WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

Kompania Piwowarska S.A.

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Innowacje dla natury! Politechnika Białostocka rozpoczyna stałą współpracę Drukuj

     z czterema parkami narodowymi!

 

5 października 2021 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej został podpisany list intencyjny w sprawie stałej współpracy poprzez zawiązanie partnerstwa między Politechniką Białostocką, a parkami narodowymi: Białowieskim, Biebrzańskim, Narwiańskim oraz Wigierskim.

Współpraca będzie realizowana w wielu obszarach, począwszy od opracowania przez uczelnię innowacyjnych systemów koszenia terenów podmokłych, wsparcie techniczne w procesie zarządzania populacją żubrów, tworzenie systemów monitorowania zasobów naturalnych, po praktyki i staże studentów Politechniki Białostockiej na terenie zaprzyjaźnionych parków. Politechnika Białostocka wspólnie z Partnerami będzie rozwijać projekty naukowo-badawcze. Od lat podejmuje ona działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym ochrony zasobów naturalnych, dzieląc się swoją wiedzą, potencjałem naukowym oraz kształcąc m.in. na kierunkach inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, ekoenergetyka, czy leśnictwo.

- Ideą porozumienia ma być przede wszystkim efektywniejsza wymiana doświadczeń i rozwiązań, które byłyby przydatne w funkcjonowaniu, nie tylko wybranego jednego parku, ale również pozostałych. Parki narodowe to nasze szczególne dobro. Zatem każdemu z nas na sercu leży ich utrzymanie i rozwój. Jestem przekonana, że Politechnika Białostocka może się do tego istotnie przyczynić. - wyjaśniała istotę partnerstwa dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej,

Jak rozwiązania techniczne opracowane przez specjalistów Politechniki Białostockiej mogą przyczynić się do ochrony dziedzictwa naturalnego Podlasia? 

- Politechnika Białostocka to wyjątkowy zasób wspaniałej wiedzy i możliwości. W przypadku Biebrzańskiego Parku Narodowego liczylibyśmy na bardzo głęboką i poszerzoną współpracę związaną ze znalezieniem sposobu na poprawienie technologicznych możliwości koszenia naszych bagiennych łąk - mówił mgr inż. Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, który zwrócił uwagę na potrzeby parku związane z zastosowaniem przyjaznych technologii dla bagiennych obszarów, będących siedliskami cennych roślin i zwierząt.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Politechnika Białostocka opracowała założenia koncepcyjne dotyczące autonomicznego pojazdu do koszenia terenów podmokłych, którego ekologiczne rozwiązania techniczne są zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju oraz Doliny Rolniczej 4.0.

- Dron lecący na uwięzi nad ratrakiem będzie analizował teren, wykrywał zagrożenia i informował operatora o ewentualnych legowiskach zwierząt, zagrożeniach wynikających z występowania terenów podmokłych, grzęzawisk czy bagien. Decyzje podejmowane przez operatora sprawią, że proces agrotechniczny związany z koszeniem tych terenów, będzie bezpieczny. - przekonywał dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej. 

Współpraca mająca na celu wykorzystanie nauki na rzecz regionalnego dziedzictwa przyrodniczego przewiduje również pomoc w zakresie restytucji żubra w Polsce. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, dr Michał Krzysiak dostrzega możliwości, jakie niesie za sobą wsparcie inżynieryjno-techniczne Politechniki Białostockiej w lepszym zarządzaniu największą wolno żyjącą populacją żubrów. Współpraca będzie dotyczyła obszaru północno-wschodniej Polski.

Możliwości działania Politechniki Białostockiej na rzecz parków narodowych są nieograniczone. Poza rolą eksperta i twórcy smart rozwiązań w dziedzinie ochrony przyrody, uczelnia będzie mogła również przyczynić się do promocji regionu poprzez opracowanie nowoczesnej infrastruktury turystycznej na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

- Liczę też na to, że Narwiański Park Narodowy stanie się miejscem realizacji projektów naukowych badawczych, które będą analizowały i pokazywały procesy przyrodnicze zachodzące na terenie naszego parku. - powiedział mgr inż. Grzegorz Piekarski, dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego.

Z kolei Tomasz Huszcza, dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego upatruje we współpracy szansę na stworzenie przez pracowników uczelni systemu monitorowania zanieczyszczenia wody. A że korzyści będą obopólne, to studenci kilku kierunków Politechniki Białostockiej będą mogli pogłębiać swoją wiedzę w praktyce, prowadząc prace monitoringu oraz prace badawcze.

Na spotkaniu roboczym władz uczelni z dyrektorami parków narodowych i naukowcami ze wszystkich wydziałów zaproponowano, by parki narodowe wspólnie przygotowały listę problemów, które mogliby rozwiązać pracownicy Politechniki Białostockiej. To również zaowocuje proponowaniem tematów prac inżynierskich i dyplomowych, które znajdą rozwiązania zagadnień poruszanych przez parki, a jednocześnie pokażą studentom praktyczny wymiar zdobywanej przez nich wiedzy.

Wszystkie parki narodowe borykają się z problemem zagospodarowania znacznych ilości biomasy. Naukowcy z poszczególnych katedr Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku już mają pewne wypracowane koncepcje wykorzystania biomasy, także chronione patentami - od produkcji materiałów budowlanych po wykorzystanie biomasy jako podłoża do przemysłowej hodowli grzybów.

- Spotkanie, konsultacja, rozmowa, burza mózgów i koncepcja rozwiązania - podawał schemat realnej współpracy parków narodowych z naukowcami dr hab. inż. Łukasz Derpeński, prodziekan ds. rozwoju i współpracy WydziałuMechanicznego Politechniki Białostockiej.

- Na pewno będziemy poszukiwali różnych źródeł finansowania, żeby wspólnie z Wami realizować te działania - deklarował dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, a jednocześnie czynny konstruktor innowacyjnych maszyn. - Mamy potencjał, mamy możliwości, Państwo mają konkretne potrzeby - załóżmy konsorcjum, aplikujmy wspólnie o środki unijne.

Uczelnia i cztery parki narodowe podpisały pięciostronny list intencyjny. Swoje podpisy złożyli na nim dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej oraz dyrektorzy: dr Michał Krzysiak - Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, mgr inż. Artur Wiatr - Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, mgr inż. Grzegorz Piekarski - Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego, mgr inż. Tomasz Huszcza - Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego.

Wydarzeniu towarzyszył briefing z udziałem mediów lokalnych. Wzięli w nim udział:

  • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej
  • dr Michał Krzysiak - Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego
  • mgr inż. Artur Wiatr - Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
  • mgr inż. Grzegorz Piekarski - Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego
  • mgr inż. Tomasz Huszcza - Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego
  • dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej
  • dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. studenckichPolitechniki Białostockiej.
 
1.
2.jpg
2.
3.jpg
3.
4.jpg
4.
5.jpg
5.
6.jpg
6.
7.jpg
7.
8.jpg
 

Fot. Gabriela Kościuk, Politechnika Białostocka 
 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home