PZG
Tłumacz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

                             WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
UWAGA: to jest ARCHIWALNA STRONA Białowieskiego Parku Narodowego
 

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Pani Anna Kulbacka w gronie Zasłużonych Przewodników po Białowieskim Parku Narodowym Drukuj
 

Podczas pierwszego w 2023 roku szkolenia dla przewodników po Białowieskim Parku Narodowym, które odbyło się 17 stycznia w siedzibie Parku,  uroczyście, w gronie ponad 80 przewodników, wręczono pani Annie Kulbackiej akt nadania tytułu oraz odznakę „Zasłużony Przewodnik po Białowieskim Parku Narodowym" w dowód uznania zasług na rzecz upowszechniania wiedzy przyrodniczej i kulturowej o Białowieskim Parku Narodowym i Puszczy Białowieskiej. Wniosek nominacyjny o przyznanie tytułu złożyło Koło Przewodników PTTK przy Oddziale PTTK im. J.J. Karpińskiego w Białowieży.

Pani Anna Kulbacka przewodnikiem po Białowieskim Parku Narodowym i Puszczy Białowieskiej jest od 2008 roku. Prywatnie - jako przewodnik oraz miłośnik przyrody i historii Puszczy Białowieskiej, zawodowo - jako Dyrektor Technikum Leśnego w Białowieży organizuje, prowadzi i uczestniczy w wielu różnych działaniach, pisze książki i artykuły o regionie. Przedsięwzięcia realizowane przez panią Annę Kulbacką są wszechstronne: angażują młodzież w różne akcje na rzecz ochrony rodzimej przyrody, zaś mieszkańcom i turystom dostarczają nowych informacji o regionie. Jej wielką pasją jest zgłębianie i upamiętnianie kart historii szkolnictwa leśnego, którego tradycje w Białowieży sięgają okresu międzywojennego.

Białowieski Park Narodowy tytuł ten nadaje przewodnikom za ich działalność na rzecz ochrony przyrody, w uznaniu osiągnięć, które w sposób znaczący przyczyniły się do upowszechniania wiedzy przyrodniczej i kulturowej, szerzenia misji Parku lub rozwoju turystyki w regionie Puszczy Białowieskiej.

W gronie Zasłużonych Przewodników po Białowieskim Parku Narodowym są: prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz, prof. dr hab. Jerzy Marian Gutowski, Piotr Karpiuk, Olga Dworakowska. Tytuł nadawany jest od 2017 roku.


Zdjęcia Archiwum BPN. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home