PJM
T逝macz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Bia造mstoku
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
"Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody" Drukuj

      ISSN 0208-7545

Autorów prac badawczych zach璚amy do zamieszczania swoich artykuów w naszym kwartalniku przysy豉j帷 je na adres:
Bia這wieski Park Narodowy
Redakcja "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"
Park Pa豉cowy 5
17-230 Bia這wie瘸

Wskazówki dla autorów:... pdf Zal帷znik PDF (27.9 Kb).
Formularz recenzji:............ pdf Zal帷znik PDF (127.12 Kb)
Recenzenci:....................... pdf Zal帷znik PDF (202 Kb)
Procedura recenzowania:... pdf Zal帷znik PDF (110 Kb)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Barbara Czortek (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA SOBIERAJ-BETLI垶KA, JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK – Materia造 do znajomo軼i pszczó (Hymenoptera, Aculeata, Apiformes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego najbli窺zych okolic (pó軟ocna Polska)
 • DARIUSZ WOJDAN – Herpetofauna Prze這mu Lubrzanki
 • ROBERT ÓRALSKI, MAGDALENA J犵RO – Muchówki bzygowate, lwinkowate i wy郵epkowate (Diptera: Syrphidae, Stratiomyidae, Conopidae) S這wi雟kiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • JAROSxW SOCHACKI, DARIUSZ TLAΘA – Widlicz cyprysowy Diphasiastrum tristachyum – nowy gatunek we florze Magurskiego Parku Narodowego i Karpat Polskich

KRONIKA
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK – 真br i Puszcza Bia這wieska w lwowskim pi鄉ie υwiec

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA SOBIERAJ-BETLI垶KA, JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK – Materials to the knowledge of bees (Hymenoptera, Aculeata, Apiformes) of Trójmiejski Landscape Park and its nearest vicinity (northern Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN – Herpetofauna of the Lubrzanka River Canyon
 • ROBERT ÓRALSKI, MAGDALENA J犵RO – Hover flies, soldier flies and thick-headed flies (Diptera: Syrphidae, Stratiomyidae, Conopidae) of the Slowinski National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • JAROSxW SOCHACKI, DARIUSZ TLAΘA – Blue clubmoss Diphasiastrum tristachyum – a new species in the flora of the Magura National Park and the Polish Carpathians

CHRONICLE
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK – European bison and Bia這wie瘸 Primeval Forest in the Lviv magazine υwiec

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Barbara Czortek (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JULITA BUGWIN, KAROLINA JASI垶KA – Sk豉d pokarmu 簑bra europejskiego(Bison bonasus) w sezonie wegetacyjnym na wybranych obszarach Puszczy Bia這wieskiej
 • JACEK KAZIMIERCZAK – Wyniki bada wst瘼nych motyli (Lepidoptera) w latach 2018-2022 w okolicach Bagna Ca這wanie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym
 • AGNIESZKA TA哸ZUK, PAWE BOJAR – Proponowany rezerwat „Ciesacin” jako ostoja przeplatki aurinii (Euphydryas aurinia) (ROTTEMBERG, 1775) (Lepidoptera)
 • ANNA MARIA OCIEPA, ANTONI ZI牞A, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA – Zespó Sphagno capilifolii-Empetretum nigri w Tatrza雟kim Parku Narodowym – pomi璠zy ba篡niskiem a torfowiskiem

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MONIKA STANIASZEK-KIK, NASTASSIA SALANEVICH – Mchy i w徠robowce rezerwatu Ga趾ów [Polska 鈔odkowa]

KRONIKA
 • ZBIGNIEW WITKOWSKI – Wa積a konferencja w Pa豉cu Prezydenckim w stulecie powstania Lasów Pa雟twowych

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JULITA BUGWIN, KAROLINA JASI垶KA – Diet composition of the European bison (Bison bonasus) during the growing season in selected areas of the Bia這wie瘸 Forest
 • JACEK KAZIMIERCZAK – The results of preliminary research in years 2018–2022 on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Ca這wanie Marsh area in Mazowiecki Landscape
 • AGNIESZKA TA哸ZUK, PAWE BOJAR – The proposed „Ciesacin” nature reserve as a refuge of the Marsh fritillary (Euphydryas aurinia) (ROTTEMBURG, 1775) (Lepidoptera)
 • ANNA MARIA OCIEPA, ANTONI ZI牞A, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA – The association Sphagno capillifolii-Empetretum nigri in the Tatra National Park – between crowberry thickets and bogs

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MONIKA STANIASZEK-KIK, NASTASSIA SALANEVICH – Mosses and liverworts of the Ga趾ów nature reserve (Central Poland)

CHRONICLE
 • ZBIGNIEW WITKOWSKI, – Important conference at the Presidential Palace on the centenary of the establishment of the State Forests

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Barbara Czortek (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • GRZEGORZ LESI垶KI, GRZEGORZ BxCHOWSKI - Sk豉d diety p這mykówki Tyto alba w Goni康zu i Wi幡ie na skraju doliny Biebrzy i Narwi
 • KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, BEATA JAKUBIK - Chronione gatunki mi璚zaków wodnych w systemie rzeczno-jeziornym Krutyni (Pojezierze Mazurskie)
 • KRYSTIAN A. OΑAK - Wa磬i (Odonata) rezerwatu przyrody „Bagno Pogorzel” (Polska 鈔odkowo-wschodnia)
 • ADAM SZULC - Flora ro郵in naczyniowych doliny rzeki Liwiec (Mazowsze)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • CEZARY J. TAJER - Stanowiska kotewki orzecha wodnego Trapa natans L. na terenie rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” w latach 2013-2022
 • ADAM STEBEL, ANNA MARIA OCIEPA – Mech Amblyodon dealbatus (Meesiaceae) w Tatrza雟kim Parku Narodowym.

KRONIKA
 • DASZKIEWICZ PIOTR, SAMOJLIK TOMASZ, RIKIENĖ AURIKA, FEDOTOVA ANASTASIA -真br i Puszcza Bia這wieska w ksi捫ce Leona Zienkowicza Les costumes du peuple polonais

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • GRZEGORZ LESI垶KI, GRZEGORZ BxCHOWSKI - Diet composition of the barn owl Tyto alba in Goni康z and Wizna at the edge of the Biebrza and Narew valleys
 • KRZYSZTOF LEWANDOWSKI K, BEATA JAKUBIK - Protected species of aquatic molluscs in the river-lake system of the Krutynia River (Masurian Lakeland)
 • KRYSTIAN A. OΑAK - Dragonflies (Odonata) of the “Bagno Pogorzel” Nature Reserve (east-central Poland)
 • ADAM SZULC - Flora of vascular plants of the Liwiec river valley (Mazovia)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • CEZARY J. TAJER - The Sites of the Water Chestnut Trapa natans L. in the nature reserve “Stawy Milickie” in 2013-2022
 • ADAM STEBEL, ANNA MARIA OCIEPA – The Moss Amblyodon dealbatus (Meesiaceae) in the Tatra National Park.

