bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Serce w Puszczy, Puszcza w sercu
Aplikacja na telefon tu pobierz
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
"Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Drukuj E-mail

      ISSN 0208-7545

Autorów prac badawczych zach璚amy do zamieszczania swoich artykuów w naszym kwartalniku przysy豉j帷 je na adres:
Bia這wieski Park Narodowy
Redakcja "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"
Park Pa豉cowy 5
17-230 Bia這wie瘸

Wskazówki dla autorów:... pdf Zal帷znik PDF (27.9 Kb).
Formularz recenzji:............ pdf Zal帷znik PDF (127.12 Kb)
Recenzenci:....................... pdf Zal帷znik PDF (202 Kb)
Procedura recenzowania:... pdf Zal帷znik PDF (110 Kb)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • OLGA CHOLEWI垶KA, ANDRZEJ KECZY垶KI, IRENEUSZ SMERCZY垶KI, BOGDAN JAROSZEWICZ — Zamieranie jesionu wynios貫go (Fraxinus excelsior L.) w obszarze ochrony 軼is貫j Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSxW ZDANOWSKI — Ichtiofauna jeziora Wigry (Ploso Szyja)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Sieradowickiej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Wzgórz Ch璚i雟ko-Kieleckich
 • GRZEGORZ LESI垶KI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJ犴KA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Nietoperze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i terenów otaczaj帷ych
 • KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Udzia parków narodowych w ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWE ADAMCZYK — Nowe stanowiska podrzenia 瞠browca Blechnum spicant (L.) ROTH w Nadle郾ictwie Zagna雟k (Wy篡na Kielecka)

Z 涉ΜBNEJ KARTY

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • OLGA CHOLEWI垶KA, ANDRZEJ KECZY垶KI, IRENEUSZ SMERCZY垶KI, BOGDAN JAROSZEWICZ — European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback in a core area of Bia這wie瘸 National Park
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSxW ZDANOWSKI — Fish fauna of Wigry Lake (Szyja Basin
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Sieradowicka Refuge
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Ch璚i雟ko-Kieleckie Hills
 • GRZEGORZ LESI垶KI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJ犴KA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Bats of Bolimowski Landscape Park and surroundings
 • RYSZARD KAPU列I垶KI, KATARZYNA SZYSZKO-PODGÓRSKa — The participation of national parks in the protection of natural habitats and Nature 2000 species

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWE ADAMCZYK — New localities of hard-fern Blechnum spicant (L.) ROTH in the Zagna雟k Forest District (the Kielce Upland)

FOR MEMORY

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONINA, ANNA RUSI垶KA, MIROSxW SZCZEPA垶KI — Brioflora rezerwatu Na Opalonym w Górach Sanocko-Turcza雟kich (Karpaty Wschodnie)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Walory szaty ro郵innej proponowanego rezerwatu „Pr康owiec’’ w Beskidzie 奸御kim
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Zespó rdestnicy wyd逝穎nej Potametum praelongi Sauer 1937 w rezerwacie Smolnik na 奸御ku Opolskim
 • DAWID MASΜ, JAROSxW BURY — Stan populacji Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Lasach Rad這wskich
 • WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, SEBASTIAN . ΣPI垶KI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — Wyst瘼owanie i liczebno嗆 p豉zów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszy雟kiej i jego otulinie
 • TADEUSZ MOLENDA — Cechy morfometryczne koryta Dunajca w obr瑿ie „Zbójnickiego Skoku” (Pieni雟ki Park Narodowy)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWE PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZE垶KI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHA TYSZKOWSKI — Flora ro郵in naczyniowych rezerwatu ,,Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwa趾 Wielki” w Puszczy Boreckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 36 (2017)


