Strona g堯wna arrow 真br w Polsce i na 鈍iecie
真br w Polsce i na 鈍iecie Drukuj
 

真bry 篡j na 鈍iecie w hodowlach zamkni皻ych (np. ogrody zoologiczne), pó逕olnych (na du篡m ogrodzonym terenie, ale 簑bry nie s rozpoznawane indywidualnie) oraz w wolno 篡j帷ych populacjach.

W 2021 roku 鈍iatowa populacja 簑brów liczy豉 9554 osobniki, w tym 7266 (76%) 篡這 w wolnych populacjach, 487 (5%) w pó逕olnych, a 1801 (19%) w hodowli zamkni皻ej.

W Polsce 篡je ¼ 鈍iatowej populacji 簑brów. Na koniec 2021 roku by這 to 2429 簑brów, w tym 206 w hodowli zamkni皻ej i 2223 w wolnych populacjach. W Polsce funkcjonuje 8 wolnych populacji (Puszcza Bia這wieska, Puszcza Knyszy雟ka, Puszcza Borecka, Bieszczady, Stada w Zachodniej Polsce, Lasy Janowskie, Puszcza Augustowska i Puszcza Romincka).

W 2021 roku na 鈍iecie by這 47 wolnych populacji i 18 pó逕olnych. Najliczniejsze s popu­lacje ma貫 i 鈔ednie, których liczebno嗆 nie przekracza 100 osobników, zaledwie 21 populacji jest wi瘯szych, w tym 5 w Polsce. Wi瘯szo嗆 populacji wolno 篡j帷ych jest zlokalizowana we wschodniej cz窷ci pierwotnego area逝 簑bra nizinnego: w Polsce, na Bia這rusi, Litwie, Rosji i Ukrainie. Najdalej na zachód Europy wysuni皻ym wolno 篡j帷ym stadem 簑brów jest stado Bad Berleburg w Niemczech.

Jednym z warunków powodzenia restytucji 簑brów by這 zwi瘯­szenie liczebno軼i gatunku oraz jego rozprzestrzenienie. Rol matecznika odegra造 rezerwaty hodowlane w Polsce (Bia這wie瘸, Pszczyna, Niepo這mice) i Rosji (Prioksko-Terrasny i Okski). Z tych o鈔odków wywodzi si wi瘯­szo嗆 簑brów 篡j帷ych w ho­dowlach zamkni皻ych i stadach wolnych na 鈍iecie.

Tworzenie nowych wolnych hodowli 簑bra wi捫e si z konieczno軼i dysponowania odpowiednio du篡m i zasobnym terenem do ich wsiedlania. Aby wolno 篡j帷e populacje mia造 mo磧iwo嗆 utrzy­mania zmienno軼i genetycznej ich docelowa liczebno嗆 powinna wynosi co najmniej 100 osobni­ków. Obecnie jest to trudne do zrealizowania, tworzy si wi璚 metapopulacje - sie mniejszych stad, gdzie wymian genów zapewniaj migruj帷e mi璠zy nimi byki.

Wa積iejszymi regionami, gdzie bytuj wolne populacje s Pusz­cza Bia這wieska (Polska i Bia這­ru), Kaukaz (Rosja) i Karpaty (Polska, Rumunia, S這wacja i Ukraina). W Puszczy Bia這wieskiej 篡j 簑bry nizinne (bia這wieskie), natomiast na Kaukazie i w Karpatach wyst瘼uj 簑bry linii nizinno-kaukaskiej. Obecnie obie cz窷ci Puszczy zamieszkuje oko這 1500 簑brów. Tak wi璚 by豉 ona i pozostaje matecznikiem dla swego herbowego zwierz璚ia.

Przetrwanie ca貫go gatunku zawdzi璚zamy dos這wnie kilku osobnikom i du瞠j dozie szcz窷cia.

Losy 簑bra s przyk豉dem jak mo積a w bardzo krótkim czasie doprowadzi gatunek do kraw璠zi zag豉dy i jak wiele trudu trzeba w這篡 w jego ratowanie. Uratowanie 簑bra by這 niew徠pliwym sukcesem, lecz dalsze dzia豉nia na rzecz ochrony tego reliktowego gatunku s nadal niezb璠ne. 
  • Polish
  • English
home