CHRONICLE
 • DASZKIEWICZ PIOTR, SAMOJLIK TOMASZ, RIKIENĖ AURIKA, FEDOTOVA ANASTASIA -European bison and Bia這wie瘸 Primeval Forest in Leon Zienkowicz’s book Les costumes du peuple polonais

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • SxWOMIR PI邛KA, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Wp造w metod ochrony na zró積icowanie strukturalne lasów Biebrza雟kiego Parku Narodowego
 • ANNA KRZYSZTOFIAK, JAROSxW BUSZKO, LECH KRZYSZTOFIAK — Wp造w pszczo造 miodnej Apis mellifera na inne grupy zapylaczy w lasach Wigierskiego Parku Narodowego
 • ANNA SOBIERAJ-BETLI垶KA, LUCYNA TWERD — Materia造 do znajomo軼i dziko 篡j帷ych pszczó (Hymenoptera, Aculeata, Apiformes) Parku Krajobrazowego „Nadgopla雟ki Park Tysi帷lecia” w województwie kujawsko-pomorskim

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Sów par o Stefanie Krukowskim (1940-1977), dyrektorze Bia這wieskiego Parku Narodowego, w 45. rocznic jego 鄉ierci
 • PIOTR BAJKO — O prof. dr. Augu軼ie Dehnelu (1903-1962) w 60. rocznic jego 鄉ierci

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • SxWOMIR PI邛KA, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — The impact of conservation methods on the structural diversity of forests in Biebrza National Park
 • ANNA KRZYSZTOFIAK, JAROSxW BUSZKO, LECH KRZYSZTOFIAK —The influence of the honey bee Apis mellifera on other groups of pollinators in Wigry National Park’s forests
 • ANNA SOBIERAJ-BETLI垶KA, LUCYNA TWERD — Material on the knowledge of wild bees (Hymenoptera, Aculeata, Apiformes) of the “Nadgopla雟ki Park Tysi帷lecia” Landscape Park in Kujawsko-Pomorskie province
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Mammal fauna of Zakole Wawerskie in Warsaw

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — A few words about Stefan Krukowski (1940-1977), director of the Bia這wie瘸 National Park, on the 45th anniversary of his death
 • PIOTR BAJKO — About Prof Dr August Dehnel (1903-1962) on the 60th anniversary of his death

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BOGDAN LORENS — D逝gookresowy wp造w renaturyzacji warunków wodnych na struktur ro郵inno軼i runa zespoów Ledo-Sphagnetum magellanici i Vaccinio uliginosi-Pinetum w Roztocza雟kim Parku Narodowym
 • ROMAN 狹REK, ANDRZEJ KOWNACKI, EL浮IETA DUMNICKA, AGNIESZKA POCIECHA, MAΔORZATA KΜNOWSKA-OLEJNIK, EWA BOKxK — Fauna potoku Kry軼iów (Popradzki Park Krajobrazowy)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Tarnobrzeskiej Doliny Wis造

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MACIEJ TURZA垶KI — Sk豉d pokarmu piskl徠 puszczyka uralskiego Strix uralensis na Pogórzu Dynowskim (SE Polska)

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Wspomnienie rocznicowe o Cezarym Ba鎍e (1952-1998), podle郾iczym w Bia這wieskim Parku Narodowym
 • PIOTR BAJKO — Z historii daniela w Puszczy Bia這wieskiej
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Puszcza Bia這wieska w pocz徠kach Drugiej Rzeczypospolitej w 鈍ietle artykuów z Ech Le郾ych

Z 涉ΜBNEJ KARTY

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • BOGDAN LORENS — Long-term effect of restoration hydrological conditions on the herb layer structure of plant communities Ledo-Sphagnetum magellanici and Vaccinio uliginosi-Pinetum in Roztocze National Park
 • ROMAN 狹REK, ANDRZEJ KOWNACKI, EL浮IETA DUMNICKA, AGNIESZKA POCIECHA, MAΔORZATA KΜNOWSKA-OLEJNIK, EWA BOKxK — Fauna of the Kry軼iów stream (Poprad Landscape Park)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Tarnobrzeska Vistula Valley

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MACIEJ TURZA垶KI — Diet composition of the Ural Owl Strix uralensis fledgelings on the Dynowskie Foothills (SE Poland)

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Anniversary memory about Cezary Ba鎥a (1952-1998), forester in the Bia這wie瘸 National Park
 • PIOTR BAJKO — The history of fallow deer in Bia這wie瘸 Forest
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — The Bia這wie瘸 Primeval Forest at the beginning of the Second Polish Republic in the light of the articles from the Echa Le郾e

FOR MEMORY

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ADAM STEBEL, ANNA MARIA OCIEPA, ANNA KOCZUR — Materia造 do flory mchów Tatrza雟kiego Parku Narodowego (polskie Karpaty Zachodnie)
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, ANNA KRZYSZTOFIAK — Skoczogonki (Collembola) siedlisk mokrad這wych Wigierskiego Parku Narodowego
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — Aktualny stan poznania 膨dówek (Hymenoptera, Aculeata) Spalskiego Parku Krajobrazowego
 • TADEUSZ PAWLIKOWSKI — Zgrupowania trzmieli (Hymenoptera: Apidae: Bombus LATR.) S這wi雟kiego Parku Narodowego w latach 1990-2020

POLEMIKI
 • ZBIGNIEW WITKOWSKI — Czy na Ziemi Raciborskiej na Górnym 奸御ku powstanie nowy Park Narodowy?

