bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Serce w Puszczy, Puszcza w sercu
Aplikacja na telefon tu pobierz
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
"Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Drukuj E-mail

      ISSN 0208-7545

Autorów prac badawczych zach璚amy do zamieszczania swoich artykuów w naszym kwartalniku przysy豉j帷 je na adres:
Bia這wieski Park Narodowy
Redakcja "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"
Park Pa豉cowy 5
17-230 Bia這wie瘸

Wskazówki dla autorów:... pdf Zal帷znik PDF (27.9 Kb).
Formularz recenzji:............ pdf Zal帷znik PDF (127.12 Kb)
Recenzenci:....................... pdf Zal帷znik PDF (202 Kb)
Procedura recenzowania:... pdf Zal帷znik PDF (110 Kb)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANDRZEJ KECZY垶KI — Struktura i rozwój drzewostanów pierwotnych i wtórnych (przej軼iowych) w warunkach ochrony 軼is貫j Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • JAROSxW BURY — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce z lat 2016-2018
 • PIOTR MIAZEK — Przemiany w przestrzeni geograficznej po nadaniu statusu parku narodowego – wybrane przyk豉dy
 • ANGELIKA GODLEWSKA, PAULINA KOPKIEWICZ — Ocena potencja逝 turystyczno-edukacyjnego 軼ie瞠k edukacyjnych Ojcowskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MACIEJ BONK — Stwierdzenie ma鹵a Rangia cuneata w okolicach rezerwatu Mewia ζcha

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 37 (2018)


CONTENTS

 • ANDRZEJ KECZY垶KI — Structure and development of primary and second-growth (transitional) forest under strict protection regime of the Bia這wie瘸 National Park
 • JAROSxW BURY — New data on the distribution of Dryad Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland from 2016-2018
 • PIOTR MIAZEK — Changes in geographical space after the foundation of national parks – selected examples
 • ANGELIKA GODLEWSKA, PAULINA KOPKIEWICZ — Evaluation of tourist and educational potential of educational trails of Ojców National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MACIEJ BONK — A record of the North American wedge clam Rangia cuneata in the vicinity of Mewia ζcha nature reserve

SUMMARY >>>

Contents Vol. 37 (2018)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • WOJCIECH CIURZYCKI — Mszaki Puszczy Kampinoskiej i okolic. Zarys historii bada

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • WOJCIECH CIURZYCKI — Bryophytes of the Kampinos Forest and surrounding areas. Outline of the history of research

SUMMARY >>>

 Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MARIA JANICKA — Mszaki na siedliskach 陰kowych Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny (Wy篡na Krakowska)
 • MARIA KOSSOWSKA, WIESxW FAΡYNOWICZ, MONIKA DIMOS-ZYCH, HANNA FAΡYNOWICZ, KATARZYNA PATEJUK, AMELIA PIEGDO, MAGDALENA BUKSAKOWSKA, PAWE JAREMA — Porosty epifityczne na sta造ch powierzchniach ko這wych w ekosystemach le郾ych Karkonoskiego Parku Narodowego (SW Polska)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Jeleniowskiej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Stawiany
 • ADAM ZBYRYT — Zdj璚ia satelitarne jako u篡teczne narz璠zie do wykrywania kolonii czapli bia造ch Ardea alba na przyk豉dzie Biebrza雟kiego Parku Narodowego
 • MICHA K. KRZYSIAK, MAGDALENA LARSKA, JERZY DACKIEWICZ, KRZYSZTOF ANUSZ — Restytucja Bison bonasus w Puszczy Bia這wieskiej oraz najcz瘰tsze problemy zdrowotne 簑brów w hodowlach wolnych i zamkni皻ych w Polsce

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • GRZEGORZ APOZNA垶KI, TOMASZ KOKUREWICZ — Nowe stwierdzenie rozrodu borowiaczka Nyctalus leisleri (KUHL, 1817) w województwie lubuskim

