Strona główna arrow Turystyka
Przedłużenie zakazu przebywania na obszarze przyległym do granicy z Republiką Białoruś Drukuj
 

Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

JEST CZYNNY
codziennie w godz. 9:00 – 17:00

ZAPRASZAMY!
Swobodny dojazd jest od strony Hajnówki.

Informujemy, że w związku z przedłużeniem od 2 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze przyległym do granicy państwowej z Republiką Białoruś znalazły się obiekty turystyczne Białowieskiego Parku Narodowego, w tym trasa turystyczna „Do Dębu Jagiełły” w dawnym Rezerwacie Ścisłym oraz parkingi i szlaki w rejonie Kosego Mostu, Zamosza oraz Masiewa Starego w północnej części Parku.

Osoby przybywające zobowiązane są do przestrzegania zapisów:
• Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw (https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000219101.pdf ),
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi z dnia 28 lutego 2022 r. (https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000048801.pdf ).

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach (vide: link do Ustawy powyżej) osoba zamierzająca wjechać na wskazany obszar powinna uzyskać zgodę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Białowieży lub Narewce.

 
  • Polish
  • English
home