真br puszcz imperator Drukuj

RODZAJ BISON

真br

Do rodzaju Bison nale膨 du瞠, masywne zwierz皻a, niegdy zasiedlaj帷e dwa kontynenty: Europ i Ameryk Pó軟ocn. Rodzaj ten jest reprezentowany obecnie przez dwa gatunki - europejskiego 簑bra Bison bonasus i pó軟ocno-ameryka雟kiego bizona Bison bison.
W obr瑿ie obu gatunków wyró積iamy po dwa podgatunki. W warunkach bezdrzewnej prerii wykszta販i si bizon preriowy Bison bison bison, natomiast w lesistych obszarach dzisiejszej pó軟ocnej cz窷ci Kanady zamieszkiwa bizon le郾y Bison bison athabascae.

Rozleg貫 pó軟ocnoameryka雟kie prerie przemierza造 niezliczone stada bizonów. Jeszcze na pocz徠ku XIX wieku szacowano ich liczebno嗆 na oko這 40 mln. Niespotykana w historii rze tych zwierz徠 doprowadzi豉 do zag豉dy wielkich stad. Ju pod koniec XIX wieku (1895 r.) liczebno嗆 bizonów zmala豉 do zaledwie 800 sztuk. Dalszej zag豉dzie zapobieg這 wzi璚ie bizonów pod ochron.

Puszcz imperator.
Fot. J. Walencik

Obecnie liczebno嗆 tych zwierz徠 szacowana jest na 500 000 osobników. Oprócz stad b璠帷ych pod opiek pa雟twa, na przyk豉d w Parku Narodowym Yellowstone czy National Bison Range w Montanie, liczne bizony trzymane s przez prywatnych hodowców wy陰cznie w celach komercyjnych.

Odmiennie kszta速owa造 si losy bizona le郾ego zamieszkuj帷ego ogromne i niedost瘼ne obszary pó軟ocnej Kanady. Na tereny te na pocz徠ku XX wieku przetransportowano ponad 6000 bizonów preriowych, co doprowadzi這 do wymieszania si obu podgatunków. Obecnie nie ma pewno軼i, czy bizon le郾y zachowa si w czystej formie.

U 簑brów wyst瘼owa造 tak瞠 dwa podgatunki - 簑br nizinny, zwany tak瞠 bia這wieskim Bison bonasus bonasus i 簑br kaukaski, górski Bison bonasus caucasicus. 真bry kaukaskie nie dotrwa造 do naszych czasów. Ostatni 簑br tego podgatunku zgin掖 na Kaukazie w 1927 r. Ocala tylko jeden osobnik (KAUKASUS) wywieziony z Kaukazu do Niemiec w 1908 r. Ten roczny byczek trafi do prywatnego zwierzy鎍a w Boitzenburgu w Niemczech. Prze篡 on w niewoli 18 lat.

 

diagram

 

W tym czasie w ogrodach zoologicznych i zwierzy鎍ach trzymane by造 tak瞠 簑bry nizinne wywodz帷e si z Puszczy Bia這wieskiej. Z samicami tego podgatunku KAUKASUS da potomstwo b璠帷e miesza鎍ami 簑bra nizinnego i kaukaskiego, zaliczone do nizinno-kaukaskiej linii (s to 簑bry czystej krwi). Zwierz皻a te w Polsce s hodowane oddzielnie i bytuj tylko w Bieszczadach. Domieszka krwi 簑bra kaukaskiego u wspó販ze郾ie hodowanych 簑brów jest nieznaczna i nie ró積i si one wygl康em od 簑brów nizinnych.
Wspó販ze郾ie w kilku pasmach rozleg貫go masywu Kaukazu zlokalizowane s wolne stada 簑brów nizinno-kaukaskich. Niestabilna sytuacja polityczna w tym regionie spowodowa豉 drastyczne obni瞠nie liczebno軼i najwi瘯szej populacji w Cejskim Zapoviedniku na terenie Pó軟ocnej Osetii. Ca趾owitej zag豉dzie uleg豉 wolna populacja w Czeczenii. Niekorzystnym dla przysz這軼i wolnych populacji 簑brów w tym regionie jest równie fakt, 瞠 w historycznym areale 簑bra kaukaskiego (Kaukaski Rezerwat Biosfery) bytuj miesza鎍e 簑bra z bizonem, które oczywi軼ie nie s ujmowane w 鈍iatowym rejestrze 簑brów. Na pocz徠ku naszego tysi帷lecia 簑bry nizinne wyst瘼owa造 powszechnie w rozleg造ch lasach pokrywaj帷ych ówczesn Europ i stanowi造 wysoko ceniony 逝p my郵iwski. W wiekach 鈔ednich, w niektórych krajach europejskich, mi璠zy innymi w Polsce i Niemczech, polowanie na 簑bry by這 królewskim przywilejem. W Polsce o ochronie 簑bra mówi si po raz pierwszy w Statutach Litewskich (XVI w.), a Zygmunt August og這si dekret gro膨cy kar 鄉ierci tym, którzy odwa篡liby si ubi 簑bra bez zezwolenia królewskiego. Mimo tego liczebno嗆 簑brów mala豉 i zaw篹a si ich obszar bytowania. Przyczyny tego nale篡 upatrywa w kurczeniu si obszaru lasów mieszanych i li軼iastych - ostoi 簑brów.


Tekst "真br Puszcz Imperator" opracowano na podstawie publikacji:
Krasi雟ki Z. A. 2005. 真br Puszcz Imperator. Wydawnictwo BPN, Bia這wie瘸: 1-24, aktualizowany. 
  • Polish
  • English
home