PZG
Tłumacz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

                             WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
UWAGA: to jest ARCHIWALNA STRONA Białowieskiego Parku Narodowego
 

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
W dniu 27 czerwca 2023 r. ogłoszono wyniki konkursu "Wschodzący Innowatorzy 2023" Drukuj
 

Konkurs jest organizowany w ramach „Działania 8. BIZNAK - Rozwijanie i wspieranie aktywności komercjalizacyjnej uczniów szkół ponadpodstawowych" w ramach zadania zleconego Ministerstwo Edukacji i Nauki - „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego".

W konkursie ogłoszonym przez Politechnikę Białostocką podjęło współpracę 13 przedsiębiorstw regionalnych, które zaproponowały uczestnikom 17 ciekawych zadań praktycznych, związanych z realnymi problemami technicznymi, czy funkcjonalnymi występujących w danych firmach.

Dwa zadania konkursowe zostały zgłoszone przez Białowieski Park Narodowy oraz Biebrzański Park Narodowy.

W III etapie konkursu uczniowie zaprezentowali swoje projekty. Były to m.in. rękawica do tłumaczenia języka migowego na język pisany, aplikacja do rozpoznawania udaru, aplikacja do skupu książek, modułowa rozdzielnica niskiego napięcia, oprogramowanie do zbierania danych z Internetu, maszyna pozwalająca chronić rodzime gatunki roślin, czy mobilna platforma do wędkowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Miejsce pierwsze - drużyna w składzie: Ewa Karp, Michał Łukaszuk, Konrad Olifier, uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Opiekunem jest Grzegorz Nowik. Uczniowie podjęli zadanie „Opracowanie rękawicy z sensorem" zgłoszone przez Instytut Innowacji i Technologii PB Sp. z o.o.

Miejsce drugie - projekt Mai Kalickiej i Karoliny Fiedorczuk, uczennic III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, pod opieką Izabelli Kondraciuk, p.n.: „Opracowania koncepcji maszyny do usuwania nasion roślin z dolnej części spodni i podeszwy butów", o które wnioskował Białowieski Park Narodowy.

Miejsce trzecie - zespół z Technikum Programistycznego INFOTECH w składzie: Maciej Jakubowicz, Kamil Aleksandrowicz, Filip Kubajewski, opiekun: Mariusz Kruszewski, który na zlecenie firmy AquaRD Sp. z o.o. zaprojektował „Aplikację wspierającą pobieranie danych z urządzeń IoT".

Gratulujemy młodym ambitnym ludziom, dziękujemy szczególnie uczennicom z III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku za troskę i okazaną w ten sposób gotowość ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej!

Więcej szczegółów pod adresem:
https://pb.edu.pl/via-carpatia/2023/06/27/poznajcie-wschodzacych-innowatorow/ 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home