Regulamin konkursu Drukuj
 

REGULAMIN KONKURSU "IMIONA DLA ŻUBRZYC"

Regulamin Konkursu na imiona dla żubrzyc: córki Poluny i Portera III urodzonej 20 czerwca 2022 oraz córki Powieki i Portera III urodzonej 9 lipca 2022 roku. Obie żubrzyce przyszły na świat w Rezerwacie  Pokazowym Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

§ 1 Przepisy ogólne
1. Organizatorem Konkursu „IMIONA DLA ŻUBRZYC" jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży pod adresem Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
2. Celem Konkursu jest wybór imion dla dwóch żubrzyc.
3. W Konkursie mogą brać udział zarówno dzieci jak i osoby pełnoletnie.
4. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego:  www.bpn.com.pl oraz profilu facebook: https://www.facebook.com/bialowieskipn/
6. Przed zgłoszeniem propozycji imienia należy polubić fanpage Białowieskiego Parku Narodowego na Facebooku: @bialowieskipn
7. Konkurs jest dwuetapowy:
    a. Etap pierwszy polega na przesłaniu propozycji imion w ankiecie Google. Spośród podanych imion Jury Konkursowe wybierze 10 imion, które przejdą do etapu drugiego;
    b. Etap drugi polega na głosowaniu w ankiecie internetowej na dwa wybrane imiona żeńskie spośród imion wyłonionych  przez Jury w etapie pierwszym. Każdy głosujący może zagłosować raz.
8. Na potrzeby Organizatora zostanie utworzona lista Uczestników Konkursu wraz z adresem email podanym w ankiecie Google.
9. Nadesłanie propozycji imion jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie organizowanym  przez administratora danych osobowych tj. Białowieski Park Narodowy.

§ 2 Zasady nadawania propozycji imion
1. Każdy uczestnik może przesłać do 4 propozycji imion żeńskich dla żubrzyc.
2. Imiona muszą rozpoczynać się literami „PO...", gdyż wszystkie żubry linii nizinnej (białowieskiej) urodzone w hodowli zamkniętej w Polsce mają taki początek imienia (od nazwy Polski). Poza tym w tworzeniu imion obowiązuje dowolność.
3. Nawiązanie propozycji imion do tematów przyrodniczych lub związanych z jesienią będzie dodatkowym atutem.
4. W przypadku nadesłania takich samych propozycji imion, pod uwagę będzie brana propozycja przysłana najwcześniej.
5. Propozycje imion wulgarnych lub obraźliwych nie są dopuszczalne.

§ 3 Nagrody
1. Nagrody zostaną przyznane osobom, których propozycje imion zwyciężą w ankiecie internetowej.
2. Spośród wszystkich uczestników Konkursu zostaną rozlosowane 3 nagrody niespodzianki.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk Zwycięzców Konkursu oraz umieszczanie tych informacji we wszystkich mediach i publikacjach Organizatora.
4. Organizator, za pośrednictwem poczty email, skontaktuje się z Laureatem oraz ze zdobywcami nagród niespodzianek w celu uzyskania adresu korespondencyjnego umożliwiającego wysłanie nagród na koszt Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieaktualne dane podane przez Uczestników uniemożliwiające kontakt z  Uczestnikiem i/lub wręczenie nagrody.

§ 4 Terminy
5 października - 16 października 2022 -I etap Konkursu: nadsyłanie propozycji imion w ankiecie Google,
17 października - 20 października 2022- wybór przez Jury 10 propozycji imion,
21 października 2022 - opublikowanie wybranych przez Jury imion,
21 października - 27 października 2022 - II etap Konkursu: głosowania w ankiecie internetowej,
28 października 2022 - ogłoszenie zwycięskich imion.
Niezwłocznie po 28 października 2022 Organizator skontaktuje się przy pomocy poczty email z Laureatami Konkursu oraz zdobywcami nagród niespodzianek.

§ 5 Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Konkursu
Anna Białomyzy, tel. 85 682 97 36, email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie informacji o wynikach na stronie internetowej BPN, https://www.bpn.com.pl
Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie w celu organizacji
i przeprowadzenia konkursu.

§ 7 Załączniki do niniejszego Regulaminu
Załącznik nr 1 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Załącznik nr 2 Formularz dla Zwycięzcy/zdobywcy nagrody niespodzianki w Konkursie "IMIONA DLA ŻUBRZYC"


Białowieża, dnia 5 października 2022roku 
  • Polish
  • English
home