PZG
Tłumacz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

                             WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
UWAGA: to jest ARCHIWALNA STRONA Białowieskiego Parku Narodowego
 

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
29 grudnia 2022 roku obchodzimy 101 rocznicę ustanowienia ochrony ścisłej Drukuj

      w Białowieskim Parku Narodowym!

 

Dziś mija 101 lat odkąd 5 fragmentów Puszczy Białowieskiej zostało objętych ochroną jako rezerwaty przyrody. Fragmenty te zostały wybrane przez rządową komisję, kierowaną przez profesora Władysława Szafera, między innymi dzięki temu że były to obszary nieomal nietknięte ręką ludzką. Na ich stan zachowania w początkach XX wieku roku wpłynęła przeszłość Puszczy Białowieskiej: ochrona nadana przez królów I Rzeczpospolitej i władców Imperium Rosyjskiego, a przez to ograniczone użytkowanie zasobów leśnych na przestrzeni wieków.

Od czasów ustanowienia rezerwatów w ochronę Puszczy Białowieskiej angażuje się wiele ośrodków naukowych, instytucji oraz działacze społeczni. Na przestrzeni lat rezerwaty zostały przekształcone w Białowieski Park Narodowy, którego powierzchnia ulegała zmianom, aż do powiększenia go w 1996 roku do obecnych 10,5 tys. ha. Parkowi, jak i całej Puszczy, zostały nadane wyróżnienia i międzynarodowe odznaczenia: uznanie za Rezerwat Biosfery (1977 r.), wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (1979 r.). Dziś, przebywając w Puszczy, wciąż czuć jej wyjątkowość, bogactwo, różnorodność - wszystko to w różnych aspektach: przyrodniczym, kulturowym, historycznym. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home