WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

Kompania Piwowarska S.A.

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Uwaga! Duże niebezpieczeństwo pożarów! Drukuj
 

Tegoroczny koniec zimy i początek wiosny są bardzo suchymi okresami, przez co w lasach i na łąkach jest bardzo sucho. W związku z tym nasze rozważne zachowanie w lasach, na łąkach nabiera bardzo istotnego znaczenia.Ponad 90% pożarów wywołuje człowiek, dlatego pamiętajmy o odpowiedzialnym korzystaniu z dóbr przyrodniczych:
    1. korzystaj wyłącznie z obszarów do tego przeznaczonych: tras, ścieżek, szlaków, miejsc postoju,
        parkingów,
    2. nie wjeżdżaj samochodem do lasu i na łąki,
    3. nie rozpalaj w lesie i jego pobliżu żadnego ognia,
    4. nie pal papierosów i nie porzucaj niedopałków, nie zostawiaj dogaszonych zapałek,
    5. nie wypalaj łąk,
    6. nie wyrzucaj żadnych śmieci, a już zwłaszcza butelek i szkła.

 

30 marca 2022 roku Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego dr hab. Michał Krzysiak oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak podpisali porozumienie o współpracy w celu ochrony przeciwpożarowej lasów Puszczy Białowieskiej - zarówno tych położonych na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, jak i puszczańskich Nadleśnictw. Puszcza Białowieska jest jednym obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości, stąd wspólne siły nakierowane na jej ochronę przed możliwym zniszczeniem pożarami. 
 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home