Strona główna
Zakończyliśmy działanie w projekcie polsko-białoruskim - ostatni dzień Drukuj

    Transgranicznego Szkolenia dla Nauczycieli!

 

W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyła się druga część Transgranicznego Szkolenia dla Nauczycieli, zrealizowanego w ramach polsko-białoruskiego projektu pn. „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W szkoleniu wzięła udział kadra nauczycielska z partnerskich szkół: II Liceum Ogólnokształcącego z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Państwowej Instytucji Edukacji „Średnia Szkoła nr 3 miasta Pińska" oraz pracownicy obszarów chronionych: Białowieskiego Parku Narodowego i  Lokalnego Funduszu Środowiskowego „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego" z Białorusi.

Pierwszy merytoryczny punkt programu ostatniego dnia szkolenia, którego organizatorem był Białowieski Park Narodowy, stanowił wykład dotyczący Białowieskiego Parku Narodowego. Uczestnicy mieli okazję upewnić się, jak wyjątkowe walory przyrodnicze chroni Białowieski Park Narodowy - ostatni las na niżu Europy o najlepiej zachowanym charakterze naturalnym. Prelegentki z Białowieskiego Parku zadbały, aby wiedza podana w trakcie wystąpienia była ilustrowana pięknymi zdjęciami ukazującymi wyjątkową przyrodę Parku. Wyjaśniły również, jak ważne znaczenie ma edukacja w Parku, w jaki sposób prowadzi się monitoring i badania naukowe jak również zaprezentowały udostepnienie turystyczne w bieżącym i poprzednich latach.

Następnie obejrzeliśmy film przygotowany przez naszych partnerów z Białorusi. W trakcie doskonale przygotowanej projekcji poznaliśmy fragment przepięknej dzikiej przyrody Polesia - walory przyrodnicze rezerwatu Sporovskij. Dokumentacja filmowa dotyczyła nie tylko niezwykłości przyrodniczych białoruskiej ziemi - dowiedzieliśmy się również, jak przebiegało szkolenie terenowe u naszych partnerów.

Po krótkiej przerwie strona polska zaprezentowała film relacjonujący warsztaty terenowe botaniczno-etnograficzne zrealizowane w „Ziołowym Zakątku" w Korycinach. Firma przygotowująca materiał filmowy zadbała o wysoką jakość filmu i co niezwykle istotne - wysoką wartość merytoryczną. Film, krok po kroku, relacjonuje przebieg warsztatów, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, jak poprawnie parzyć zioła na różne dolegliwości, w jaki sposób przyrządzać ziołowe mieszanki do rozmaitych rodzajów potraw oraz jak produkować domowe kosmetyki. Ponadto z filmu możemy dowiedzieć się, jak rozpoznawać różne rośliny, które z nich są rzadkie i ginące i dlaczego tak się stało - to wszytko dzięki naszemu nieocenionemu wprost wykładowcy w Ogrodzie Botanicznym, Panu dr Mirosławowi Angielczykowi.

Odbyły się nie tylko pokazy filmów - filmowe dokumentacje były podstawą do dyskusji odnośnie obszarów przyrodniczo cennych - skarbów przyrody po obu stronach granicy, których nie udało się zwiedzić razem z przyczyn pandemii.

Nasz ostatni punkt programu dotyczył zaplanowanego w projekcie wydawnictwa -konspektów zajęć dla nauczycieli. To bardzo ważne działanie, bo będzie stanowiło trwały efekt rzeczowy - scenariusze będą przekazywane wielu szkołom, ośrodkom edukacji i innym placówkom zajmującym się szerzeniem edukacji przyrodniczo-kulturowej. Dzięki scenariuszom będziemy nawet po zakończeniu działań projektowych prowadzić szeroko rozumianą edukację społeczeństw po obu stronach granicy odnośnie zagrożeń roślin i ich charakteru użytkowego.

Reasumując, Transgraniczne Szkolenie dla Nauczycieli spełniło zamierzony cel - zwiększyliśmy własną wiedzę o gatunkach roślin chronionych, które jednocześnie są i były od zawsze roślinami użytkowymi. Zaplanowane wykłady po raz kolejny pokazały, jak ważna była i jest obecnie przyroda dla ludzi, ich zdrowia i życia. Co więcej, zasadniczo wszędzie (u nas i u naszych partnerów) jest podobnie - człowiek zależy od elementów przyrody i mimo dalszego postępu nadal będzie zależał. I niestety, często jest tak, że w wyniku nadmiernej eksploatacji ze środowiska rośliny cenne dla człowieka stają się rzadkie, wręcz giną. Stąd niezwykle ważne jest, że można pozyskiwać je w uprawach i dzięki zaplanowanej uprawie cenne substancje są pozyskiwane w bardziej efektywny, jednocześnie kontrolowany sposób. Szkolenie pozwoliło na lepsze poznanie specyfiki zbiorowisk roślinnych Puszczy Białowieskiej i Polesia oraz przyczyn ustępowania gatunków rzadkich. Wykłady zatem stanowią doskonały przyczynek do zaplanowanych w projekcie wydawnictw, a wiedza, którą pozyskali nauczyciele i młodzież z pewnością będzie przydatna do działań w terenie, które już obecnie wykonują nasi młodzi uczestnicy oraz do prowadzenia edukacji rówieśniczej. A zajęcia w Ziołowym Zakątku? Były niezwykłą wprost lekcją botaniki! Uzyskane tam wiadomości posłużą nam do opracowań i wydawnictw oraz do przygotowania kolejnych działań zaplanowanych w projekcie.

Więcej informacji o zespole projektowym, partnerach projektu i planowanych działaniach znajdziemy pod adresem:
https://www.bpn.com.pl/images/stories/opisy/edukacja/projekt/index.html

 

Odpowiedzialność za zawartość tego artykułu leży wyłącznie po stronie Białowieskiego Parku Narodowego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

 

 

 

1.
01.jpg
2.
02.jpg
3.
05.jpg
4.
06.jpg
5.
07.jpg
6.
08.jpg
7.
09.jpg
8.
10.jpg
9.
11.jpg
10.
ania_27.jpg
11.
hania_27.jpg

  
 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home