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Z dziejów Domu My郵iwskiego w Bia這wie篡
 • PIOTR BAJKO — Wspomnienie rocznicowe o prof. Tadeuszu Vetulanim – twórcy i opiekunie hodowli konika polskiego w Puszczy Bia這wieskiej
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — 真br i Puszcza Bia這wieska na paryskich grafikach Janusza T這makowskiego

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ADAM STEBEL, ANNA MARIA OCIEPA, ANNA KOCZUR — Contribution to the moss flora of the Tatra National Park (Polish Western Carpathians)
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, ANNA KRZYSZTOFIAK — Springtails (Collembola) of wetlands of the Wigry National Park
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — The actual state of knowledge of Aculeata (Hymenoptera) in Spa豉 Landscape Park
 • TADEUSZ PAWLIKOWSKI — Bumblebee communities (Hymenoptera: Apidae: Bombus LATR.) of S這wi雟ki National Park in the years 1990-2020

POLEMICS
 • ZBIGNIEW WITKOWSKI — Will a new National Park be established in the Racibórz Region in Upper Silesia?

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — History of the Hunting House in Bia這wie瘸
 • PIOTR BAJKO — Anniversary for the remembrance of Prof. Tadeusz Vetulani – the creator and caretaker of Polish Konik breeding in Bia這wie瘸 Forest
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — European bison and Bia這wie瘸 Primeval Forest in Janusz T這makowski’s prints made in Paris

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 8, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BARBARA FOJCIK, PIOTR T. ZANIEWSKI — Materia造 do flory mszaków i bioty porostów Kampinoskiego Parku Narodowego – wiatro這my uroczyska Grabina
 • RADOSxW LEWO, EWA PIRO烤IKOW, MARCIN K. DYDERSKI — Specyfika muraw kserotermicznych Suwalskiego Parku Krajobrazowego
 • MAREK DREWNIK, ΣKASZ MUSIELOK, MATEUSZ STOLARCZYK, WOJCIECH SZYMA垶KI, DARIUSZ STRUZIK, ANTONI ZI牞A, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — Zró積icowanie gleb na le郾ych powierzchniach badawczych Tatrza雟kiego Parku Narodowego – cz窷 wschodnia
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, EWELINA MOTYKA — Stan poznania 膨dówek (Hymenoptera, Aculeata) Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, BEATA JAKUBIK — O rozmiarach szcze簑i wielkiej Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • JAKUB STERNALSKI, WANDA MARIA WEINER — Hymenaphorura pseudosibirica (Stach, 1954) – nowy gatunek dla fauny Polski i Pieni雟kiego Parku Narodowego

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Nie ca趾iem odesz豉… W 15. rocznic 鄉ierci prof. Simony Kossak

Spis tre軼i tomu 40 (2021)

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • BARBARA FOJCIK, PIOTR T. ZANIEWSKI — Materials on the flora of bryophytes and the biota of lichens of the Kampinos National Park – windthrows of the Grabina range
 • RADOSxW LEWO, EWA PIRO烤IKOW, MARCIN K. DYDERSKI — Specificity of xerothermic grasslands of the Suwa趾i Landscape Park
 • MAREK DREWNIK, ΣKASZ MUSIELOK, MATEUSZ STOLARCZYK, WOJCIECH SZYMA垶KI, DARIUSZ STRUZIK, ANTONI ZI牞A, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — Soil diversity in forest research plots in the eastern part of Tatra National Park
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, EWELINA MOTYKA — The state of knowledge of Aculeata (Hymenoptera) of Przedbórz Landscape Park
 • KRZYSZTOF LEWANDOWSKI, BEATA JAKUBIK — On the size of the swan mussel Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • JAKUB STERNALSKI, WANDA MARIA WEINER — Hymenaphorura pseudosibirica (Stach, 1954) – a new species for Poland and Pieniny National Park

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Not quite gone... On the 15th Anniversary of the Death of Professor Simona Kossak

Contents Vol. 40 (2021)

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANDRZEJ KECZY垶KI — 100 lat temu. Pocz徠ki Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna terenów chronionych Kielc

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PIOTR T. ZANIEWSKI, ΣKASZ SIEDLECKI — Nowe stanowisko chrobotka alpejskiego Cladonia stellaris i boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum ko這 wsi υ w Chojnowskim Parku Krajobrazowym (鈔odkowa Polska)
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — Podej廝zon wirginijski Botrychium virginianum (L.) Sw. (Ophioglossaceae) – nowy gatunek dla flory naczyniowej Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • TADEUSZ NAMIOTKO, ALEKSANDRA SZCZEPKOWSKA, AGATA SZWARC, LUCYNA NAMIOTKO — Ma鹵oraczki (Crustacea: Ostracoda) jezior Be責any i 好iardwy w Mazurskim Parku Krajobrazowym

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Prof. Jan Jerzy Karpi雟ki i jego otoczenie w 鈍ietle korespondencji prof. Zofii Pokackiej z Piotrem Bajko
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — 真br w pracach autorów zwi您anych z Komisj Edukacji Narodowej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANDRZEJ KECZY垶KI — 100 years ago – beginnings of the Bia這wie瘸 National Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of protected areas of Kielce

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PIOTR T. ZANIEWSKI, ΣKASZ SIEDLECKI — New stand of Cladonia stellaris and Cladonio-Pinetum in the vicinity of υ village in Chojnowski Landscape Park (central Poland)
 • MAΔORZATA KARCZEWSKA — Botrychium virginianum (L.) Sw. (Ophioglossaceae) – a new species for the vascular flora of the Bia這wie瘸 National Park
 • TADEUSZ NAMIOTKO, ALEKSANDRA SZCZEPKOWSKA, AGATA SZWARC, LUCYNA NAMIOTKO — Ostracods (Crustacea: Ostracoda) of lakes Be責any and 好iardwy in the Masurian Landscape Park

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Prof. Jan Jerzy Karpi雟ki and his environment in the light of the correspondence of Prof. Zofia Pokacka with Piotr Bajko
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — European bison in the works of authors connected with the Commission of National Education

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • PIOTR T. ZANIEWSKI, BARBARA FOJCIK — Materia造 do flory mszaków i bioty porostów Kampinoskiego Parku Narodowego – wiatro這my uroczyska Rózin
 • LUCYNA TWERD, PIOTR OLSZEWSKI — Problem zagospodarowania gruntów porolnych - wyniki wst瘼nych bada Aculeata (Chrysididae, Spheciformes, Apiformes) w rezerwacie przyrody „Jelonka”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ch璚i雟ko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
 • BOGDAN WZI﹗EK, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Znaczenie p豉zów w diecie wydry Lutra lutra 瞠ruj帷ej na terenie Wigierskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • DARIUSZ TLAΘA — Wyst瘼owanie widlicza Oellgaarda Diphasiastrum oellgaardii w Babiogórskim Parku Narodowym
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Struktura gatunkowa ryb zabitych przez przyduch w 鈔odkowym biegu Biebrzy w lipcu 2021 roku

