunków ro郵in. Spora dawka wiedzy po鈍i璚ona by豉 inwazjom biologicznym, w tym gatunkom ro郵in inwazyjnych. Przyk豉dem jest naw這 kanadyjska, która rozprzestrzenia si na Polanie Bia這wieskiej. Jest ona silnym kolonizatorem, eliminuje wiele naturalnie wyst瘼uj帷ych gatunków ro郵in. Z powodu bujnych, ó速ych kwiatostanów uwa瘸na by豉 dawniej za atrakcyjn ro郵in dekoracyjn, dlatego mocno rozprzestrzenia豉 si z przydomowych ogródków. Dr Czortek zwróci uwag, 瞠 metoda walki z gatunkami inwazyjnymi polegaj帷a na usuwaniu ro郵in i ich sk豉dowaniu na dzikich wysypiskach przynosi cz瘰to odwrotny skutek - z takich sk豉dowisk ro郵iny rozprzestrzeniaj si na nowe tereny. 

Kolejny wyk豉d przedstawi豉 dr Ewa Piro積ikow pn. „Las leczy i 篡wi; tradycja u篡tkowania leczniczego i pokarmowego ro郵in le郾ych na Podlasiu". Polska, w porównaniu z innymi krajami Europy, wykorzystuje ma造 procent ro郵in (zaledwie 5%), w stosunku do tego, co mog豉by wykorzystywa (35%). Na Podlasiu zachowa豉 si pami耩 o u篡tkowaniu pokarmowym (kulinarnym) dziko rosn帷ych ro郵in naczyniowych. Naukowcy, w wyniku wywiadów z mieszka鎍ami, odnotowali co najmniej 148  gat. ro郵in wykorzystywanych przez cz這wieka. Osobliwo軼i Puszczy Bia這wieskiej jest zupa z podagrycznika pospolitego, do dzi przygotowywana przez mieszka鎍ów obrze篡 Puszczy. Do sporz康zania zup u篡wano tak瞠 innych gatunków ro郵in: czosnku nied德iedziego, bluszczyka kurdybanka, ostro瞠nia warzywnego. Tradycja u篡tkowania ro郵in dziko rosn帷ych w regionie Puszczy Bia這wieskiej zanika, bo: wsie si wyludniaj; mieszka鎍y rzadziej chodz do lasu, a wolny czas sp璠zaj w inny sposób; wiele gotowych produktów mo積a kupi w sklepach; jest moda na „nowoczesno嗆" - wchodz nowe potrawy; zanika wiele naturalnych stanowisk ró積ych gatunków ro郵in. W swoim ciekawym i barwnym w zastosowanym s這wnictwie wyst徙ieniu dr E. Piro積ikow dokona豉 prezentacji ro郵in odpowiedzialnych za nasze zdrowie oraz „bywalcach" naszej kuchni.

Wyk豉dowcy zadbali o rzeczow i obszern ilo嗆 informacji dotycz帷ych zarówno warto軼i przyrodniczej naszego regionu, jak i kulturowotwórczej roli wyst瘼uj帷ych tu ro郵in. Zarówno dr E. Piro積ikow, jak i dr P. Czortek podkre郵ali wyj徠kowo嗆 regionu Puszczy Bia這wieskiej, gdzie zachowa造 si niezwykle cenne ro郵iny, ale równie interesuj帷e tradycje i zwyczaje ich wykorzystania.

Mieli鄉y te okazj podziwia umiej皻no嗆 symultanicznego t逝maczenia polsko-bia這ruskiego, którym zachwyci豉 p. Natalia Gierasimiuk.

