Strona g堯wna arrow Aktualno軼i arrow Rusza ciekawy projekt edukacyjny OTOP
Rusza ciekawy projekt edukacyjny OTOP Drukuj E-mail
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków rozpocz窸o realizacj projektu edukacyjnego: Bli瞠j natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych.

Projekt skierowany jest on do osób zamieszkuj帷ych obszary Natura 2000 lub ich bezpo鈔ednie s御iedztwo. W ramach projektu chcemy nauczy zainteresowane edukacj ekologiczn osoby zasad prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej dotycz帷ej ochrony przyrody, a przede wszystkim potrzeby ochrony obszarów Natura 2000. Osoby, które zg這sz si do projektu b璠 uczestniczy造 w 3-dniowym szkoleniu, podczas którego zdob璠 wiedz z zakresu:

1.   KOMUNIKACJI SPOΒCZNEJ W OCHRONIE PRZYRODY: zasady komunikacji spo貫cznej; zasady organizacji imprez plenerowych/pikników/wycieczek plenerowych dost瘼nych dla szerokiej publiczno軼i; kontakty z mediami; zasady tworzenia atrakcyjnych materiaów edukacyjno-informacyjnych; sztuka prezentacji

2.   OCHRONY PRZYRODY: formy ochrony przyrody w Polsce; sie obszarów Natura 2000; wp造w zachowania zasobów przyrodniczych na jako嗆 篡cia; korzy軼i wynikaj帷e z s御iedztwa sieci Natura 2000; mo磧iwo軼i spo貫cznego, gospodarczego i przyrodniczego rozwoju obszarów chronionych przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych

3.   PODSTAW FUNDRAISINGU (metody pozyskiwania funduszy): jak by skutecznym fundraiserem; co decyduje o sukcesie; zasady organizacji publicznej zbiórki pieni璠zy; podstawowe zasady tworzenia projektu; gdzie szuka dofinansowania dla realizacji projektu

Ca趾owity koszt szkole pokrywa ich organizator, 陰cznie z kosztami dojazdu (do kwoty 150 z).

Szkolenia odb璠 si w 6 regionach Polski:

Region I: województwo podlaskie i warmi雟ko-mazurskie
Region II: województwo ma這polskie i podkarpackie, lubelskie
Region III: województwo dolno郵御kie, opolskie i 郵御kie
Region IV: województwo ódzkie,  鈍i皻okrzyskie i mazowieckie
Region V: województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie
Region VI: województwo lubuskie i wielkopolskie

W sze軼iu terminach:

1.   15.10.2010-17.10.2010
2.   22.10.2010-24.10.2010
3.   06.11.2010-08.11.2010
4.   19.11.2010-21.11.2010
5.   26.11.2010-28.11.2010
6.   03.12.2010-05.12.2010

Miejsca szkole zostan podane wkrótce.  

W szkoleniach mo瞠 wzi望 udzia 150 osób, 25 osób z ka盥ego regionu, jeden obszar Natura 2000 mo瞠 by reprezentowany przez maksymalnie 2 osoby. Miejsca szkole zostan dopasowane do terminów tak, by region I odpowiada kolejno pierwszemu terminowi. Dlatego te zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach, które b璠 realizowane w Pa雟twa regionach.

Osoby uczestnicz帷e w szkoleniu zdob璠 kompetencje tzw. animatorów przyrodniczych -b璠 w stanie samodzielnie przeprowadzi lokaln kampani edukacyjn. Dlatego te w ramach projektu b璠 mia造 za zadanie tak kampani zorganizowa razem z 10-osobow grup m這dzie篡 (m這dzie szkó 鈔ednich i gimnazjalnych). Kampania b璠zie sk豉da豉 si z:

1.   3 wycieczek otwartych dla lokalnej spo貫czno軼i na pobliski teren Natura 2000
2.   zamieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie
3.   uzyskanie pozwole i nadzór nad monta瞠m tablic edukacyjnych o obszarach Natura 2000
4.   zorganizowanie stoiska na lokalnych imprezach plenerowych, na których prezentowane b璠 materia造 informacyjne zwi您ane z sieci Natura 2000

W鈔ód grup projektowych prowadzony b璠zie konkurs na najlepiej przeprowadzon kampani edukacyjn, nagrod gówn b璠zie wycieczka edukacyjna dla ca貫j grupy do parku narodowego lub innego cennego przyrodniczo miejsca w Polsce. Nagrodami za II i III miejsce b璠 ksi捫ki, plecaki i lornetki.

Projekt jest niezwyk陰 okazj by zdoby nowe umiej皻no軼i i do鈍iadczenia. Jest szans by realnie zmieni 鈍iadomo嗆 ekologiczn spo貫czno軼i w鈔ód której 篡jecie. Mo瞠 by tak瞠 okazj do integracji i bli窺zego poznania si osób 篡j帷ych w jednym miasteczku czy wsi. We wszystkich dzia豉 mo瞠cie liczy na wsparcie koordynatora projektu. Animatorzy przyrodniczy  otrzymaj za鈍iadczenia o uczestnictwie w szkoleniu a m這dzie dyplomy udzia逝 w projekcie.

Formularz zg這szeniowy - animatorzy przyrodniczy
Regulamin udzia逝 w projekcie - animatorzy przyrodniczy


 
  • Polish
  • English
home contact sitemap