bip
T逝macz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Bia造mstoku

                             WSPIERAJ NAS

 

ZACH犴AMY DO OBEJRZENIA
filmu promuj帷ego

NFO夷GW

 

WFO夷GW w Bia造mstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Bia這wieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAΜWIESKI
   PARK NARODOWY

 
OBOWI╴UJ。E KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
 
Strona g堯wna
Warsztaty botaniczne Drukuj
 

Zapraszamy Wszystkich ch皻nych na warsztaty botaniczne pn."Ro郵iny chronione, rzadkie i zagro穎ne Puszczy Bia這wieskiej" w dniu 24 czerwca (sobota) 2023 r. do O鈔odka Edukacji Przyrodniczej BPN w Bia這wie篡.

Prowadz帷ym b璠zie dr Cezary Werpachowski, botanik, wieloletni pracownik Biebrza雟kiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszy雟kiej. W programie przewidziany jest wyk豉d, przerwa kawowa i wyj軼ie terenowe do Parku Pa豉cowego i do Obszaru Ochrony 圭is貫j. Decyduje kolejno嗆 zg這sze telefonicznych lub e-mail. Telefon: 85 682 97 34, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy Czekamy na Was!
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, 瞠:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bia這wieski Park Narodowy przy Parku Pa豉cowym 11, 17-230 Bia這wie瘸, adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z którym mo積a si kontaktowa we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z tym przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych mo積a si skontaktowa poprzez adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: adresu e-mail i telefonu kontaktowego b璠 przetwarzane przez administratora w celu umo磧iwienia z Pani/Panem kontaktu w zwi您ku z udzia貫m w wydarzeniu Warsztaty botaniczne pn. „Ro郵iny chronione, rzadkie i zagro穎ne Puszczy Bia這wieskiej" w oparciu o wyra穎n przez Pani/Pana zgod na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Na tej samej podstawie oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku administrator b璠zie przetwarza wizerunek Pani/Pana i Pani/Pana dziecka, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgod.
4. Pani/Pana dane osobowe podane w zg這szeniu b璠 przetwarzane przez administratora przez okres niezb璠ny do wymienionego celu w punkcie 3 , tj. przez czas udzia逝 w wydarzeniu a po jego zako鎍zeniu dane zostan niezw這cznie zniszczone.; w przypadku danych w zakresie wizerunku, na przetwarzanie którego zosta豉 przez Pani/Pana udzielona zgoda- dane (wizerunek) b璠 przetwarzane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 upowa積ieni pracownicy administratora. Dane w zakresie Pani/Pana wizerunku i wizerunku Pani/Pana dziecka w przypadku wyra瞠nia zgody na przetwarzanie tych danych, mog by udost瘼nione na stronie Parku w celach edukacyjnych i promocyjnych dzia豉lno嗆 Parku a tak瞠 na profilu Facebook.
6. Przys逝guje Pani/Panu prawo 膨dania od administratora dost瘼u do tre軼i Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usuni璚ia danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa si na podstawie wyra穎nej zgody, osobie, która j wyrazi豉 przys逝guje prawo do wycofanie zgody w ka盥ym czasie bez wp造wu na zgodno嗆 przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z powy窺zych uprawnie mo積a skorzysta bezpo鈔ednio w siedzibie Administratora lub za po鈔ednictwem poczty tradycyjnej lub kieruj帷 korespondencj do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail podany w pkt. 1 lub 2 w niniejszej klauzuli.
7. Na dzia豉nia Administratora przys逝guje Pani/Panu skarga do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, 瞠 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s niezgodnie z celem, do którego zosta造 zebrane.
8. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb璠ne w celu uczestnictwa w wydarzeniu Warsztaty botaniczne pn. „Ro郵iny chronione, rzadkie i zagro穎ne Puszczy Bia這wieskiej".
9. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie b璠 podejmowanie czynno軼i polegaj帷e na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Administrator danych nie b璠zie przekazywa Pani/Pana danych osobowych do pa雟tw trzecich lub organizacji mi璠zynarodowych, z zastrze瞠niem sytuacji, gdy wyra穎na zostanie zgoda na publikowanie wizerunku uczestników wydarzenia na fanpage na Facebook, wówczas dane osobowe b璠 przekazywane poza UE. 
Ministerstwo Klimatu i 字odowiska
 Kompleksowa Ochrona 真bra w Polsce

 

 

Kraina 真bra
Regionalna Dyrekcja Lasów Pa雟twowych w Bia造mstoku

Nadle郾ictwo Bia這wie瘸

Nadle郾ictwo Browsk

Nadle郾ictwo Hajnówka

Nadle郾ictwa Le郾ego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Bia這wieska”

  • Polish
  • English
home