PJM
T逝macz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Bia造mstoku
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Drukuj

„PNRP” 42(2) – 2023 r.

 

Sk豉d pokarmu 簑bra europejskiego (Bison bonasus)
w sezonie wegetacyjnym na wybranych obszarach Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE

真br europejski jest to najwi瘯szy ssak w Europie 篡j帷y na l康zie. Jego naturalne 鈔odowisko, w którym wyst瘼uje to rozleg貫 lasy li軼iaste i mieszane. Du瞠 ssaki ro郵ino瞠rne kszta速uj struktur i ró積orodno嗆 ekosystemów, przez co spe軟iaj one wa積 rol. Poznanie diety 簑brów pozwala na lepsze zbadanie ekologii gatunku, ale mo瞠 te by wykorzystywane do ochrony ro郵in i ekosystemów. Celem bada by這 okre郵enie sk豉du pokarmu 簑brów w okresie wegetacyjnym na terenie Puszczy Bia這wieskiej, poprzez przestawienie udzia逝 gatunków ro郵in runa le郾ego, ro郵in 陰kowych oraz ro郵in drzewiastych.
Badania przeprowadzono na wybranych obszarach Puszczy Bia這wieskiej. Stanowi造 je nadle郾ictwa: Bia這wie瘸 i Hajnówka, wraz z rezerwatami. Uwzgl璠niono zarówno tereny le郾e, jak i otwarte. Terenowe badania prowadzono wiosn (4 kwietnia – 22 czerwca) i latem (23 czerwca – 21 wrze郾ia), w latach 2020 – 2021. Zastosowano metod, polegaj帷 na za這瞠niu tymczasowych powierzchni badawczych o wymiarach 5 m × 5 m (25 m2), w miejscach, które przedstawia造 widoczne 郵ady 瞠rowania i obecno軼i 簑bra europejskiego. W ich zasi璕u wyodr瑿niono gatunki ro郵in, które by造 przez niego zgryzane. ㄠcznie na terenie rezerwatów za這穎no 17 powierzchni w ci庵u dwóch lat bada. Wiosn wyznaczono ich 11, natomiast latem – 6.
W trakcie bada zarejestrowano 37 gatunków ro郵in, które by造 zjadane przez 簑bra. Wykazano, 瞠 jego gównym pokarmem w okresie wegetacyjnym by造 ro郵iny zielne oraz trawy i turzyce. Gatunki, które by造 spo篡wane w najwi瘯szych ilo軼iach stanowi造: pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), malina w豉軼iwa (Rubus idaeus), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria) oraz jaskier (Ranunculus sp.). Udzia procentowy poszczególnych grup ro郵in wyst瘼uj帷ych w diecie 簑bra nieznacznie zmienia si w czasie trwania ca貫go okresu wegetacyjnego, z uwagi na sezonowo嗆 wyst瘼owania gatunków ro郵in w tych grupach, co niesie za sob te zmian siedlisk, na których 簑bry odbywaj 瞠r. Wi瘯szo嗆 siedlisk, jakie 簑bry wybieraj do odbywania 瞠ru charakteryzuje wysoka 篡zno嗆, m.in. lasowe, które obfituj w pokarm w czasie trwania sezonu wegetacyjnego.

 

Badania nad motylami (Lepidoptera) w latach 2018 - 2022
w okolicach Bagna Ca這wanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym

STRESZCZENIE

W rejonie Bagna Ca這wanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym prowadzono w latach 2018 – 2022 badania maj帷e na celu poznanie fauny motyli na tym terenie. Owady obserwowano na 9 stanowiskach zlokalizowanych na ca造m obszarze Bagna oraz w okalaj帷ych je lasach. Na podstawie bada w豉snych wykazano 301 gatunków, 25 z 62 gatunków podawanych wcze郾iej w literaturze nie uda這 si potwierdzi. Obecnie, 陰czna ilo嗆 gatunków wykazanych z obszaru Bagna Ca這wanie wynosi 326, co stanowi 10% wszystkich motyli Polski. W鈔ód nich 2 gatunki s nowe dla województwa mazowieckiego, a 264 nie wykazywano dotychczas z rejonu Bagna Ca這wanie. Najwi瘯sz liczb gatunków stwierdzono na stanowisku 圭ie磬a przyrodnicza „13 b這ta stóp” (160 gatunków) i na stanowisku Wydma P瘯atka (153 gatunki). W zebranym materiale na uwag zas逝guje 10 gatunków z „Czerwonej listy zwierz徠 gin帷ych i zagro穎nych w Polsce”, do których nale膨: Heteropterus morpheus, Iphiclides podalirius, Papilio machaon, Lycaena dispar, Lycaena helle, Phengaris alcon, Phengaris teleius, Apatura ilia, Coenonympha tullia, Spatalia argentina.
Do gatunków rzadko notowanych w skali kraju, nieobj皻ych 瘸dnymi formami ochrony, nale膨: Aethes triangulana (Tortricidae); Cyclophora pendularia, Idaea ochrata, Anticollix sparsata (Geometridae); Xylomoia graminea (Noctuidae).