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MARIA JANICKA — Bryophytes from meadow habitats in Ojców National Park and its buffer zone (Kraków Upland
 • MARIA KOSSOWSKA, WIESxW FAΡYNOWICZ, MONIKA DIMOS-ZYCH, HANNA FAΡYNOWICZ, KATARZYNA PATEJUK, AMELIA PIEGDO, MAGDALENA BUKSAKOWSKA, PAWE JAREMA — Epiphytic lichens of circular permanent plots in Karkonosze National Park (SW Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Jeleniowska Refuge
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Stawiany Refuge
 • ADAM ZBYRYT — Satellite images as a useful tool for detecting the Great Egret Ardea alba based on the example of Biebrza National Park
 • MICHA K. KRZYSIAK, MAGDALENA LARSKA, JERZY DACKIEWICZ, KRZYSZTOF ANUSZ — Restitution of European bison (Bison bonasus) in Bia這wie瘸 and the most common health problems of the species in the wild and captive populations in Poland

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • GRZEGORZ APOZNA垶KI, TOMASZ KOKUREWICZ — New breeding record of Leisler’s bat Nyctalus leisleri (KUHL, 1817) in Lubuskie province

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • OLGA CHOLEWI垶KA, ANDRZEJ KECZY垶KI, IRENEUSZ SMERCZY垶KI, BOGDAN JAROSZEWICZ — Zamieranie jesionu wynios貫go (Fraxinus excelsior L.) w obszarze ochrony 軼is貫j Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSxW ZDANOWSKI — Ichtiofauna jeziora Wigry (Ploso Szyja)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Sieradowickiej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Wzgórz Ch璚i雟ko-Kieleckich
 • GRZEGORZ LESI垶KI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJ犴KA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Nietoperze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i terenów otaczaj帷ych
 • RYSZARD KAPU列I垶KI, KATARZYNA SZYSZKO-PODGÓRSKA — Udzia parków narodowych w ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWE ADAMCZYK — Nowe stanowiska podrzenia 瞠browca Blechnum spicant (L.) ROTH w Nadle郾ictwie Zagna雟k (Wy篡na Kielecka)

Z 涉ΜBNEJ KARTY

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • OLGA CHOLEWI垶KA, ANDRZEJ KECZY垶KI, IRENEUSZ SMERCZY垶KI, BOGDAN JAROSZEWICZ — European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback in a core area of Bia這wie瘸 National Park
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSxW ZDANOWSKI — Fish fauna of Wigry Lake (Szyja Basin
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Sieradowicka Refuge
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Ch璚i雟ko-Kieleckie Hills
 • GRZEGORZ LESI垶KI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJ犴KA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Bats of Bolimowski Landscape Park and surroundings
 • RYSZARD KAPU列I垶KI, KATARZYNA SZYSZKO-PODGÓRSKA — The participation of national parks in the protection of natural habitats and Nature 2000 species

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWE ADAMCZYK — New localities of hard-fern Blechnum spicant (L.) ROTH in the Zagna雟k Forest District (the Kielce Upland)

FOR MEMORY

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONINA, ANNA RUSI垶KA, MIROSxW SZCZEPA垶KI — Brioflora rezerwatu Na Opalonym w Górach Sanocko-Turcza雟kich (Karpaty Wschodnie)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Walory szaty ro郵innej proponowanego rezerwatu „Pr康owiec’’ w Beskidzie 奸御kim
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Zespó rdestnicy wyd逝穎nej Potametum praelongi Sauer 1937 w rezerwacie Smolnik na 奸御ku Opolskim
 • DAWID MASΜ, JAROSxW BURY — Stan populacji Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Lasach Rad這wskich
 • WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, SEBASTIAN . ΣPI垶KI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — Wyst瘼owanie i liczebno嗆 p豉zów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszy雟kiej i jego otulinie
 • TADEUSZ MOLENDA — Cechy morfometryczne koryta Dunajca w obr瑿ie „Zbójnickiego Skoku” (Pieni雟ki Park Narodowy)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWE PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZE垶KI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHA TYSZKOWSKI — Flora ro郵in naczyniowych rezerwatu ,,Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwa趾 Wielki” w Puszczy Boreckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 36 (2017)