W drugim dniu szkolenia, organizowanym przez Partnerów z Bia這rusi, zapoznali鄉y si z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Polesia. Dyrektor Rezerwatu „Sporovsky" Wadim Prаtasewicz opowiedzia o osobliwo軼iach przyrodniczych tego obiektu. Przedstawi temat koszenia 陰k w rezerwatach obwodu brzeskiego oraz p造n帷e z tego korzy軼i dla przyrody. Wszyscy s逝chacze byli pod wra瞠niem zachowanego bogactwa przyrody, nie tylko 鈍iata ro郵in, ale tak瞠 m.in. wzrastaj帷ej populacji bardzo rzadkich ptaków: m.in. wodniczki, kulika, dubelta. W wyst徙ieniu Wadima Protasewicza wybrzmia problem, z który borykamy si równie my w regionie Puszczy Bia這wieskiej - obni瘸nie si poziomu wód gruntowych oraz szybki sp造w wody ciekami wodnymi. Pracownicy rezerwatów obwodu brzeskiego staraj si spowolni odp造w wód. Jednym z takich dzia豉 jest utworzenie sztucznego jeziora o roli zbiornika retencyjnego, który ich zdaniem przynosi za這穎ne efekty.

Siargey Tynavets - prodziekan Wydzia逝 Biotechnologii Poleskiego Uniwersytetu Pa雟twowego w swoim wyst徙ieniu przybli篡 nam m.in. proces rozmna瘸nia in vitro miodownika melisowatego - rzadkiej ro郵iny na Polesiu (rzadko spotykanej równie i w Puszczy Bia這wieskiej), która masowo by豉 pozyskiwana z naturalnych stanowisk z uwagi na wykorzystywanie w przemy郵e spo篡wczym. Wykorzystanie sk豉dników ro郵innych w 篡ciu codziennym oraz  w obrz璠ach i 鈍i皻ach Bia這rusinów na Polesiu przybli篡豉 Pani A. Sadovskaya - starszy pracownik naukowy Muzeum Bia這ruskiego Polesia. Barwnie przedstawi豉 wci捫 篡wo funkcjonuj帷e na Polesiu u篡tkowanie ró積ych ro郵in w rytua豉ch, ceremoniach i wró瘺iarstwie, podkre郵aj帷 wielkie znaczenie przyrody w kulturze i zwyczajach miejscowej ludno軼i.

Z powodu epidemii COVID-19 dwa pierwsze dni szkolenia odbywa造 si na platformach internetowych za pomoc 陰czy online. Ale mimo odleg這軼i, podobie雟twa przyrody i kultury naszych regionów - Puszczy Bia這wieskiej i Polesia, którym po鈍i璚one  by這 szkolenie, sprawi造, 瞠 czu這 si blisko嗆 i jedno嗆 celów i d捫e Partnerów z Polski i Bia這rusi.

Trzeciego dnia szkolenia odby造 si przyrodnicze wyjazdy terenowe, realizowane oddzielnie przez uczestników z Polski i Bia這rusi. Bia這ruscy Partnerzy zaj璚ia praktyczne przeprowadzili w rezerwacie przyrody obwodu brzeskiego „Sporovsky". Polscy uczestnicy wyjechali do „Zio這wego Zak徠ka" na Podlasiu.

Bardzo pouczaj帷e i przydatne do realizacji dalszych dzia豉 projektu by這 poznanie przez polskich uczestników szkolenia Ogrodu Botanicznego i zak豉du przetwórstwa zió w „Zio這wym Zak徠ku" w Korycinach oraz uczestnictwo w przeprowadzonych w nim warsztatach zielarskich. Podczas warsztatów uczestnicy, bazuj帷 na naturalnych sk豉dnikach ro郵innych,  sporz康zali zio這we herbaty o ró積ym dzia豉niu, mieszanki przypraw do ró積ych rodzajów potraw oraz kosmetyki. Zaj璚ia poprzedzi豉 merytoryczna opowie嗆 pracownika O鈔odka Edukacji Przyrodniczej w Korycinach na temat ka盥ej ro郵iny, której susz, owoce lub korzenie by造 zaproponowane do u篡cia podczas warsztatów. Po Ogrodzie Botanicznym oprowadzi uczestników szkolenia Pan Miros豉w Angielczyk - pomys這dawca, za這篡ciel i w豉軼iciel tego edukacyjnego miejsca, a jednocze郾ie botanik. Specjalizacj za這穎nego przez Niego Ogrodu Botanicznego s ro郵iny u篡tkowe, lecznicze, zagro穎ne i chronione.