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Pierwsza powojenna za這ga Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — Sprawozdanie Janusza Domaniewskiego z misji w Puszczy Bia這wieskiej z 1921 roku
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — Powojenne bia這wie瘸na w dokumentach Janusza Domaniewskiego (1891-1954) w archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PIOTR T. ZANIEWSKI, BARBARA FOJCIK — Materials on the flora of bryophytes and the biota of lichens of the Kampinos National Park – windthrows of the Rózin range
 • LUCYNA TWERD, PIOTR OLSZEWSKI — The problem of developing post-agricultural land – the results of the preliminary research of Aculeata (Chrysididae, Spheciformes, Apiformes) in the “Jelonka” reserve
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Ch璚i雟ko-Kielecki Landscape Park
 • BOGDAN WZI﹗EK, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — The importance of amphibians in the diet of the Otter Lutra lutra feeding in the Wigry National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • DARIUSZ TLAΘA — Occurrence of Oellgaard’s clubmoss Diphasiastrum oellgaardii in the Babia Góra National Park
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Species structure of fish that died in Biebrza River because of an oxygen deficit, in July 2021

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — The first post-war crew of the Bia這wie瘸 National Park
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — Janusz Domaniewski’s report on the mission in the Bia這wie瘸 Forest from 1921
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOWA — Post-war Bialoviesiana in Janusz Domaniewski’s (1891-1954) documents in the archive of the Museum and Institute of Zoology, Polish Academy of Sciences in Warsaw

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ZBIGNIEW WILCZEK, MARIA KAMIONKA — Szata ro郵inna rezerwatu „Lipowska” w Beskidzie 砰wieckim i jej znaczenie w ochronie przyrody
 • MAREK DREWNIK, ΣKASZ MUSIELOK, MATEUSZ STOLARCZYK, WOJCIECH SZYMA垶KI, ANTONI ZI牞A, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — Zró積icowanie gleb w obr瑿ie le郾ych powierzchni badawczych Tatrza雟kiego Parku Narodowego (Tatry Zachodnie)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SxWOMIR WRÓBEL, ANTONI ZI牞A — Aktualne informacje na temat rozmieszczenia wierzby szwajcarskiej (Salix helvetica Vill.) w Tatrza雟kim Parku Narodowym

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — W 125. rocznic urodzin prof. dra hab. Jana Jerzego Karpi雟kiego (1896-1965)
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Puszcza Bia這wieska i 簑bry w „Przegl康zie My郵iwskim i υwiectwie Polskim”
 • ΣKASZ TYBURSKI — Puszcza Kampinoska w latach 1914-1938

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ZBIGNIEW WILCZEK, MARIA KAMIONKA — The vegetation of the Lipowska Nature Reserve in the Beskids 砰wiecki Mountains and the role of this vegetation in the protection of nature
 • MAREK DREWNIK, ΣKASZ MUSIELOK, MATEUSZ STOLARCZYK, WOJCIECH SZYMA垶KI, ANTONI ZI牞A, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — Soil diversity in forest research plots in the Tatra National Park (Western Tatras)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Sulejowski Landscape Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SxWOMIR WRÓBEL, ANTONI ZI牞A — Notes on the distribution of Swiss willow (Salix helvetica Vill.) in the Tatra National Park

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — On the 125th anniversary of the birth of Prof. Dr hab. Jan Jerzy Karpinski (1896-1965)
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Bia這wie瘸 Primeval Forest and European bison in “Przegl康 My郵iwski i υwiectwo Polskie”
 • ΣKASZ TYBURSKI — Kampinos Forest between 1914-1938

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — Stan poznania 膨dówek (Hymenoptera, Aculeata) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
 • ANDRZEJ KOWNACKI — Fauna bezkr璕owców w ekosystemach wodnych Rezerwatu Przyrody Bembe雟kie (Orawa, Polska Po逝dniowa)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Doliny Bobrzy
 • MARCIN MANDZIAK, PIOTR WILNIEWCZYC, MACIEJ WACHECKI, PIOTR D牞OWSKI — Zimowanie ptaków w lasach mieszanych 安i皻okrzyskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • TOMASZ WÓJCIK — Nowe stanowisko Ophioglossum vulgatum L. na Pogórzu Bukowskim (Karpaty Zachodnie)
 • JERZY BOROWSKI, DAWID MARCZAK — Buczowate (Xiphydriidae) Kampinoskiego Parku Narodowego (Hymenoptera, Symphyta)

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Swoje 篡cie po鈍i璚i bia這wieskim 簑brom. W 40. rocznic 鄉ierci stra積ika-hodowcy Piotra Pilucika
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Reintrodukcja i ochrona bobrów w II Rzeczypospolitej w 鈍ietle artykuów z prasy przyrodniczej i 這wieckiej

STRESZCZENIE >>>


Spis tre軼i tomu 39 (2020)

CONTENTS

 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC — The Aculeata (Hymenoptera) of the Bolimów Landscape Park: current state of knowledge
 • ANDRZEJ KOWNACKI — Invertebrate fauna in the freshwater ecosystems of the Bembe雟kie Nature Reserve (Orawa, Southern Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Bobrza Valley
 • MARCIN MANDZIAK, PIOTR WILNIEWCZYC, MACIEJ WACHECKI, PIOTR D牞OWSKI — Wintering of birds in the mixed forests of the 安i皻okrzyski National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • TOMASZ WÓJCIK — New location of Ophioglossum vulgatum L. in Bukowskie Foothills (Western Carpathians)
 • JERZY BOROWSKI, DAWID MARCZAK — Xiphydriid wood-wasps (Xiphydriidae) of the Kampinos National Park (Hymenoptera, Symphyta)

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — He devoted his life to the Bia這wie瘸 bisons. On the 40th anniversary of the death of Piotr Pilucik, the guard-breeder
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Reintroduction and conservation of beavers in the Second Polish Republic in the light of nature and hunting journals

SUMMARY >>>


Contents Vol. 39 (2020)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BARBARA FOJCIK, WOJCIECH CIURZYCKI, ROBERT ZUBEL, MARIUSZ WIERZGO, GRZEGORZ VONINA, ANNA RUSI垶KA, BEATA CYKOWSKA-MARZENCKA, STANISxW ROSADZI垶KI, MIROSxW SZCZEPA垶KI, MONIKA STANIASZEK-KIK, EWA FUDALI, SYLWIA WIERZCHOLSKA, MONIKA STRYJAK-BOGACKA — Materia造 do brioflory Kampinoskiego Parku Narodowego
 • ANNA MARIA OCIEPA, ANTONI ZI牞A, PAWE KAUZAL — Kwa郾e buczyny w Tatrza雟kim Parku Narodowym