 

Proponowany rezerwat „Ciesacin” jako ostoja przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia)
(ROTTEMBURG, 1775) (Lepidoptera)

STRESZCZENIE

Torfowiska to najcenniejsze, a jednocze郾ie najbardziej zagro穎ne siedliska zarówno w Polsce jak i Europie, w tym przed wszystkim torfowiska alkaliczne, typu w璕lanowego, opisywane w niniejszym artykule. W wyniku dzia豉 cz這wieka, meliorowania terenów, osuszania pod pastwiska i dodatkowo, daleko id帷ych zmian klimatu, takie tereny mog wkrótce znikn望 z powierzchni ziemi. Proponowany rezerwat „Ciesacin”, znany z wielu opracowa jako Torfowisko „Ciesacin”, le膨ce w pobli簑 miejscowo軼i Garbatówka i Grabniak, w gminie Cyców, w powiecie 喚czy雟kim, w województwie lubelskim, zas逝guje na uwag zarówno pod k徠em flory jak i fauny (kr璕owców i bezkr璕owców). Podczas gdy zbiorowiska ro郵inne tego terenu zosta造 opisane wyczerpuj帷o, faunie, zw豉szcza bezkr璕owców, po鈍i璚ono do tej pory zbyt ma這 uwagi.
Od 2020 roku prowadzimy regularne badania odonatofauny, które zaowocowa造 potwierdzeniem wyst瘼owania takich chronionych gatunków motyli jak modraszek telejus (Phengaris teleius) i czerwo鎍zyk nieparek (Lycaena dispar), oraz odkryciem stabilnej populacji przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia), motyla zagro穎nego wygini璚iem. W roku 2021 i 2022, zaobserwowano imagines w locie godowym i zaloty par. Obserwacje mia造 miejsce w szczycie pojawu, motyle by造 obecne w du瞠j liczbie, 瞠rowa造 na ro郵inach nektarodajnych: kuku趾ach szerokolistnych (Dactylorhiza majalis), jaskrze ostrym (Ranunculus acris), ostro瞠niach (Cirsium sp.) i ostach (Carduus sp.). Dost瘼no嗆 bazy pokarmowej dla g御ienic, a wi璚 czarcik瘰a 陰kowego (Succisa pratensis), jest wystarczaj帷a do przeprowadzenia pe軟ego cyklu rozwojowego. Obecnie najwa積iejsz kwesti jest ochrona tych podmok造ch siedlisk przed wysychaniem oraz zatrzymanie sukcesji drzew i krzewów poprzez koszenie 陰k w odpowiednim czasie. Wprowadzenie ochrony rezerwatowej na Torfowisku „Ciesacin”, z pewno軼i przyczyni si do zachowania cennych siedlisk dla wielu gatunków ro郵in i zwierz徠.

 

Zespó Sphagno capillifolii-Empetretum nigri w Tatrza雟kim Parku
Narodowym – pomi璠zy ba篡niskiem a torfowiskiem

STRESZCZENIE

K瘼y torfowcowo-p這nnikowe tworz mchy: Sphagnum spp., Polytrichum strictum, którym towarzysz krzewinki: Vaccinium spp., Empetrum hermaphroditum, oraz ro郵iny zielne muraw wysokogórskich. K瘼y torfowcowo-p這nnikowe by造 przedmiotem bada briologicznych w Tatrza雟kim Parku Narodowym, nie zajmowano si natomiast ich przynale積o軼i fitosocjologiczn. W 2022 r. ww. fitocenozy zosta造 zmapowane w dokumentowan zestawem 24 zdj耩 fitosocjologicznych (Tab. 1). Opisane p豉ty ro郵inno軼i zosta造 zaklasyfikowane do zespo逝 Sphagno capillifolii-Empetretum nigri B妼OHLÁVKOVÁ 2006, podzespo逝 Sphagno capillifolii-Empetretum nigri luzuletosum alpinopilosae B妼OHLÁVKOVÁ 2006. Zespó tworz gatunki mchów charakterystyczne dla torfowisk wysokich oraz ro郵iny naczyniowe charakterystyczne dla ba篡nowisk. Zespo Sphagno capillifolii-Empetretum nigri wyst瘼uje gównie w pi皻rze subalpejskim i alpejskim, rzadziej w reglu górnym.

 

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE

 

Mchy i w徠robowce rezerwatu Ga趾ów [Polska 鈔odkowa]

STRESZCZENIE

Rezerwat Ga趾ów zosta utworzony w celu ochrony fragmentów naturalnego lasu bukowego z udzia貫m jod造. Ca造 obiekt zajmuj ekosystemy le郾e, gównie kwa郾a buczyna ni穎wa Luzulo pilosae – Fagetum i 篡zna buczyna ni穎wa Galio odorati – Fagetum. Celem bada by這 scharakteryzowanie aktualnej brioflory rezerwatu Ga趾ów ze wskazaniem gatunków chronionych i zagro穎nych wyst瘼uj帷ych w obiekcie. Badania terenowe przeprowadzono w 2020 r. W trakcie bada odnotowano 5 gatunków w徠robowców oraz 43 gatunki i jedn odmian mchów (陰cznie 49 taksonów). W muskoflorze rezerwatu Ga趾ów stwierdzono wyst瘼owanie 7. gatunków podlegaj帷ych ochronie cz窷ciowej oraz trzy gatunki nara穎ne na wygini璚ie (kat. V) tj. Orthotrichum striatum, Ulota crispa and Ulota bruchii. Na poszczególnych typach siedlisk stwierdzono nast瘼uj帷a liczb taksonów: na epiksylicznych – 30, na epifitycznych – 26, na epigeicznych – 16, na epilitycznych – 5. Do interesuj帷ych sk豉dników flory rezerwatu Ga趾ów nale膨 dwa ekspansywne gatunki mchów tj. Dicranoweisia cirrata oraz Orthodicranum tauricum. Liczba gatunków mchów i w徠robowców stwierdzonych w rezerwacie Ga趾ów jest do嗆 du瘸, uwzgl璠niaj帷 niewielkie zró積icowanie szaty ro郵innej oraz powierzchni badanego obiektu. Czynnikami, które w tym przypadku sprzyjaj mszakom mo瞠 by wiek drzewostanów i obecno嗆 zró積icowanych frakcji martwego drewna. 
  • Polish
  • English
home