Pan Miros豉w Angielczyk okaza si nieprzecenion kopalni wiedzy. Pokaza wiele cennych u篡tkowych gatunków ro郵in, niegdy szeroko stosowanych na Podlasiu i w regionie Puszczy Bia這wieskiej. Dzi powraca si do ich wykorzystywania. Przyk豉dem jest bardzo cenna ro郵ina o nazwie starodub 陰kowy, której korzenie dawniej s逝篡造 za panaceum na wszystkie choroby. Dzi naukowcy rozpoczynaj badania nad jej ponownym, szerokim wykorzystaniem.

Firma „Zio這wy Zak徠ek" istnieje od 1990 r. Wspó逍racuje dzi z wieloma lokalnymi rolnikami prowadz帷ymi ekologiczne uprawy ro郵in. Sama równie posiada 60-hektarowe gospodarstwo z uprawami zió i owoców, suszarnie, magazyny, w豉sne laboratoria. Zajmuje si m.in. obróbk warzyw i owoców z wykorzystaniem procesu liofilizacji (suszenie po zamro瞠niu), dzi瘯i któremu produkty nie trac swoich dobroczynnych w豉軼iwo軼i i aromatu. Firma zatrudnia dzi ponad 350 osób, b璠帷 jednym z wi瘯szych pracodawców w tym regionie.

Jak podkre郵ali sami uczestnicy szkolenia, warsztaty i zwiedzanie „Zio這wego Zak徠ka" by這 bardzo pouczaj帷ym, mocno merytorycznym i niezwykle inspiruj帷ym wyjazdem.

Druga cz窷 szkolenia odb璠zie si 27 sierpnia br. Partnerzy projektu z Polski i Bia這rusi omówi nagrane materia造 filmowe z wyjazdów terenowych na Podlasie i Polesie oraz wypracuj najpilniejsze i najwa積iejsze do zrealizowania zadania dla zachowania cennych, rzadkich czy gin帷ych gatunków ro郵in.

Informacja ze szkolenia dost瘼na jest tak瞠 na po軼ie na fb:
https://www.facebook.com/bialowieskipn/

Odpowiedzialno嗆 za zawarto嗆 tej informacji le篡 wy陰cznie po stronie Bia這wieskiego Parku Narodowego i nie mo瞠 by w 瘸dnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarz康zaj帷ej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Bia這ru-Ukraina 2014-2020.

 

 

 

 

1.
000.jpg
2.
001a.jpg
3.
001aa.jpg
4.
001b.jpg
5.
001c.jpg
6.
001d.jpg
7.
002.jpg
8.
003.jpg
9.
003a.jpg
10.
004.jpg
11.
005.jpg
12.
006.jpg
13.
007.jpg
14.
009.jpg
15.
010.jpg
16.
017.jpg
17.
024.jpg
18.
025.jpg
19.
027.jpg
20.
032.jpg
21.
036.jpg
22.
049.jpg
23.
050.jpg
24.
053.jpg
25.
059.jpg
26.
060.jpg
27.
064.jpg
28.
080.jpg
29.
081.jpg
30.
082.jpg
31.
083.jpg
32.
084.jpg
33.
086.jpg
34.
088.jpg
35.
089.jpg
36.
100.jpg
37.
400.jpg
38.
500.jpg
39.
501.jpg
40.
600.jpg
41.
601.jpg
42.
699.jpg
43.
700.jpg
44.
701.jpg

 

Autorzy zdj耩:
Ma貪orzata Karczewska, Kacper Zacharewicz, Ireneusz Zacharewicz,
Hanna Schmidt, Anna Gierasimiuk 
 
Ministerstwo Klimatu i 字odowiska
 Kompleksowa Ochrona 真bra w Polsce

 

 

Kraina 真bra
Regionalna Dyrekcja Lasów Pa雟twowych w Bia造mstoku

Nadle郾ictwo Bia這wie瘸

Nadle郾ictwo Browsk

Nadle郾ictwo Hajnówka

Nadle郾ictwa Le郾ego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Bia這wieska”

  • Polish
  • English
home