Strona g堯wna arrow 真br w Polsce i na 鈍iecie
真br w Polsce i na 鈍iecie Drukuj
 

真bry 篡j na 鈍iecie w hodowlach zamkni皻ych (rezerwaty, zwierzy鎍e i ogrody zoologiczne) lub bytuj jako wolno 篡j帷e populacje.

W Polsce funkcjonuje 5 wolnych populacji (Puszcza Bia這wieska, Puszcza Knyszy雟ka, Puszcza Borecka, Stado Zachodniopomorskie i Bieszczady). W ko鎍u 2014 roku Polsce 篡這 1434, w tym 222 w hodowli zamkni皻ej i 1212 w wolnych populacjach.

W 2013 roku 鈍iatowa populacja 簑brów liczy豉 5249 osobników, w tym 3310 (63%) 篡這 w wolnych populacjach i 316 w pó逕olnych (6%), a 1623 (31%) w hodowli zamkni皻ej. W 2013 roku na 鈍iecie 簑bry 篡造 w 35 wolnych populacjach i pi皻nastu pó逕olnych. Populacje wolno 篡j帷e s w wi瘯szo軼i zlokalizowane s we wschodniej cz窷ci pierwotnego area逝 簑bra nizinnego: w Polsce, na Bia這rusi, Litwie, Rosji i Ukrainie. W ostatnich latach 簑bry wypuszczono na wolno嗆 w S這wacji, Rumunii i w Niemczech.

Najliczniejsze s popu­lacje ma貫 i 鈔ednie, których liczebno嗆 nie przekracza 100 osobników, zaledwie 10 populacji jest wi瘯szych

Jednym z warunków powodzenia restytucji 簑brów by這 zwi瘯­szenie liczebno軼i gatunku oraz jego rozprzestrzenienie. Rol matecznika odegra造 rezerwaty hodowlane w Polsce (Bia這wie瘸, Pszczyna, Niepo這mice) i Rosji (Prioksko-Terrasny i Okski). Z tych o鈔odków wywodzi si wi瘯­szo嗆 簑brów 篡j帷ych w ho­dowlach zamkni皻ych i stadach wolnych na 鈍iecie

Tworzenie nowych wolnych hodowli 簑bra wi捫e si z konieczno軼i dysponowania odpowiednio du篡m kompleksem le郾ym do tego celu. Wynika to z faktu, 瞠 aby wolno 篡j帷e populacje mia造 mo磧iwo嗆 utrzy­mania zmienno軼i genetycznej ich docelowa liczebno嗆 musi wynosi co najmniej 100 osobni­ków. Jedynym z nielicznych kra­jów, który ma jeszcze mo磧iwo軼i tworzenia takich wolnych stad jest Rosja, nawet poza pierwot­nym area貫m gatunku np. rejon Wo這gdy, na pó軟ocny-wschód od Moskwy, a tak瞠 na A速aju.

Wa積iejszymi regionami, gdzie bytuj wolne populacje s Pusz­cza Bia這wieska (Polska i Bia這­ru), Kaukaz (Rosja) i Karpaty (Polska, Rumunia , S這wacja i Ukraina). W Puszczy Bia這wieskiej 篡j 簑bry nizinne (bia這wieskie), natomiast na Kaukazie i w Karpatach wyst瘼uj 簑bry linii nizinno-kaukaskiej. Obecnie obie cz窷ci Puszczy zamieszkuje blisko 1000 簑brów. Tak wi璚 by豉 ona i pozostaje matecznikiem dla swego herbowego zwierz璚ia.

Przetrwanie ca貫go gatunku zawdzi璚zamy dos這wnie kilku osobnikom i du瞠j dozie szcz窷cia.

Losy 簑bra s przyk豉dem jak mo積a w bardzo krótkim czasie doprowadzi gatunek do kraw璠zi zag豉dy i jak wiele trudu trzeba w這篡 w jego ratowanie. Uratowanie 簑bra by這 niew徠pliwym sukcesem, lecz dalsze dzia豉nia na rzecz ochrony tego reliktowego gatunku s nadal niezb璠ne. 
  • Polish
  • English
home