CONTENTS

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONINA, ANNA RUSI垶KA, MIROSxW SZCZEPA垶KI — Bryophytes of the Na Opalonym nature reserve in Sanocko-Turcza雟kie Mountains (Eastern Carpathians)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Natural assets of the vegetation of the “Pr康owiec” proposed Nature Reserve in the Beskid 奸御ki Mountains
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Potametum praelongi Sauer 1937 in the Smolnik nature reserve in Opole Silesia (SW Poland)
 • DAWID MASΜ, JAROSxW BURY — Population state of Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Radów Forests (Tarnów Plateau, SE Poland)
 • WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, SEBASTIAN . ΣPI垶KI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — The occurrence and abundance of amphibians in the Knyszyn Forest Landscape Park and its buffer zone
 • TADEUSZ MOLENDA — Morphometric features of the Dunajec channel within the stretch of the Robber’s Leap (Pieniny National Park)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWE PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZE垶KI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHA TYSZKOWSKI — Vascular plants of the Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwa趾 Wielki nature reserve in the Borki Forest (NE Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 36 (2017)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA DROZDOWICZ — Inwentaryzacja 郵uzowców (MYXOGASTRIA, MYXOMYCETES) na wyznaczonych powierzchniach badawczych w Puszczy Bia這wieskiej
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPE, MONIKA MY印IWY, EWA KRASICKA-KORCZY垶KA — Stan zachowania i perspektywy ochrony zmiennowilgotnych 陰k trz窷licowych (kod 6410) w dolinach rzek w 鈍ietle bada monitoringowych
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAc — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • KAROL ZUB — Rozmieszczenie i liczebno嗆 ma造ch ssaków na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA DROZDOWICZ — Inventory of myxomycetes(Myxogastria, Myxomycetes) at designated research plots in the Bia這wie瘸 Old Growth Forest
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPE, MONIKA MY印IWY, EWA KRASICKA-KORCZY垶KA — The state of conservation and prospects for the protection of Molinia meadows (code 6410) in river valleys in the light of monitoring studies
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAC — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Przedborski Landscape Park
 • KAROL ZUB — Distribution and abundance of small mammals in “Bory Tucholskie” National Park

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MIROSxWA ORΜWSKA, RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA — Ró積orodno嗆 organizmów grzybopodobnych i mikrogrzybów w ró積ych zbiorowiskach ro郵innych Puszczy Bia這wieskiej
 • ANNA MATWIEJUK — Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Augustowskiej (NE Polska)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Wyst瘼owanie Lilium martagon L. w buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w rezerwacie Góra Che軛 na Pogórzu Strzy穎wskim (Karpaty Zachodnie)
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 w S這wi雟kim Parku Narodowym
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Drzewotocz japo雟ki Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Roztocza雟kim Parku Narodowym
 • ZBIGNIEW A. KRASI垶KI, MAΔORZATA KRASI垶KA — Od這wy 簑brów nizinnych Bison bonasus bonasus (L.) w Puszczy Bia這wieskiej w latach 1821 – 1918

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MIROSxWA ORΜWSKA, RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA — Diversity of fungus-like organisms and microfungi in various plant communities of Bia這wie瘸 Forest
 • ANNA MATWIEJUK — Checklist of lichens (Ascomycota lichenisati) of Augustów Forest (NE Poland)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Occurrence of Lilium martagon L. in the Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum in the Góra Che軛 reserve in the Strzyów Foothills (Western Carpathians)
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 in S這wi雟ki National Park (N Poland)
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in Roztocze National Park
 • ZBIGNIEW A. KRASI垶KI, MAΔORZATA KRASI垶KA — Catching the Lowland European bison Bison bonasus bonasus (L.) in Bia這wie瘸 Forest in 1821 – 1918

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAΔORZATA WALCZAK — Murawy kserotermiczne z Inula ensifolia w obszarach Natura 2000 Wy篡ny Miechowskiej
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Zbiorowiska z klasy Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 w S這wi雟kim Parku Narodowym
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) rezerwatu K瘼a Red這wska i terenów przyleg造ch
 • JAROSxW BURY — Nowe dane o rozmieszczeniu Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce z lat 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Dalejów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PRZEMYSxW STOLARZ, MAΔORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESI垶KI — Zimowy pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Narwi

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Muzeum przyrodnicze w carskim pa豉cu w Bia這wie篡

