Bia這wieski Park Narodowy - trwale chroniony, uniwersalnie dost瘼ny Drukuj
 

Bia這wieski Park Narodowy przyst瘼uje do realizacji przedsi瞝zi璚ia grantowego pod nazw „Bia這wieski Park Narodowy – trwale chroniony, uniwersalnie dost瘼ny”. Przedsi瞝zi璚ie to ma na celu kompleksow popraw dost瘼no軼i obiektów Bia這wieskiego PN dla osób z niepe軟osprawno軼i.

Bia這wieski Park Narodowy znalaz si w gronie 16 parków narodowych i krajobrazowych w Polsce, którym zarz康 Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe軟osprawnych powierzy grant na realizacj przedsi瞝zi璚ia maj帷ego na celu wdro瞠nie za這瞠 modelu dost瘼nego parku przyrodniczego. Wysoko嗆 grantu przyznanego BPN wynosi 389167,22 z. Przedsi瞝zi璚ie grantowe jest elementem projektu „Obszar chroniony, obszar dost瘼ny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Dzia豉nie 4.3 Wspó逍raca ponadnarodowa przez PFRON i partnerów: Ministerstwo Klimatu i 字odowiska oraz Global Nature Fund. W ramach przedsi瞝zi璚ia grantowego „Bia這wieski Park Narodowy – trwale chroniony, uniwersalnie dost瘼ny” uwzgl璠niono zarówno potrzeby osób z dysfunkcj wzroku lub s逝chu, jak i osób z problemami w poruszaniu si. Dodatkow grup, dla której przewidziano dzia豉nia w ramach projektu s osoby z dzie熤i. Du篡 nacisk po這穎no na zwi瘯szenie bezpiecze雟twa w obiektach Parku – poprzez doposa瞠nie obiektów w sprz皻 ewakuacyjny oraz ratowniczy (defibrylatory). Istotn cz窷 przedsi瞝zi璚ia grantowego stanowi zakup wyposa瞠nia (wózki inwalidzkie, balkoniki) poprawiaj帷ego mobilno嗆 na terenie obiektów BPN. Po鈔ód zaplanowanych dzia豉 wyró積ia si tak瞠 poprawa dost瘼no軼i biblioteki BPN oraz zakup wyposa瞠nia u豉twiaj帷ego komunikacj w polskim j瞛yku migowym do punktów obs逝gi turystycznej Bia這wieskiego Parku Narodowego. Zaplanowano równie przygotowanie i druk dostosowanych do potrzeb osób s豉bowidz帷ych broszur informacyjnych na temat udost瘼nianych turystycznie obiektów Parku (Muzeum Przyrodniczo-Le郾e, Rezerwat Pokazowy 真brów, Park Pa豉cowy, Obr瑿 Ochronny Rezerwat BPN). Dzia豉nia w ramach przedsi瞝zi璚ia grantowego poprawi tak瞠 oznakowanie wewn徠rz budynków BPN oraz odpowiednie oznaczenie zagro瞠 architektonicznych. Uwzgl璠niono równie dostosowanie tre軼i strony www Parku pod k徠em dost瘼no軼i. Niezwykle istotn cz窷ci dzia豉 w ramach przedsi瞝zi璚ia grantowego jest przeprowadzenie koniecznego remontu d德igu windy w Muzeum Przyrodniczo- Le郾ym, bez którego niebagatelnie utrudniony zostanie dost瘼 dla osób z niepe軟osprawno軼i zarówno do zasobów muzealnych, jak i do cz窷ci biurowej budynku w którym zlokalizowane s pomieszczenia Dyrekcji BPN. W ramach poprawy ruchu pionowego zaplanowano tak瞠 wyposa瞠nie O鈔odka Edukacji Przyrodniczej BPN w sk豉dany podjazd dla wózków. Zaplanowane do realizacji przedsi瞝zi璚ia i zakupy niezb璠nego wyposa瞠nia, w kompleksowy sposób podnios komfort i bezpiecze雟two korzystania z zasobów Bia這wieskiego Parku Narodowego przez osoby z niepe軟osprawno軼i oraz umo磧iwi znacznie wy窺zy poziom udost瘼nienia obiektów Parku dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
  • Polish
  • English
home