Strona g堯wna arrow 妃iertelno嗆
妃iertelno嗆 naturalna i eliminacja z hodowli Drukuj
 

W wolnym stadzie 簑brów bytu­j帷ym w Puszczy Bia這wieskiej obserwuje si nisk 鄉iertelno嗆 naturaln nie przekraczaj帷 rocznie 3% ich stanu. Od pocz徠ku istnienia wolnej populacji (1952-2014) pad這 453 (264, 189) 簑brów. W na­st瘼stwie braku czynników se­lekcyjnych u 簑brów obserwuje si rzadkie w przyrodzie zja­wisko 鄉ierci na skutek staro­ci (7% upadków). Do wa積iejszych przyczyn upadków 簑brów nale膨 urazy (gównie na skutek kolizji drogowych), choroby uk豉du moczo-p販iowego samców (NZN), choroby paso篡tnicze, k逝sownictwo itd. Nowo軼i, która jest obserwowana od paru lat, jest 鄉ier 簑brów na skutek drapie積ictwa wilków (oko這 3% upadków).

Nale篡 pami皻a, 瞠 istnienie 簑bra jest ci庵le jeszcze zagro­穎ne. Wysokie pokrewie雟two wszystkich 簑brów mo瞠 pro­wadzi do obni瞠nia odporno軼i i ujawniania si wad genetycznych. Poszczególne populacje mog spotyka si z lokalnymi zagro瞠niami 鈔odowiskowymi. W Puszczy Bia這wieskiej nale篡 do nich obni瞠nie zasobów pokarmowych i okresowy brak wody pitnej w czasie d逝gotrwa­貫j suszy, konkurencja innych kopytnych (jelenie), konflikt z go­spodark le郾 i roln, inwazje owadów oraz brak mo磧iwo軼i migracji. Sta造m zagro瞠niem dla populacji 簑brów s choroby wirusowe bakteryjne i paso篡t­nicze oraz nowo pojawiaj帷e si choroby o niewyja郾ionym pochodzeniu, jak choroba uk豉du moczo-p販iowego samców w Puszczy Bia這wieskiej

W Puszczy Bia這wieskiej obser­wuje si szczególnie okrutny rodzaj k逝sownictwa - wnykarstwo. Wnyk wykonany jest zazwyczaj z plecionej z kilkunastu drutów p­tli, a jego koniec zamocowany jest do drzewa. Wnyki nastawia­ne s na trasach w璠rówek zwie­rz徠. 真bry staj si raczej przy­padkowymi ofiarami i trafiaj we wnyki nastawiane na jelenie, dzi­ki czy sarny. Co roku notuje si kilka przypadków okaleczenia, a nawet 鄉ierci 簑brów z tego po­wodu. Najcz窷ciej p皻la zaciska si na ko鎍zynach, czasem na szyi, rogach lub g這wie. Niebez­pieczne s zarówno grube sta­lowe liny uniemo磧iwiaj帷e uwol­nienie si zwierz璚ia, jak i cien­kie, które zrywane zaciskaj si na ko鎍zynie powoduj帷 okale­czenie zwierz璚ia.

Z chwil rozpocz璚ia natural­nego rozrodu nast瘼owa szybki wzrost wolnego stada 簑brów w latach 1958 - 1970. W 1971 r. liczebno軼i przekroczy豉 200 sztuk, a w 2014 w polskiej cz窷ci Puszczy 篡這 ju 522 osobniki. Nadmierna wielko嗆 populacji mo瞠 prowadzi do niekorzystnych zmiany w 鈔odowisku. Przyk豉dem tego mo瞠 by sytuacja z pocz徠ków XX wieku. W Puszczy Bia這wieskiej bytowa這 wówczas 727 簑brów, 700 這si, 2100 jeleni, 4500 saren, 1500 dzików i 600 danieli. Liczeb­no嗆 jeleni wzros豉 w 1914 r. do 6800 sztuk. Zwierz皻a zgryzaj帷 m這de pokolenie drzew uniemo­liwia造 naturalne odnowienie lasu. Kondycja i zdrowotno嗆 簑brów by豉 z豉.

Maj帷 na uwadze te do鈍iadczenia, z chwil przekro­czenia liczebno軼i 200 osobni­ków w 1971 roku zacz皻o ograni­cza liczebno嗆 簑brów poprzez eliminacj z hodowli osobników mniej warto軼iowych np. chorych, u這mnych, agresywnych, a tak瞠 uporczywie wychodz帷ych na pola uprawne. Redukcj osobników zdrowych prowadzono staraj帷 si nie naruszy struktury populacji, jaka wytworzy豉 si w okresie, w którym nie ingerowano w 篡cie wolnego stada. W ostatnich latach w polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej eliminacja prowadzona jest na niskim poziomie, a podlegaj jej wy陰cznie osobniki chore, u這mne czy agresywne.

Wolne populacje 簑brów powin­ny mie mo磧iwo嗆 funkcjono­wania w warunkach naturalnych w d逝gim przedziale czasowym, ale równocze郾ie nie powinny wywiera nadmiernej presji na 鈔odowisko le郾e. Ostatnio powrócono do dyskusji nad konieczno軼i okre郵enia optymalnej liczebno軼i 簑brów w Puszczy Bia這wieskiej. Debaty i kontrowersje zdaj si nie mie ko鎍a, a liczebno嗆 populacji w polskiej i bia這ruskiej cz窷ci Puszczy zbli瘸 si do poziomu 1000 osobników. Puszcza Bia這wieska jest zielon wysp otoczon polami, 陰kami i osadami w dodatku jej 鈔odek przecina odlesiony pas stanowi帷y granic pa雟twow wzd逝 której biegnie p這t. Z tego powodu mo磧iwo嗆 migracji 簑brów jest ograniczona, a wraz ze wzrostem liczebno軼i populacji ro郾ie zag瘰zczenie w rejonach intensywnie u篡tkowanych przez 簑bry. 
  • Polish
  • English
home