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. na Podlasiu
 • SYLWIA KIERCUL — Materia造 do bioty porostów wsi Rzepniki (Polska Pó軟ocno-Wschodnia)
 • KONRAD KRASO, PIOTR GUZIK, WOJCIECH GUZIK — Nowe dane o rozmieszczeniu nabocznia bagiennego Mecostethus parapleurus (HAGENBACH, 1822) (Orthoptera, Acrididae) w Karpatach

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Laboratorium Biologiczne w Bia這wie篡 – w 90. rocznic utworzenia
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Kilka zaginionych dokumentów audiowizualnych o 簑brze i Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE >>>


Z 涉ΜBNEJ KARTY

CONTENTS

 • BARBARA FOJCIK, WOJCIECH CIURZYCKI, ROBERT ZUBEL, MARIUSZ WIERZGO, GRZEGORZ VONINA, ANNA RUSI垶KA, BEATA CYKOWSKA-MARZENCKA, STANISxW ROSADZI垶KI, MIROSxW SZCZEPA垶KI, MONIKA STANIASZEK-KIK, EWA FUDALI, SYLWIA WIERZCHOLSKA, MONIKA STRYJAK-BOGACKA — Material on the brioflora of the Kampinoski National Park
 • ANNA MARIA OCIEPA, ANTONI ZI牞A, PAWE KAUZAL — Acidophilous beech forests in the Tatra National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — New locality of Scarlet elfcup (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Podlasie
 • SYLWIA KIERCUL — Material for lichen biota of the Rzepniki Village (North Eastern Poland)
 • KONRAD KRASO, PIOTR GUZIK, WOJCIECH GUZIK — New date of the occurrence of the leek grasshopper Mecostethus parapleurus (HAGENBACH, 1822) (Orthoptera, Acrididae) in the Carpathians

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Biological Laboratory in Bia這wie瘸 – on the 90th anniversary of its establishment
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENĖ, ANASTASIA FEDOTOVA — Missing audiovisual documents about European bison and the Bia這wie瘸 Forest

SUMMARY >>>


FOR MEMORY

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • PRZEMYSxW BROGOWSKI, TOMASZ WÓJCIK — Szata ro郵inna wybranych 鈔ódle郾ych oczek wodnych gminy Narol (Roztocze)
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, EWELINA MOTYKA, KATARZYNA KRAKOWSKA — Stan poznania pszczó (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) w parkach krajobrazowych 鈔odkowej Polski
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, MARINA KIRICHENKO-BABKO, ROMAN BABKO — Ichtiofauna rezerwatów przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego
 • BOGDAN WZI﹗EK, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Czy wydra (Lutra lutra) mo瞠 zasiedla jeziora dystroficzne?

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Lekarz bia這wieskich 簑brów. W 30. rocznic 鄉ierci Wiaczes豉wa Demiaszkiewicza (1907-1990)

 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENE, ANASTASIA FEDOTOVA — Odnale潭 i ocali ostatnie 簑bry – co wiadomo o misji Hermana Knothego w Puszczy Bia這wieskiej w 1919 roku?

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PRZEMYSxW BROGOWSKI, TOMASZ WÓJCIK — Vegetation cover of selected mid-forest ponds in Narol commune (Roztocze)
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, EWELINA MOTYKA, KATARZYNA KRAKOWSKA — The state of knowledge of bees (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) inhabiting landscape parks in central Poland
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, MARINA KIRICHENKO-BABKO, ROMAN BABKO — Fish fauna of the nature reserves in Wda Landscape Park
 • BOGDAN WZI﹗EK, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Can an otter (Lutra lutra) inhabit dystrophic lakes?

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Doctor of Bia這wie瘸 bison. On the 30th anniversary of the death of Wiaczes豉w Demiaszkiewicz (1907-1990)
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIKIENE, ANASTASIA FEDOTOVA — Find and save the last European bison – what is known about the mission of Herman Knothe in Bia這wie瘸 Primeval Forest in 1919?

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JAROSxW BURY — Uwagi o rozmieszczeniu i biologii dostojki pandory Argynnis (Pandoriana) pandora (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Polsce
 • JACEK WENDZONKA — Materia造 do znajomo軼i 膨dówek (Hymenoptera, Aculeata) Parku Narodowego „Uj軼ie Warty”. Pszczo造 (Apoidea, Anthophila)
 • KACPER PYRZANOWSKI, ANETA REJNISZ, MIROSxW PRZYBYLSKI, GRZEGORZ ZI牞A — Naturalna odbudowa populacji piskorza (Misgurnus fossilis) w Pradolinie Bzury-Neru po suszy z 2015 roku

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko pi璚iu zagro穎nych porostów na Podlasiu (Polska pó軟ocno-wschodnia)
 • JÓZEF RÓ涉垶KI , KONRAD KRASO, WALDEMAR WOJTAS — Stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca w otulinie Magurskiego Parku Narodowego

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Trzecie muzeum przyrodnicze w Bia這wie篡

 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, ANASTASIA FEDOTOVA, AURIKA RIKIENE — Nieznane 鈍iadectwo pocz徠ków reintrodukcji nied德iedzia w Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JAROSxW BURY — Comments on the distribution and the biology of the Mediterranean Fritillary Argynnis (Pandoriana) pandora (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Poland
 • JACEK WENDZONKA — Materials to the knowledge of aculeates (Hymenoptera: Aculeata) of the “Uj軼ie Warty” National Park. Bees (Apoidea: Anthophila)
 • KACPER PYRZANOWSKI, ANETA REJNISZ, MIROSxW PRZYBYLSKI, GRZEGORZ ZI牞A — Natural reconstruction of the weatherfish (Misgurnus fossilis) population in the “Pradolina Bzury-Neru” after the drought of 2015

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — New location of five endangered lichen species in Podlasie (north-eastern Poland)
 • JÓZEF RÓ涉垶KI , KONRAD KRASO, WALDEMAR WOJTAS — A site of the smooth snake Coronella austriaca in the buffer zone of the Magurski National Park

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Third nature museum in Bia這wie瘸
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, ANASTASIA FEDOTOVA, AURIKA RIKIENE —Unknown testimony to the beginning of the reintroduction of bears in the Bia這wie瘸 Forest

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • SYLWIA KIERCUL — Zmiany w zró積icowaniu gatunkowym porostów Ciechanowca i okolic (Polska Pó軟ocno-Wschodnia)
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, AGATA PIWNIK, ANNA KRZYSZTOFIAK — Eksperymentalna reintrodukcja saproksylicznych skoczogonków (Collembola) w Wigierskim Parku Narodowym
 • PAWE BUCZY垶KI, EDYTA BUCZY垶KA, AGATA JIRAK-LESZCZY垶KA — Wa磬i (Odonata) Ojcowskiego Parku Narodowego
 • JACEK WENDZONKA, ANDRZEJ KOZACZYK — Mrówki le郾e z podrodzaju Formica s. str. (Hymenoptera: Formicidae) w Drawie雟kim Parku Narodowym oraz wybrane parametry mrowisk i ich lokalizacji.

