Strona g堯wna arrow Aktualno軼i arrow ㄐKI DLA 狹BR紟
ㄐKI DLA 狹BR紟 Drukuj
 

Bia這wieski Park Narodowy, w zwi您ku z realizacj zadania 1.75 BPN - Kontraktacja 陰k od rolników prywatnych w miejscach bytowania 簑brów, w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18-01 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,

og豉sza mo磧iwo嗆 udzia逝 w ww. Projekcie rolników b璠帷ych osobami fizycznymi,
dysponuj帷ymi 陰kami po這穎nymi na pó軟ocnych i po逝dniowych obrze瘸ch
lub wewn徠rz Puszczy Bia這wieskiej.

Udzia polega na 鈍iadczeniu us逝gi przygotowania 陰ki, zebrania siana
i pozostawienia go na potrzeby 簑brów w miejscu zbioru, na 陰ce obj皻ej Projektem.

Niniejsze dzia豉nie ma na celu zmniejszenie konfliktów z w豉軼icielami upraw rolnych i zapewnienie wi瘯szej ilo軼i karmy na okres zimowy w miejscach przebywania 簑brów.

Warunkiem przyst徙ienia do Projektu jest:
    1. Po這瞠nie 陰k w miejscach wyst瘼owania 簑brów (minimalna wielko嗆 陰ki 0,5 ha).
    2. Swobodny dost瘼 do 陰ki dla 簑brów (brak ogrodze).
    3. Brak pól uprawnych i siedzib ludzkich w bezpo鈔ednim s御iedztwie 陰ki (minimalna odleg這嗆
        500 m).
    4. Prawo do dysponowania 陰kami (w豉sno嗆 lub dzier瘸wa - okazanie orygina逝 dokumentu
        wskazuj帷ego na w豉sno嗆 lub dzier瘸w - po zaakceptowaniu dzia趾i do Projektu).

Osoby zainteresowane udzia貫m proszone s o wype軟ienie za陰czonego kwestionariusza i z這瞠nie go (wraz z wymaganymi za陰cznikami) w Sekretariacie Bia這wieskiego Parku Narodowego, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸 - w dni powszednie w godzinach pracy BPN (7.30-15.30) lub za po鈔ednictwem poczty (z dopiskiem na kopercie „ㄠki dla 簑brów").

Za陰czniki do kwestionariusza (wy陰cznie z oryginalnym po鈍iadczeniem zgodno軼i przez starostwo):

  • aktualna kopia mapy ewidencyjnej.
  • wypis z rejestru gruntów obejmuj帷y dzia趾i przeznaczone do realizacji Projektu (nie starszy jak z 2021 roku).
  • UWAGA: zawarta w kwestionariuszu Klauzula informacyjna RODO stanowi integraln cz窷 zg這szenia i równie musi zosta z這穎na z podpisem sk豉daj帷ego.
 

Termin sk豉dania kwestionariuszy: do 11 kwietnia 2022 r. Kwestionariusze z這穎ne b康 przes豉ne po terminie (liczy si data dostarczenia) nie b璠 rozpatrywane.
Koszt wykonania us逝gi (przygotowanie 陰ki, zbiór i z這瞠nie siana luzem)  na 1 ha 陰k to ok. 2 500 z. Kwota ta obejmuje 4 t siana/ha. Ostateczna kwota zale瞠 b璠zie od ilo軼i z這穎nego siana.

Inne informacje:

  • Siano przygotowane dla 簑brów powinno by z這穎ne do brogów i stogów, tj. sto磬owatych stosów siana, u這穎nych wokó pionowego dr庵a (wymiary stogu: 鈔ednica u podstawy 2-3 m, wysoko嗆 2,5-3,5m), po這穎nych na 陰kach wskazanych w umowie BPN z rolnikiem w terminie do dnia 10.07.2022r.
  • Rolnik nie mo瞠 ubiega si o dodatkow rekompensat z tytu逝 陰ki obj皻ej Projektem od  podmiotów trzecich (jak dop豉ty, odszkodowania za szkody wyrz康zone przez 簑bry).
  • Je瞠li rolnik bra udzia w Projekcie w poprzednim roku, przy wyborze 陰k pod uwag b璠zie brany stopie wywi您ania si z realizacji poprzedniej umowy.
 

BPN zastrzega sobie prawo do podpisania umów tylko z dysponentami takich 陰k (figuruj帷ych w rejestrze gruntów jako 陰ki lub pastwiska), które s cenne dla 簑bra, co b璠zie weryfikowane po otrzymaniu zg這szenia. O ocenie przydatno軼i zg這szonej 陰ki b璠ziemy informowa.

Osoba do kontaktu: le郾iczy Miros豉w Androsiuk tel. kom. 694 456 671 (poniedzia貫k-pi徠ek w godz. 7-15).


Kwestionariusz osobowy i klauzula RODO - plik do pobrania... 
  • Polish
  • English
home