Strona g堯wna arrow 真br prawem chroniony
真br prawem chroniony Drukuj

W Polsce 簑br jest prawnie chroniony ju od XVI wieku. Pocz徠kowo by造 to dekrety królewskie, a w okresie rozbiorów ukazy carskie. Moc specjalnego rozporz康zenia Ministra Wyzna Religijnych i O鈍iecenia Publicznego z 12.10.1938 r. 簑br podlega 軼is貫j ochronie.

Aktualnie w Polsce (2015 r.) 簑br jest chroniony na podstawie Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880). Na podstawie tej ustawy Minister 字odowiska wyda Rozporz康zenie z dnia 6 pa寮ziernika 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierz徠 (Dziennik Ustaw RP Poz. 1348). W Za陰czniku nr 1 tego rozporz康zeniu na li軼ie gatunków obj皻ych ochron 軼is陰 jest wymieniony 簑br z zaznaczeniem, 瞠 wymaga on ochrony czynnej. Minister 字odowiska mo瞠 wyj徠kowo zezwoli na pozyskanie ro郵in i zwierz徠 z tej listy oraz na inne czynno軼i podlegaj帷e zakazom lub ograniczeniom. Skarb Pa雟twa odpowiada za szkody wyrz康zane przez 簑bry w uprawach, p這dach rolnych lub w gospodarstwie le郾ym. Ponadto 簑br zosta umieszczony na li軼ie zwierz徠 gin帷ych i zagro穎nych, w tak zwanej Czerwonej Ksi璠ze (Red Data Book), wydanej po raz pierwszy w 1966 roku przez Mi璠zynarodow Uni Ochrony Przyrody. 真bry podlegaj tak瞠 mi璠zynarodowym konwencjom:

  • Konwencja Berne雟ka (Bern Convention).

Sporz康zona zosta豉 w Bernie 17 wrze郾ia 1979 r. i dotyczy Ochrony Gatunków Dzikiej Fauny i Flory Europejskiej oraz ich Siedliskach Naturalnych. W za陰czniku III do tej konwencji wymienione s gatunki z rodziny Bovidae, do których w Polsce nale膨 簑br i kozica (Rupicapra rupicapra).

  • Dyrektywa Siedliskowa (Habitat Directive).

W krajach nale膨cych do Unii Europejskiej obowi您uje Dyrektywa 92/43 EEC dotycz帷a Ochrony Siedlisk Naturalnych oraz Dzikiej Fauny i Flory, uchwalona 21 maja 1992 r. i zmieniona dyrektyw 97/62 EEC. W za陰czniku II do tej dyrektywy s wymienione gatunki ro郵in i zwierz徠, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony. Z rodziny Bovidae wymieniony jest mi璠zy innymi 簑br Bison bonasus z zaznaczeniem, 瞠 jest to gatunek o pierwszorz璠nym znaczeniu.

Na podstawie kryteriów, jakie obowi您uj przy ustalaniu stopnia zagro瞠nia, 簑br kwalifikuje si obecnie do kategorii „bliski zagro瞠nia” (NT – NEAR THREATENED).

 

W Polsce 簑br podlega ochronie prawnej ju od XVI wieku. Fot. Z. Krasi雟ki
W Polsce 簑br podlega ochronie prawnej ju od XVI wieku.
Fot. Z. Krasi雟ki


 
  • Polish
  • English
home