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Rys historyczny biblioteki naukowej Bia這wieskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 38 (2019)


CONTENTS

 • SYLWIA KIERCUL — Changes in species diversity of lichens in Ciechanowiec and surrounding areas (NE Poland)
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, AGATA PIWNIK, ANNA KRZYSZTOFIAK — Experimental reintroduction of saproxylic springtails (Collembola) in the Wigry National Park
 • PAWE BUCZY垶KI, EDYTA BUCZY垶KA, AGATA JIRAK-LESZCZY垶KA — Dragonflies (Odonata) of the Ojców National Park
 • JACEK WENDZONKA, ANDRZEJ KOZACZYK — Wood ants from the subgenus Formica s. str. (Hymenoptera: Formicidae) in Drawa National Park and selected parameters of ant mounds and their location

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Historical outline of the scientific library of the Bia這wie瘸 National Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 38 (2019)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • PIOTR T. ZANIEWSKI, JERZY SOLON, MAREK FERCHMIN, ANNA OTR牞A — Dynamika wyst瘼owania gatunków obcego pochodzenia na sta造ch powierzchniach badawczych w Kampinoskim Parku Narodowym
 • PAWE BUCZY垶KI, ADAM TARKOWSKI — Wa磬i (Odonata) rezerwatu przyrody „Jezioro Obradowskie” (Polesie Zachodnie)
 • JAROSxW BURY — Uwagi nad rozmieszczeniem, biologi i fenologi Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) na Podkarpaciu i w Ma這polsce w latach 2015-2019
 • JERZY SZWAGRZYK, JAN BODZIARCZYK, REMIGIUSZ PIELECH, ANTONI ZI牞A, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — Wp造w wiatrowaów i gradacji kornika drukarza oraz zabiegów ochronnych na szat ro郵inn borów 鈍ierkowych w Tatrza雟kim Parku Narodowym

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • JADWIGA JAKUBIEC, TOMASZ M. ZAJ。 — Pierwsze stwierdzenia podkowca ma貫go Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800) w Parku Narodowym Gór Sto這wych

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Ekspozycja Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego Bia這wieskiego Parku Narodowego w latach 1972-1999

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PIOTR T. ZANIEWSKI, JERZY SOLON, MAREK FERCHMIN, ANNA OTR牞A — The dynamics of the occurrence of alien species on permanent research plots in the Kampinos National Park
 • PAWE BUCZY垶KI, ADAM TARKOWSKI — Dragonflies (Odonata) of the nature reserve “Lake Obradowskie” (West Polesie)
 • JAROSxW BURY — Comments on the occurrence, biology and phenology of Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) on Podkarpacie and Ma這polska Region (SE Poland) from the period 2015-2019
 • JERZY SZWAGRZYK, JAN BODZIARCZYK, REMIGIUSZ PIELECH, ANTONI ZI牞A, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — The impact of wind and bark beetle outbreaks and protective measures on the vegetation of spruce forests in the Tatra National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • JADWIGA JAKUBIEC, TOMASZ M. ZAJ。 — First records of the lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) in the Sto這we Mountains National Park

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Exhibition of the Nature and Forest Museum of the Bia這wie瘸 National Park between 1972-1999

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Za喚cza雟kiego Parku Krajobrazowego
 • VALERY CH. DOMBROVSKI, NIKOLAY D. CHERKAS, VIKTAR A. FENCHUK — Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) i orlik grubodzioby (C. clanga) w Parku Narodowym ,,Belovezhskaja Pushcha”: stan obecny i analiza historyczna
 • GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI — Wyniki monitoringu wybranych gatunków ptaków w Poleskim Parku Narodowym
 • Z. KRASI垶KI, MICHA K. KRZYSIAK — Odrodzenie 簑brów w Puszczy Bia這wieskiej – 90 lat restytucji

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWE BUCZY垶KI, ADAM TARKOWSKI — Lecicha po逝dniowa Orthetrum brunneum (Fonsc.) (Odonata, Libellulidae) – 58. gatunek wa磬i stwierdzony w Poleskim Parku Narodowym
 • ANDRZEJ WOJTON, BOGDAN WI吉IOWSKI — Nowe stwierdzenie biegacza urozmaiconego Carabus variolosus (FABRICIUS, 1787) na P豉skowy簑 Kolbuszowskim (Kotlina Sandomierska)
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, ANASTASIA FEDOTOVA, AURIKA RIKIENĖ — Zagadka 簑bra z Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego z I po這wy XIX wieku

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Za喚cze Landscape Park
 • VALERY CH. DOMBROVSKI, NIKOLAY D. CHERKAS, VIKTAR A. FENCHUK — Lesser (Clanga pomarina) and greater (C. clanga) spotted eagles in the National Park “Belovezhskaja Pushcha”: current status and retrospective analysis
 • GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI — Results of monitoring selected bird species in Polesie National Park
 • Z. KRASI垶KI, MICHA K. KRZYSIAK — Recovery of the European Bison in Bia這wie瘸 Forest – 90 years of the restitution

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWE BUCZY垶KI, ADAM TARKOWSKI — Southern skimmer Orthetrum brunneum (Fonsc.) (Odonata, Libellulidae) – 58th odonate species found in the Poleski National Park
 • ANDRZEJ WOJTON, BOGDAN WI吉IOWSKI — New record of the ground beetle species Carabus variolosus (FABRICIUS, 1787) in the Kolbuszowa Plateau (Sandomierz Basin)
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, ANASTASIA FEDOTOVA, AURIKA RIKIENĖ — The secret of the European bison from the Warsaw Zoological Cabinet in the first half of the 19th century