CONTENTS

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONINA, ANNA RUSI垶KA, MIROSxW SZCZEPA垶KI — Bryophytes of the Na Opalonym nature reserve in Sanocko-Turcza雟kie Mountains (Eastern Carpathians)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Natural assets of the vegetation of the “Pr康owiec” proposed Nature Reserve in the Beskid 奸御ki Mountains
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Potametum praelongi Sauer 1937 in the Smolnik nature reserve in Opole Silesia (SW Poland)
 • DAWID MASΜ, JAROSxW BURY — Population state of Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Radów Forests (Tarnów Plateau, SE Poland)
 • WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, SEBASTIAN . ΣPI垶KI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — The occurrence and abundance of amphibians in the Knyszyn Forest Landscape Park and its buffer zone
 • TADEUSZ MOLENDA — Morphometric features of the Dunajec channel within the stretch of the Robber’s Leap (Pieniny National Park)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWE PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZE垶KI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHA TYSZKOWSKI — Vascular plants of the Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwa趾 Wielki nature reserve in the Borki Forest (NE Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 36 (2017)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA DROZDOWICZ — Inwentaryzacja 郵uzowców (MYXOGASTRIA, MYXOMYCETES) na wyznaczonych powierzchniach badawczych w Puszczy Bia這wieskiej
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPE, MONIKA MY印IWY, EWA KRASICKA-KORCZY垶KA — Stan zachowania i perspektywy ochrony zmiennowilgotnych 陰k trz窷licowych (kod 6410) w dolinach rzek w 鈍ietle bada monitoringowych
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAc — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • KAROL ZUB — Rozmieszczenie i liczebno嗆 ma造ch ssaków na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA DROZDOWICZ — Inventory of myxomycetes(Myxogastria, Myxomycetes) at designated research plots in the Bia這wie瘸 Old Growth Forest
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPE, MONIKA MY印IWY, EWA KRASICKA-KORCZY垶KA — The state of conservation and prospects for the protection of Molinia meadows (code 6410) in river valleys in the light of monitoring studies
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAC — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Przedborski Landscape Park
 • KAROL ZUB — Distribution and abundance of small mammals in “Bory Tucholskie” National Park

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MIROSxWA ORΜWSKA, RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA — Ró積orodno嗆 organizmów grzybopodobnych i mikrogrzybów w ró積ych zbiorowiskach ro郵innych Puszczy Bia這wieskiej
 • ANNA MATWIEJUK — Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Augustowskiej (NE Polska)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Wyst瘼owanie Lilium martagon L. w buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w rezerwacie Góra Che軛 na Pogórzu Strzy穎wskim (Karpaty Zachodnie)
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 w S這wi雟kim Parku Narodowym
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Drzewotocz japo雟ki Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Roztocza雟kim Parku Narodowym
 • ZBIGNIEW A. KRASI垶KI, MAΔORZATA KRASI垶KA — Od這wy 簑brów nizinnych Bison bonasus bonasus (L.) w Puszczy Bia這wieskiej w latach 1821 – 1918

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MIROSxWA ORΜWSKA, RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA — Diversity of fungus-like organisms and microfungi in various plant communities of Bia這wie瘸 Forest
 • ANNA MATWIEJUK — Checklist of lichens (Ascomycota lichenisati) of Augustów Forest (NE Poland)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Occurrence of Lilium martagon L. in the Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum in the Góra Che軛 reserve in the Strzyów Foothills (Western Carpathians)
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 in S這wi雟ki National Park (N Poland)
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in Roztocze National Park
 • ZBIGNIEW A. KRASI垶KI, MAΔORZATA KRASI垶KA — Catching the Lowland European bison Bison bonasus bonasus (L.) in Bia這wie瘸 Forest in 1821 – 1918

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAΔORZATA WALCZAK — Murawy kserotermiczne z Inula ensifolia w obszarach Natura 2000 Wy篡ny Miechowskiej
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Zbiorowiska z klasy Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 w S這wi雟kim Parku Narodowym
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) rezerwatu K瘼a Red這wska i terenów przyleg造ch
 • JAROSxW BURY — Nowe dane o rozmieszczeniu Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce z lat 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Dalejów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PRZEMYSxW STOLARZ, MAΔORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESI垶KI — Zimowy pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Narwi

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Muzeum przyrodnicze w carskim pa豉cu w Bia這wie篡

