Strona g堯wna arrow Aktualno軼i arrow Noc z Rysiem w Bia這wieskim Parku Narodowym
Noc z Rysiem w Bia這wieskim Parku Narodowym Drukuj
 

Bia這wieski Park Narodowy zaprasza do udzia逝 w Nocy z Rysiem! Wydarzenie odb璠zie si dn. 27 listopada!

Gdzie:
- w formie wydarzenia online transmitowanego
  z Bia這wieskiego Parku Narodowego

Kiedy:
- 27 listopada 2021 r.

 

 

Jak uczestniczy :
- Link do spotkania „Noc z Rysiem" w dniu 27 listopada 2021 r. godz. 13:00 - 17:30:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTY2YmQ4MGQtODUwMS00MmNlLWI0YjYtOWQ5YTBjNDI0NGU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8eb5024-bfd8-45c5-96b0-1fb317bf80ab%22%2c%22Oid%22%3a%2206f9a0db-b2ca-4c12-b653-06f92100d31f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Link dzia豉 w przegl康arkach: Microsoft Edge, Google Chrome, najlepiej w trybie prywatnym.

PROGRAM WYDARZENIA
27 listopada 2021
r. (sobota)
13.00-14.00 wyk豉d: „O biologii i ekologii rysia" Prof. dr hab. Krzysztof Schmidt
14.00-14.30 wyk豉d: „Ry eurazjatycki - aspekty prawne ochrony gatunku" Jakub Romanowski
14.30-15.15 wyk豉d: „Rysie w ludzkim 鈍iecie" Dr hab. Sabina Pieru瞠k-Nowak
15.15-15.30 przerwa
15.30-16.15 wyk豉d: „Powrót rysia do pó軟ocno-zachodniej Polski" Magdalena Tracz
16.15-17.00 wyk豉d: „Lynx subitis - czyli dziki kot potrzebuje pomocy" Dr Micha Krzysiak
                    i Elwira Plis-Kuprianowicz
17.00-17.10 Prezentacja monta簑 filmowego - wykonanie: Tomasz Kami雟ki
17.10-17.30 Wernisa online prac konkursu plastycznego: „安i皻a z Rysiem"

DODATKOWE INFORMACJE O PROGRAMIE NOCY Z RYSIEM:
Prelegenci sesji wyk豉dowej
Krzysztof Schmidt - Zast瘼ca Dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Bia這wie篡, autor i wspó豉utor oko這 70 publikacji naukowych oraz 40 prac popularno-naukowych, wspó豉utor planów ochrony rysia i wilka w Polsce. Gówne zainteresowania badawcze K. Schmidta, to problemy zwi您ane z ekologi i naukowymi podstawami ochrony ssaków drapie積ych.
Jakub Romanowski - Naczelnik Wydzia逝 do spraw Ochrony Gatunkowej w Departamencie Zarz康zania Zasobami Przyrody, uczestnik wielu szkole z zakresu ochrony 鈔odowiska, stosowania prawa krajowego oraz Unii Europejskiej, od pocz徠ku pracy zawodowej zwi您any z ochron przyrody.
Sabina Pieru瞠k-Nowak - Prezes Stowarzyszenia Dla Natury „Wilk", autorka kilkudziesi璚iu artykuów naukowych, kilku ksi捫ek oraz wydawnictw popularnonaukowych o ssakach drapie積ych. Od 1996 r. nieprzerwanie pracuje dla przyrody - za t dzia豉lno嗆 zosta豉 wyró積iona m. in. nagrod miesi璚znika National Geographic-Polska - Traveler 2009 (2010) oraz nagrod specjaln Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (2011).
Magdalena Tracz - reprezentuje Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodniczego, przywraca rysie naturze realizuj帷 od 2017r.projekt PN: „Powrót rysia do pó軟ocno-zachodniej Polski" wspó貨inansowany ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 字odowisko.
Micha Krzysiak - Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego, wcze郾iej starszy specjalista ds. ochrony przyrody - lekarz weterynarii.
Wyk豉dowca dla s逝chaczy specjalizacyjnych studiów podyplomowych: Choroby Zwierz徠 Nieudomowionych oraz z zakresu przedmiotów: Zoologia Le郾a, Gospodarka υwiecka, Zarz康zanie populacjami zwierz徠, Bioetyka, socjologia i etologia zwierz徠 w Instytucie Nauk Le郾ych, Wydzia逝 Budownictwa i Nauk o 字odowisku Politechniki Bia這stockiej.
Wyst瘼uje jako ekspert zarz康zania populacj 簑bra oraz specjalista chorób zwierz徠 nieudomowionych w programach radiowych i telewizyjnych
Elwira Plis-Kuprianowicz - od 2010 roku czynny lekarz weterynarii. Specjalista chorób prze簑waczy. Od 2019 lekarz weterynarii w Bia這wieskim Parku Narodowym na stanowisku Specjalista do spraw ochrony przyrody. Na co dzie zajmuje si leczeniem dzikich zwierz徠 i prac w o鈔odku rehabilitacji BPN oraz opiek nad zwierz皻ami w Rezerwacie Pokazowym 真brów.
Tomasz Kami雟ki, autor monta簑 zdj璚iowego, jest z wykszta販enia biologiem, jest entuzjast fotografii przyrodniczej, pracuje w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Bia這wie篡. 

Opracowanie plakatu wydarzenia: A. Saveljev
Ilustracja autorstwa Алексея Субботина 
  • Polish
  • English
home