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANDRZEJ KECZY垶KI — Struktura i rozwój drzewostanów pierwotnych i wtórnych (przej軼iowych) w warunkach ochrony 軼is貫j Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • JAROSxW BURY — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce z lat 2016-2018
 • PIOTR MIAZEK — Przemiany w przestrzeni geograficznej po nadaniu statusu parku narodowego – wybrane przyk豉dy
 • ANGELIKA GODLEWSKA, PAULINA KOPKIEWICZ — Ocena potencja逝 turystyczno-edukacyjnego 軼ie瞠k edukacyjnych Ojcowskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MACIEJ BONK — Stwierdzenie ma鹵a Rangia cuneata w okolicach rezerwatu Mewia ζcha

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 37 (2018)


CONTENTS

 • ANDRZEJ KECZY垶KI — Structure and development of primary and second-growth (transitional) forest under strict protection regime of the Bia這wie瘸 National Park
 • JAROSxW BURY — New data on the distribution of Dryad Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland from 2016-2018
 • PIOTR MIAZEK — Changes in geographical space after the foundation of national parks – selected examples
 • ANGELIKA GODLEWSKA, PAULINA KOPKIEWICZ — Evaluation of tourist and educational potential of educational trails of Ojców National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MACIEJ BONK — A record of the North American wedge clam Rangia cuneata in the vicinity of Mewia ζcha nature reserve

SUMMARY >>>

Contents Vol. 37 (2018)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • WOJCIECH CIURZYCKI — Mszaki Puszczy Kampinoskiej i okolic. Zarys historii bada

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • WOJCIECH CIURZYCKI — Bryophytes of the Kampinos Forest and surrounding areas. Outline of the history of research

SUMMARY >>>

 Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MARIA JANICKA — Mszaki na siedliskach 陰kowych Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny (Wy篡na Krakowska)
 • MARIA KOSSOWSKA, WIESxW FAΡYNOWICZ, MONIKA DIMOS-ZYCH, HANNA FAΡYNOWICZ, KATARZYNA PATEJUK, AMELIA PIEGDO, MAGDALENA BUKSAKOWSKA, PAWE JAREMA — Porosty epifityczne na sta造ch powierzchniach ko這wych w ekosystemach le郾ych Karkonoskiego Parku Narodowego (SW Polska)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Jeleniowskiej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Stawiany
 • ADAM ZBYRYT — Zdj璚ia satelitarne jako u篡teczne narz璠zie do wykrywania kolonii czapli bia造ch Ardea alba na przyk豉dzie Biebrza雟kiego Parku Narodowego
 • MICHA K. KRZYSIAK, MAGDALENA LARSKA, JERZY DACKIEWICZ, KRZYSZTOF ANUSZ — Restytucja Bison bonasus w Puszczy Bia這wieskiej oraz najcz瘰tsze problemy zdrowotne 簑brów w hodowlach wolnych i zamkni皻ych w Polsce

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • GRZEGORZ APOZNA垶KI, TOMASZ KOKUREWICZ — Nowe stwierdzenie rozrodu borowiaczka Nyctalus leisleri (KUHL, 1817) w województwie lubuskim

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MARIA JANICKA — Bryophytes from meadow habitats in Ojców National Park and its buffer zone (Kraków Upland
 • MARIA KOSSOWSKA, WIESxW FAΡYNOWICZ, MONIKA DIMOS-ZYCH, HANNA FAΡYNOWICZ, KATARZYNA PATEJUK, AMELIA PIEGDO, MAGDALENA BUKSAKOWSKA, PAWE JAREMA — Epiphytic lichens of circular permanent plots in Karkonosze National Park (SW Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Jeleniowska Refuge
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Stawiany Refuge
 • ADAM ZBYRYT — Satellite images as a useful tool for detecting the Great Egret Ardea alba based on the example of Biebrza National Park
 • MICHA K. KRZYSIAK, MAGDALENA LARSKA, JERZY DACKIEWICZ, KRZYSZTOF ANUSZ — Restitution of European bison (Bison bonasus) in Bia這wie瘸 and the most common health problems of the species in the wild and captive populations in Poland

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • GRZEGORZ APOZNA垶KI, TOMASZ KOKUREWICZ — New breeding record of Leisler’s bat Nyctalus leisleri (KUHL, 1817) in Lubuskie province

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • OLGA CHOLEWI垶KA, ANDRZEJ KECZY垶KI, IRENEUSZ SMERCZY垶KI, BOGDAN JAROSZEWICZ — Zamieranie jesionu wynios貫go (Fraxinus excelsior L.) w obszarze ochrony 軼is貫j Bia這wieskiego Parku Narodowego
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSxW ZDANOWSKI — Ichtiofauna jeziora Wigry (Ploso Szyja)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Sieradowickiej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Wzgórz Ch璚i雟ko-Kieleckich
 • GRZEGORZ LESI垶KI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJ犴KA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Nietoperze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i terenów otaczaj帷ych
 • RYSZARD KAPU列I垶KI, KATARZYNA SZYSZKO-PODGÓRSKA — Udzia parków narodowych w ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWE ADAMCZYK — Nowe stanowiska podrzenia 瞠browca Blechnum spicant (L.) ROTH w Nadle郾ictwie Zagna雟k (Wy篡na Kielecka)

Z 涉ΜBNEJ KARTY

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • OLGA CHOLEWI垶KA, ANDRZEJ KECZY垶KI, IRENEUSZ SMERCZY垶KI, BOGDAN JAROSZEWICZ — European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback in a core area of Bia這wie瘸 National Park
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSxW ZDANOWSKI — Fish fauna of Wigry Lake (Szyja Basin
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Sieradowicka Refuge
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Ch璚i雟ko-Kieleckie Hills
 • GRZEGORZ LESI垶KI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJ犴KA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Bats of Bolimowski Landscape Park and surroundings
 • RYSZARD KAPU列I垶KI, KATARZYNA SZYSZKO-PODGÓRSKA — The participation of national parks in the protection of natural habitats and Nature 2000 species

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWE ADAMCZYK — New localities of hard-fern Blechnum spicant (L.) ROTH in the Zagna雟k Forest District (the Kielce Upland)