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAΔORZATA WALCZAK — Xerothermic grassland with Inula ensifolia in Natura 2000 sites of Miechów Upland
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Plant communities from Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 class in the S這wi雟ki National Park (N Poland)
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of the K瘼a Red這wska reserve and adjacent areas (Northern Poland)
 • JAROSxW BURY — New data on the occurrence of Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland (Podkarpacie and Ma這polska Regions) from 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Dalejów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PRZEMYSxW STOLARZ, MAΔORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESI垶KI — Winter diet of the long eared-owl Asio otus in the lower Narew river valley

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Natural history museum in the tsar's palace in Bia這wie瘸

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — Stan bada nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim
 • PAWE BUCZY垶KI, EDYTA BUCZY垶KA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PxSKA, ROBERT STRYJECKI — Wa磬i (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny: dane z lat 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKA垶KA, CEZARY BYSTROWSKI — Czerwo鎍zyk fioletek Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) w polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 35 (2016)


CONTENTS

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Macromycetes of ‘‘Bory Tucholskie” National Park
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — State of research on lichens in landscape parks in podlaskie voivodeship
 • PAWE BUCZY垶KI, EDYTA BUCZY垶KA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PxSKA, ROBERT STRYJECKI — Dragonflies (Odonata) of the Poleski National Park and its buffer zone: data from the years 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKA垶KA, CEZARY BYSTROWSKI — The Violet Copper Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) in the Polish part of the Bia這wie瘸 Forest

SUMMARY >>>

Contents Vol. 35 (2016)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty parku dworskiego w Klukowiczach (Po逝dniowe Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Materia造 do brioflory Polski 字odkowej. Mchy i w徠robowce rezerwatu le郾ego ζznów (województwo ódzkie) oraz zmiany jego brioflory po 36 latach ochrony.
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesuj帷e elementy flory rezerwatu „Murawy Dobromierskie” (Wy篡na Ma這polska): wkraczanie i ust瘼owanie taksonów na tle sukcesji ro郵inno軼i kserotermicznej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Cisowsko-Or這wi雟kiego Parku Krajobrazowego
 • GRZEGORZ LESI垶KI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Drobne ssaki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco
 • IZABELA BACZY垶KA, PAWE BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — Analiza stanu fizykochemicznego wód gównych cieków Drawie雟kiego Parku Narodowego w latach 2001-2010 na tle uwarunkowa zlewniowych
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONINA — Niewykorzystane dziedzictwo kulturowe. Problem historycznych pozosta這軼i na terenie rezerwatu Bia豉 Woda w Ma造ch Pieninach (S. Poland)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSxW 列IBIOR — Nowe stanowiska pluskwiaków ró積oskrzyd造ch (Hemiptera: Heteroptera) w Pieninach

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the manor park in Klukowicze (S Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the ζznów nature reserve (ód province) and their changes after 36 years of protection
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesting elements of the flora of the “Murawy Dobromierskie” nature reserve (Ma這polska Upland): immigration and retreat of taxa at the background of secondary succession of xerothermic vegetation
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisowsko-Or這wi雟ki Landscape Park
 • GRZEGORZ LESI垶KI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Small mammals of the Bolimowski Landscape Park and surroundings based on analysis of tawny owl Strix aluco diet
 • IZABELA BACZY垶KA, PAWE BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — An analysis of physicochemical parameters of the main running waters of Drawie雟ki National Park in 2001-2010 in relation to catchment conditions
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONINA — The cultural heritage unused. The problem of residues in the Bia豉 Woda nature reserve area in the Ma貫 Pieniny (S Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSxW 列IBIOR — New localities of terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Pieniny Mts

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JAROSxW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIk — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce. Cz窷 II
 • DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK — Liczebno嗆 i dynamika populacji ptaków terenów otwartych Kampinoskiego Parku Narodowego
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA J犵RASZKO-D、ROWSKA — L璕owe ptaki wodno-b這tne Non-Passeriformes Rezerwatu Stawy Raszy雟kie w latach 2013-2014
 • WIESxW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — Jak stuletnia ochrona bierna drzewostanów pozr瑿owych w Bia這wieskim Parku Narodowym pozwoli豉 na odtworzenie si awifauny l璕owej
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Kr璕owce w pokarmie puszczyka Strix aluco na terenie kompleksu le郾ego Lipce (Nadle郾ictwo Rogów)