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAΔORZATA WALCZAK — Xerothermic grassland with Inula ensifolia in Natura 2000 sites of Miechów Upland
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Plant communities from Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 class in the S這wi雟ki National Park (N Poland)
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of the K瘼a Red這wska reserve and adjacent areas (Northern Poland)
 • JAROSxW BURY — New data on the occurrence of Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland (Podkarpacie and Ma這polska Regions) from 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Dalejów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PRZEMYSxW STOLARZ, MAΔORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESI垶KI — Winter diet of the long eared-owl Asio otus in the lower Narew river valley

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Natural history museum in the tsar's palace in Bia這wie瘸

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — Stan bada nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim
 • PAWE BUCZY垶KI, EDYTA BUCZY垶KA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PxSKA, ROBERT STRYJECKI — Wa磬i (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny: dane z lat 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKA垶KA, CEZARY BYSTROWSKI — Czerwo鎍zyk fioletek Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) w polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 35 (2016)


CONTENTS

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Macromycetes of ‘‘Bory Tucholskie” National Park
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — State of research on lichens in landscape parks in podlaskie voivodeship
 • PAWE BUCZY垶KI, EDYTA BUCZY垶KA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PxSKA, ROBERT STRYJECKI — Dragonflies (Odonata) of the Poleski National Park and its buffer zone: data from the years 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKA垶KA, CEZARY BYSTROWSKI — The Violet Copper Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) in the Polish part of the Bia這wie瘸 Forest

SUMMARY >>>

Contents Vol. 35 (2016)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty parku dworskiego w Klukowiczach (Po逝dniowe Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Materia造 do brioflory Polski 字odkowej. Mchy i w徠robowce rezerwatu le郾ego ζznów (województwo ódzkie) oraz zmiany jego brioflory po 36 latach ochrony.
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesuj帷e elementy flory rezerwatu „Murawy Dobromierskie” (Wy篡na Ma這polska): wkraczanie i ust瘼owanie taksonów na tle sukcesji ro郵inno軼i kserotermicznej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Cisowsko-Or這wi雟kiego Parku Krajobrazowego
 • GRZEGORZ LESI垶KI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Drobne ssaki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco
 • IZABELA BACZY垶KA, PAWE BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — Analiza stanu fizykochemicznego wód gównych cieków Drawie雟kiego Parku Narodowego w latach 2001-2010 na tle uwarunkowa zlewniowych
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONINA — Niewykorzystane dziedzictwo kulturowe. Problem historycznych pozosta這軼i na terenie rezerwatu Bia豉 Woda w Ma造ch Pieninach (S. Poland)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSxW 列IBIOR — Nowe stanowiska pluskwiaków ró積oskrzyd造ch (Hemiptera: Heteroptera) w Pieninach

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the manor park in Klukowicze (S Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the ζznów nature reserve (ód province) and their changes after 36 years of protection
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesting elements of the flora of the “Murawy Dobromierskie” nature reserve (Ma這polska Upland): immigration and retreat of taxa at the background of secondary succession of xerothermic vegetation
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisowsko-Or這wi雟ki Landscape Park
 • GRZEGORZ LESI垶KI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Small mammals of the Bolimowski Landscape Park and surroundings based on analysis of tawny owl Strix aluco diet
 • IZABELA BACZY垶KA, PAWE BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — An analysis of physicochemical parameters of the main running waters of Drawie雟ki National Park in 2001-2010 in relation to catchment conditions
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONINA — The cultural heritage unused. The problem of residues in the Bia豉 Woda nature reserve area in the Ma貫 Pieniny (S Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSxW 列IBIOR — New localities of terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Pieniny Mts

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JAROSxW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIk — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce. Cz窷 II
 • DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK — Liczebno嗆 i dynamika populacji ptaków terenów otwartych Kampinoskiego Parku Narodowego
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA J犵RASZKO-D、ROWSKA — L璕owe ptaki wodno-b這tne Non-Passeriformes Rezerwatu Stawy Raszy雟kie w latach 2013-2014
 • WIESxW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — Jak stuletnia ochrona bierna drzewostanów pozr瑿owych w Bia這wieskim Parku Narodowym pozwoli豉 na odtworzenie si awifauny l璕owej
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Kr璕owce w pokarmie puszczyka Strix aluco na terenie kompleksu le郾ego Lipce (Nadle郾ictwo Rogów)

