PZG
Tłumacz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

                             WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
UWAGA: to jest ARCHIWALNA STRONA Białowieskiego Parku Narodowego
 

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Zapraszamy na Noc Sów! Drukuj
 

Uhuu-huu! Uhuu-huu! Zimowy czas z długimi wieczorami i nocami sprzyja aktywności sów i mamy nadzieję, że uda nam się sowy usłyszeć, a może i zaobserwować! Zapraszamy w sobotę 11 lutego do wspólnego spaceru podczas którego będziemy uważnie wsłuchiwać się w nocne życie lasu. Przed spacerem i w czasie jego trwania opowiemy co nieco o tych nocnych drapieżnikach i zaprezentujemy nasze zbiory dotyczące tych pięknych stworzeń. Jeśli ekscytuje Was wieczorna wycieczka do lasu i nasłuchiwanie przyrody – serdecznie zapraszamy! Wydarzenie jest skierowane do młodszych i starszych wielbicieli ptaków i jest bezpłatne.

Start: 11.02 (sobota), godz. 15:30. Odbędą się dwa wyjścia terenowe, a Wy wybieracie w którym uczestniczycie

 • nasłuchy i obserwacje w Białowieskim Parku Narodowym (spotkanie na parkingu na Zamoszu przy Masiewie Starym) – zapisy przez formularz google pod adresem: https://forms.gle/GJYTu6WXWGWhLyn96
 • nasłuchy i obserwacje w pobliżu Starej Białowieży (spotkanie na parkingu przy Starej Białowieży, na trasie między Pogorzelcami a Teremiskami) – zapisy przez formularz google pod adresem: https://forms.gle/S8cGWNDeS691bVSN8

Sprawy organizacyjne:

 • liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy przez formularz google. Decyduje kolejność zgłoszeń. Z osobami, które znajdą się w limicie miejsc skontaktujemy się mailowo, potwierdzając uczestnictwo w Nocy Sów,
 • należy ubrać się odpowiednio do warunków pogodowych,
 • posiadacze lornetek i latarek proszeni są o ich zabranie,
 • na zakończenie Nocy Sów odbędzie się ognisko, w prowiant należy zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Białowieski Park Narodowy oraz Stowarzyszenie Jestem na pTak! zapraszają do udziału w tegorocznej Nocy Sów!

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy przy Parku Pałacowym 11, 17-230 Białowieża, adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail będą przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia z Panią/Panem kontaktu w związku z udziałem w wydarzeniu „Noc Sów” w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Na tej samej podstawie oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku administrator będzie przetwarzał wizerunek Pani/Pana i Pani/Pana dziecka, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę.
 4. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do wymienionego celu w punkcie 3 , tj. przez czas udziału w wydarzeniu a po jego zakończeniu dane zostaną niezwłocznie zniszczone.; w przypadku danych w zakresie wizerunku, na przetwarzanie którego została przez Panią/Pana udzielona zgoda– dane (wizerunek) będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora. Dane w zakresie Pani/Pana wizerunku i wizerunku Pani/Pana dziecka w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych, mogą być udostępnione na stronie Parku w celach edukacyjnych i promocyjnych działalność Parku a także na profilu Facebook.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofanie zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kierując korespondencję do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail podany w pkt. 1 lub 2 w niniejszej klauzuli.
 7. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu „Noc Sów”.
 9. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wyrażona zostanie zgoda na publikowanie wizerunku uczestników wydarzenia na fanpage na Facebook, wówczas dane osobowe będą przekazywane poza UE.


 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

 • Polish
 • English
home