STRESZCZENIE >>>

Z 涉ΜBNEJ KARTY


CONTENTS

 • JAROSxW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIK — New data on distribution of Dryad Minois dryas (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland.Part II
 • DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK — Numbers and population dynamics of birds inhabiting open areas in Kampinos National Park
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA J犵RASZKO-D、ROWSKA — Breeding Non-Passeriformes water bird species of Stawy Raszy雟kie Nature Reserve in 2013 – 2014
 • WIESxW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — A passive one-hundred years conservation of post-clear-cut tree stands in the Bia這wie瘸 National Park led to restore of a breeding avifauna
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Vertebrates in the diet of tawny owl Strix aluco in Lipce Forest (Rogów Forest District).

SUMMARY >>>

FOR MEMORY

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty rezerwatu „Ma造 Borek” w Puszczy Augustowskiej
 • EWELINA ALBINIAK — Zamieranie jesionu (Fraxinus excelsior L.) w Roztocza雟kim Parku Narodowym
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA B。ZEK — Czeremcha ameryka雟ka Prunus serotina (EHRH.) BORKH w rezerwacie „Uroczysko Wrzosy” i mo磧iwo軼i ograniczenia jej ekspansji
 • AROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce z lat 2012-2014
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Ry w Tatrach
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinie taterników jaskiniowych dotycz帷e uprawiania alpinizmu jaskiniowego na ternie Tatrza雟kiego Parku Narodowego - analiza w oparciu o badania ankietowe

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — Pierwsze stwierdzenie modliszki zwyczajnej (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) w Kampinoskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>

RECENZJE


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of “Ma造 Borek” nature reserve in Augustów Forest
 • EWELINA ALBINIAK — Dieback of the European ash (Fraxinus excelsior L.) in Roztocze National Park
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA B。ZEK — Black cherry Prunus serotina (EHRH.) BORKH in the Uroczysko Wrzosy nature reserve with some options of reducting its expansion
 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY — New data on distribution of Dryad Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland from 2012-2014
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Lynx in the Tatras
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinions of cavers on mountain caving in Tatra National Park – an analysis of questionnaire research

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — First record of the praying mantis (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) in Kampinos National Park

SUMMARY >>>

REVIEWS

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MAΔORZATA LATAΜWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA P犵ZISZEWSKA, MIROSxWA KUPRYJANOWICZ — Postglacjalna historia Puszczy Bia這wieskiej – ro郵inno嗆, klimat i dzia豉lno嗆 cz這wieka
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESxW WALANKIEWICZ — Udzia pionierskich gatunków drzew w stuletnim pozr瑿owym drzewostanie gr康owym w Bia這wieskim Parku Narodowym
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, AGATA PIWNIK — Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) Karkonoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Cisów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ARTUR PLISZKO — Nowe stanowisko dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia (Campanulaceae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 34 (2015)


CONTENTS

 • MAΔORZATA LATAΜWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA P犵ZISZEWSKA, MIROSxWA KUPRYJANOWICZ —Postglacial history of Bia這wie瘸 Forest – vegetation, climate and human activity
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESxW WALANKIEWICZ — Share of pioneer tree species in a hundred-year old clear-cut lime-hornbeam-oak stands in the Bia這wie瘸 National Park
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, AGATA PIWNIK — Saproxylic springtails (Collembola) of the Karkonosze National Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ARTUR PLISZKO — A new locality of the giant bellflower Campanula latifolia L. (Campanulaceae) in the Romincka Forest Landscape Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 34 (2015)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty zabytkowego Parku w Choroszczy (Podlasie, Polska Pó軟ocno-Wschodnia)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — Szata ro郵inna rezerwatu „Grabica” po 14 latach ochrony
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Czerwikowate (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Nadnidzia雟kiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody i stawu w Zache軛iu
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ M。ZKA — Przemiany lasów w strefie ochrony czynnej w Tatrza雟kim Parku Narodowym pod wp造wem dzia豉lno軼i cz這wieka oraz procesów naturalnych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • LUCYNA TWERD — Nowe stanowiska zagro穎nych gatunków 膨dówek (Hymenoptera: Aculeata) na terenie rezerwatu „Jelonka” w pó軟ocno-wschodniej Polsce
 • PRZEMYSxW STOLARZ, GRZEGORZ LESI垶KI — Zimowo-wiosenny pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Pilicy
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Pierwsze stwierdzenie szopa pracza Procyon lotor na terenie Nadle郾ictwa Rogów

