Ostoje żubrów Drukuj
 

Ostoja zwana „Kosy Most” położona jest w uroczysku o tej samej nazwie, przy moście na rzece Narewka. Druga ostoja – „Czoło”, znajduje się tuż za wsią Stare Masiewo (Masiewo I). W miejscach tych znajdują się drewniane platformy, z których można obserwować żubry i inne zwierzęta. W głównej części obu ostoi zlokalizowane są magazyno-paśniki w kształcie tradycyjnych brogów. W nich przechowywane jest siano pozyskane ze składnic leśnych i łąk ostoi. Karma ta przyciąga w zimie żubry i inne zwierzęta, umożliwiając ich obserwację. Informacje na tablicach pomagają poznać historię i biologię żubra.

 

 

 
  • Polish
  • English
home