STRESZCZENIE >>>

Z 涉ΜBNEJ KARTY


CONTENTS

 • JAROSxW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIK — New data on distribution of Dryad Minois dryas (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland.Part II
 • DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK — Numbers and population dynamics of birds inhabiting open areas in Kampinos National Park
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA J犵RASZKO-D、ROWSKA — Breeding Non-Passeriformes water bird species of Stawy Raszy雟kie Nature Reserve in 2013 – 2014
 • WIESxW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — A passive one-hundred years conservation of post-clear-cut tree stands in the Bia這wie瘸 National Park led to restore of a breeding avifauna
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Vertebrates in the diet of tawny owl Strix aluco in Lipce Forest (Rogów Forest District).

SUMMARY >>>

FOR MEMORY

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty rezerwatu „Ma造 Borek” w Puszczy Augustowskiej
 • EWELINA ALBINIAK — Zamieranie jesionu (Fraxinus excelsior L.) w Roztocza雟kim Parku Narodowym
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA B。ZEK — Czeremcha ameryka雟ka Prunus serotina (EHRH.) BORKH w rezerwacie „Uroczysko Wrzosy” i mo磧iwo軼i ograniczenia jej ekspansji
 • AROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce z lat 2012-2014
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Ry w Tatrach
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinie taterników jaskiniowych dotycz帷e uprawiania alpinizmu jaskiniowego na ternie Tatrza雟kiego Parku Narodowego - analiza w oparciu o badania ankietowe

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — Pierwsze stwierdzenie modliszki zwyczajnej (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) w Kampinoskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>

RECENZJE


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of “Ma造 Borek” nature reserve in Augustów Forest
 • EWELINA ALBINIAK — Dieback of the European ash (Fraxinus excelsior L.) in Roztocze National Park
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA B。ZEK — Black cherry Prunus serotina (EHRH.) BORKH in the Uroczysko Wrzosy nature reserve with some options of reducting its expansion
 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY — New data on distribution of Dryad Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland from 2012-2014
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Lynx in the Tatras
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinions of cavers on mountain caving in Tatra National Park – an analysis of questionnaire research

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — First record of the praying mantis (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) in Kampinos National Park

SUMMARY >>>

REVIEWS

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MAΔORZATA LATAΜWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA P犵ZISZEWSKA, MIROSxWA KUPRYJANOWICZ — Postglacjalna historia Puszczy Bia這wieskiej – ro郵inno嗆, klimat i dzia豉lno嗆 cz這wieka
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESxW WALANKIEWICZ — Udzia pionierskich gatunków drzew w stuletnim pozr瑿owym drzewostanie gr康owym w Bia這wieskim Parku Narodowym
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, AGATA PIWNIK — Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) Karkonoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Cisów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ARTUR PLISZKO — Nowe stanowisko dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia (Campanulaceae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 34 (2015)


CONTENTS

 • MAΔORZATA LATAΜWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA P犵ZISZEWSKA, MIROSxWA KUPRYJANOWICZ —Postglacial history of Bia這wie瘸 Forest – vegetation, climate and human activity
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESxW WALANKIEWICZ — Share of pioneer tree species in a hundred-year old clear-cut lime-hornbeam-oak stands in the Bia這wie瘸 National Park
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, AGATA PIWNIK — Saproxylic springtails (Collembola) of the Karkonosze National Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ARTUR PLISZKO — A new locality of the giant bellflower Campanula latifolia L. (Campanulaceae) in the Romincka Forest Landscape Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 34 (2015)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty zabytkowego Parku w Choroszczy (Podlasie, Polska Pó軟ocno-Wschodnia)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — Szata ro郵inna rezerwatu „Grabica” po 14 latach ochrony
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Czerwikowate (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Nadnidzia雟kiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody i stawu w Zache軛iu
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ M。ZKA — Przemiany lasów w strefie ochrony czynnej w Tatrza雟kim Parku Narodowym pod wp造wem dzia豉lno軼i cz這wieka oraz procesów naturalnych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • LUCYNA TWERD — Nowe stanowiska zagro穎nych gatunków 膨dówek (Hymenoptera: Aculeata) na terenie rezerwatu „Jelonka” w pó軟ocno-wschodniej Polsce
 • PRZEMYSxW STOLARZ, GRZEGORZ LESI垶KI — Zimowo-wiosenny pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Pilicy
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Pierwsze stwierdzenie szopa pracza Procyon lotor na terenie Nadle郾ictwa Rogów

