PZG
Tłumacz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

                             WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
UWAGA: to jest ARCHIWALNA STRONA Białowieskiego Parku Narodowego
 

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Etap finałowy XI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej już za nami! Drukuj
 

1 grudnia 2022 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy XI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce", skierowanego do podlaskiej młodzieży. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawowali: Kurator Podlaski, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, Polskie Radio Białystok, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Biologii Ssaków PAN, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz wszystkie parki narodowe i krajobrazowe naszego województwa, będące współorganizatorami Konkursu. Konkurs Wiedzy Ekologicznej uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Instytut Biologii Ssaków oraz podlaskie parki narodowe i krajobrazowe wsparły nas współpracą merytoryczną.

W tegorocznej edycji Konkursu uczestniczyło 371 uczniów z 40 szkół województwa podlaskiego.

Konkurs zwraca uwagę na zagrożenia bioróżnorodności i na to, jak ważną rolę w jej utrzymaniu odgrywają formy ochrony przyrody, do których zaliczamy parki narodowe i krajobrazowe. Chcemy pokazać potrzebę, a nawet konieczność przekazania wyjątkowej przyrody tym, którzy będą po nas. Aby to się udało, trzeba wierzyć w potrzebę ochrony, a podstawą takiego przekonania jest rzetelna o niej wiedza.

Do etapu finałowego Konkursu przystąpiło 32 uczniów podlaskich szkół. Zmierzyli się z niełatwym testem sprawdzającym wiedzę przyrodniczą. Dziesięciu finalistów, którzy uzyskali najlepsze oceny z testu, przystąpiło do części ustnej. Odpowiadając na pytania Komisji Konkursowej potwierdzili posiadaną wiedzę przyrodniczą jak również świadomość dotyczącą procesów zachodzących w przyrodzie oraz roli człowieka w środowisku.

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród i wyróżnień, wysłuchaliśmy programu artystycznego - recytatorskiego i muzycznego - w wykonaniu czterech uczniów Technikum Leśnego w Białowieży. Następnie pięcioro finalistów przedstawiło prace - kampanie na rzecz zachowania i wspierania różnorodności biologicznej, ochrony przyrody i środowiska naturalnego:

Wiktor Szepietowski ze Szkoły Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem,

Małgorzata Bykowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Białymstoku,

Cyprian Łoś z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach,

Stanisław Matys ze Szkoły Podstawowej nr 53 w Białymstoku,

Maja Mikulska ze Szkoły Podstawowej w Jeleniewie.

Mieliśmy także okazję wysłuchać wystąpienia pracownika Białowieskiego Parku Narodowego, pani dr Joanny Bober, która zarówno w wymiarze globalnym jak i lokalnym przedstawiła zagadnienia związane z różnorodnością biologiczną i jej zagrożeniami.  

Ostatnim z elementów finału Konkursu było wyczekiwane przez wszystkich ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Zwycięzcami XI edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" zostali:

I miejsce
Małgorzata Bykowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Białymstoku Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku

II miejsce
Wiktor Wyszomirski - Miejski Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

III miejsce
Stanisław Matys - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 Szkoła Podstawowa nr 53 Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Ponadto w pierwszej dziesiątce znaleźli się:

Marcin Mikulski - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Ida Janiel - Szkoła Podstawowa nr 38 w Białymstoku
Tymon Krasowski - Szkoła Podstawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku
Dominika Ciborowska - Szkoła Podstawowa nr 38 w Białymstoku
Katarzyna Sulima - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Anna Sulima - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Ewelina Wildner - Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznego Konkursu Wiedzy Ekologicznej Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce!

 
1.
01.jpg
2.
02.jpg
3.
04.jpg
4.
05.jpg
5.
06.jpg
6.
07.jpg
7.
08.jpg
8.
09.jpg
9.
10.jpg


 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home