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the historical Park in Choroszcz (Podlasie, NE Poland)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — The vegetation of ‘‘Grabica” reserve after 14 years of protection
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Minute tree-fungus beetles (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) of Kampinos National Park’s fauna
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Nadnidzia雟ki Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of nature reserve and a nearby pond in Zache軛ie
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ M。ZKA — Transformation of forests in the area of active nature conservation in Tatry National Park under the influence of human activities and natural processes

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • LUCYNA TWERD — New localities of endangered species Aculeata (Hymenoptera) in “Jelonka” reserve in north-eastern Poland
 • PRZEMYSxW STOLARZ, GRZEGORZ LESI垶KI — Winter and spring diet of long-eared owl in lower Pilica valley
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — First record of the racoon in Rogów Forest District

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Ekspansja Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) na Podkarpaciu w latach 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Mi璠zyrzecza Warty i Widawki
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOΒK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Zmiany w ichtiofaunie potoku Czerwona Woda (Park Narodowy Gór Sto這wych) po wybudowaniu zbiornika zaporowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Bia貫 ㄆgi”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „S這piec” i zalewu w Borkowie

DYSKUSJA
 • CZESxW OKOÓW — Materia造 do oceny bioró積orodno軼i Puszczy Bia這wieskiej. Nowe dla nauki gatunki organizmów opisane z Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Expansion of Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) on Podkarpacie Region (SE Poland) in 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Warta-Widawka Landscape Park
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOΒK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Changes of the ichthyofauna in the stream Czerwona Woda (Góry Sto這we National Park) after construction of the dam reservoir
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Bia貫 ㄆgi nature reserve
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of S這piec nature reserve and water reservoir in Borków

DISCUSSION
 • CZESxW OKOÓW — Materials for the assessment of the biodiversity of Bia這wie瘸 Forest. New to science species of organisms described from Bia這wie瘸 Forest

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty Narwia雟kiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • URSZULA BIERE烤OJ-BAZILLE — Niebielistka trwa豉 Swertia perennis L. – ocena zasobów i perspektywy ochrony gatunku w Polsce
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Zbiorowiska ro郵inne wzgórza Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Opracowania kartograficzne w procesie badania tendencji rozwoju zabudowy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. na Podlasiu

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of Narew National Park and its surroundings
 • URSZULA BIERE烤OJ-BAZILLE — Endangered gentian: Swertia perennis L. – An evaluation of species resources in Poland
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Plant communities of Kamieniec hill in Dynów Foothills (Western Carpathians)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Cartographic materials to examine trends in real estate development in Kampinoski National Park and its buffer zone

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — New stand of Scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Podlasie

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • RADOSxW PUCHAΘA — Ro郵iny naczyniowe rezerwatu „D帳rowa Krzymowska” (Pojezierze My郵iborskie, pó軟ocno-zachodnia Polska)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyleg造ch

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ΣKASZ KRAJEWSKI, PAWE PAWLIKOWSKI — Zespó Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) w otulinie Biebrza雟kiego Parku Narodowego
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSxW PUCHAΘA — Nowe stanowiska staroduba 陰kowego Ostericum palustre (Apiaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (pó軟ocno-centralna Polska)

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 33 (2014)


CONTENTS

 • RADOSxW PUCHAΘA — Vascular plants of the ‘‘D帳rowa Krzymowska’’ nature reserve (Pojezierze My郵iborskie, north-west Poland)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Wigry National Park
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of Trójmiejski Landscape Park and nearby areas (northern Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ΣKASZ KRAJEWSKI, PAWE PAWLIKOWSKI — Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) in the buffer zone of the Biebrza National Park
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSxW PUCHAΘA — New localities of Marsh Angelica Ostericum palustre (Apiaceae) in Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 33 (2014)

 

 ARCHIWUM... 
 • Polish
 • English
home contact sitemap