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the historical Park in Choroszcz (Podlasie, NE Poland)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — The vegetation of ‘‘Grabica” reserve after 14 years of protection
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Minute tree-fungus beetles (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) of Kampinos National Park’s fauna
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Nadnidzia雟ki Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of nature reserve and a nearby pond in Zache軛ie
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ M。ZKA — Transformation of forests in the area of active nature conservation in Tatry National Park under the influence of human activities and natural processes

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • LUCYNA TWERD — New localities of endangered species Aculeata (Hymenoptera) in “Jelonka” reserve in north-eastern Poland
 • PRZEMYSxW STOLARZ, GRZEGORZ LESI垶KI — Winter and spring diet of long-eared owl in lower Pilica valley
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — First record of the racoon in Rogów Forest District

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Ekspansja Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) na Podkarpaciu w latach 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Mi璠zyrzecza Warty i Widawki
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOΒK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Zmiany w ichtiofaunie potoku Czerwona Woda (Park Narodowy Gór Sto這wych) po wybudowaniu zbiornika zaporowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Bia貫 ㄆgi”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „S這piec” i zalewu w Borkowie

DYSKUSJA
 • CZESxW OKOÓW — Materia造 do oceny bioró積orodno軼i Puszczy Bia這wieskiej. Nowe dla nauki gatunki organizmów opisane z Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Expansion of Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) on Podkarpacie Region (SE Poland) in 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Warta-Widawka Landscape Park
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOΒK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Changes of the ichthyofauna in the stream Czerwona Woda (Góry Sto這we National Park) after construction of the dam reservoir
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Bia貫 ㄆgi nature reserve
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of S這piec nature reserve and water reservoir in Borków

DISCUSSION
 • CZESxW OKOÓW — Materials for the assessment of the biodiversity of Bia這wie瘸 Forest. New to science species of organisms described from Bia這wie瘸 Forest

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty Narwia雟kiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • URSZULA BIERE烤OJ-BAZILLE — Niebielistka trwa豉 Swertia perennis L. – ocena zasobów i perspektywy ochrony gatunku w Polsce
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Zbiorowiska ro郵inne wzgórza Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Opracowania kartograficzne w procesie badania tendencji rozwoju zabudowy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. na Podlasiu

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of Narew National Park and its surroundings
 • URSZULA BIERE烤OJ-BAZILLE — Endangered gentian: Swertia perennis L. – An evaluation of species resources in Poland
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Plant communities of Kamieniec hill in Dynów Foothills (Western Carpathians)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Cartographic materials to examine trends in real estate development in Kampinoski National Park and its buffer zone

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — New stand of Scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Podlasie

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • RADOSxW PUCHAΘA — Ro郵iny naczyniowe rezerwatu „D帳rowa Krzymowska” (Pojezierze My郵iborskie, pó軟ocno-zachodnia Polska)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyleg造ch

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ΣKASZ KRAJEWSKI, PAWE PAWLIKOWSKI — Zespó Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) w otulinie Biebrza雟kiego Parku Narodowego
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSxW PUCHAΘA — Nowe stanowiska staroduba 陰kowego Ostericum palustre (Apiaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (pó軟ocno-centralna Polska)

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 33 (2014)


CONTENTS

 • RADOSxW PUCHAΘA — Vascular plants of the ‘‘D帳rowa Krzymowska’’ nature reserve (Pojezierze My郵iborskie, north-west Poland)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Wigry National Park
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of Trójmiejski Landscape Park and nearby areas (northern Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ΣKASZ KRAJEWSKI, PAWE PAWLIKOWSKI — Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) in the buffer zone of the Biebrza National Park
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSxW PUCHAΘA — New localities of Marsh Angelica Ostericum palustre (Apiaceae) in Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 33 (2014)

 

 ARCHIWUM... 
 • Polish
 • English
home contact sitemap