FOR MEMORY

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONINA, ANNA RUSI垶KA, MIROSxW SZCZEPA垶KI — Brioflora rezerwatu Na Opalonym w Górach Sanocko-Turcza雟kich (Karpaty Wschodnie)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Walory szaty ro郵innej proponowanego rezerwatu „Pr康owiec’’ w Beskidzie 奸御kim
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Zespó rdestnicy wyd逝穎nej Potametum praelongi Sauer 1937 w rezerwacie Smolnik na 奸御ku Opolskim
 • DAWID MASΜ, JAROSxW BURY — Stan populacji Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Lasach Rad這wskich
 • WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, SEBASTIAN . ΣPI垶KI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — Wyst瘼owanie i liczebno嗆 p豉zów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszy雟kiej i jego otulinie
 • TADEUSZ MOLENDA — Cechy morfometryczne koryta Dunajca w obr瑿ie „Zbójnickiego Skoku” (Pieni雟ki Park Narodowy)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWE PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZE垶KI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHA TYSZKOWSKI — Flora ro郵in naczyniowych rezerwatu ,,Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwa趾 Wielki” w Puszczy Boreckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 36 (2017)


CONTENTS

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONINA, ANNA RUSI垶KA, MIROSxW SZCZEPA垶KI — Bryophytes of the Na Opalonym nature reserve in Sanocko-Turcza雟kie Mountains (Eastern Carpathians)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Natural assets of the vegetation of the “Pr康owiec” proposed Nature Reserve in the Beskid 奸御ki Mountains
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Potametum praelongi Sauer 1937 in the Smolnik nature reserve in Opole Silesia (SW Poland)
 • DAWID MASΜ, JAROSxW BURY — Population state of Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Radów Forests (Tarnów Plateau, SE Poland)
 • WΜDZIMIERZ CH邛NICKI, SEBASTIAN . ΣPI垶KI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — The occurrence and abundance of amphibians in the Knyszyn Forest Landscape Park and its buffer zone
 • TADEUSZ MOLENDA — Morphometric features of the Dunajec channel within the stretch of the Robber’s Leap (Pieniny National Park)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWE PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZE垶KI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHA TYSZKOWSKI — Vascular plants of the Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwa趾 Wielki nature reserve in the Borki Forest (NE Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 36 (2017)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA DROZDOWICZ — Inwentaryzacja 郵uzowców (MYXOGASTRIA, MYXOMYCETES) na wyznaczonych powierzchniach badawczych w Puszczy Bia這wieskiej
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPE, MONIKA MY印IWY, EWA KRASICKA-KORCZY垶KA — Stan zachowania i perspektywy ochrony zmiennowilgotnych 陰k trz窷licowych (kod 6410) w dolinach rzek w 鈍ietle bada monitoringowych
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAc — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • KAROL ZUB — Rozmieszczenie i liczebno嗆 ma造ch ssaków na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA DROZDOWICZ — Inventory of myxomycetes(Myxogastria, Myxomycetes) at designated research plots in the Bia這wie瘸 Old Growth Forest
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPE, MONIKA MY印IWY, EWA KRASICKA-KORCZY垶KA — The state of conservation and prospects for the protection of Molinia meadows (code 6410) in river valleys in the light of monitoring studies
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAC — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Przedborski Landscape Park
 • KAROL ZUB — Distribution and abundance of small mammals in “Bory Tucholskie” National Park

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MIROSxWA ORΜWSKA, RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA — Ró積orodno嗆 organizmów grzybopodobnych i mikrogrzybów w ró積ych zbiorowiskach ro郵innych Puszczy Bia這wieskiej
 • ANNA MATWIEJUK — Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Augustowskiej (NE Polska)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Wyst瘼owanie Lilium martagon L. w buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w rezerwacie Góra Che軛 na Pogórzu Strzy穎wskim (Karpaty Zachodnie)
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 w S這wi雟kim Parku Narodowym
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Drzewotocz japo雟ki Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Roztocza雟kim Parku Narodowym
 • ZBIGNIEW A. KRASI垶KI, MAΔORZATA KRASI垶KA — Od這wy 簑brów nizinnych Bison bonasus bonasus (L.) w Puszczy Bia這wieskiej w latach 1821 – 1918

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MIROSxWA ORΜWSKA, RENATA KRZY列IAK-KOSI垶KA — Diversity of fungus-like organisms and microfungi in various plant communities of Bia這wie瘸 Forest
 • ANNA MATWIEJUK — Checklist of lichens (Ascomycota lichenisati) of Augustów Forest (NE Poland)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Occurrence of Lilium martagon L. in the Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum in the Góra Che軛 reserve in the Strzyów Foothills (Western Carpathians)
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 in S這wi雟ki National Park (N Poland)
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in Roztocze National Park
 • ZBIGNIEW A. KRASI垶KI, MAΔORZATA KRASI垶KA — Catching the Lowland European bison Bison bonasus bonasus (L.) in Bia這wie瘸 Forest in 1821 – 1918

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAΔORZATA WALCZAK — Murawy kserotermiczne z Inula ensifolia w obszarach Natura 2000 Wy篡ny Miechowskiej
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Zbiorowiska z klasy Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 w S這wi雟kim Parku Narodowym
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) rezerwatu K瘼a Red這wska i terenów przyleg造ch
 • JAROSxW BURY — Nowe dane o rozmieszczeniu Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce z lat 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Dalejów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PRZEMYSxW STOLARZ, MAΔORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESI垶KI — Zimowy pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Narwi

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Muzeum przyrodnicze w carskim pa豉cu w Bia這wie篡

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAΔORZATA WALCZAK — Xerothermic grassland with Inula ensifolia in Natura 2000 sites of Miechów Upland
 • KRZYSZTOF SPAΒK — Plant communities from Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 class in the S這wi雟ki National Park (N Poland)
 • ROBERT ÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of the K瘼a Red這wska reserve and adjacent areas (Northern Poland)
 • JAROSxW BURY — New data on the occurrence of Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland (Podkarpacie and Ma這polska Regions) from 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Dalejów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PRZEMYSxW STOLARZ, MAΔORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESI垶KI — Winter diet of the long eared-owl Asio otus in the lower Narew river valley

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Natural history museum in the tsar's palace in Bia這wie瘸

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — Stan bada nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim
 • PAWE BUCZY垶KI, EDYTA BUCZY垶KA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PxSKA, ROBERT STRYJECKI — Wa磬i (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny: dane z lat 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKA垶KA, CEZARY BYSTROWSKI — Czerwo鎍zyk fioletek Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) w polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 35 (2016)


CONTENTS

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Macromycetes of ‘‘Bory Tucholskie” National Park
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — State of research on lichens in landscape parks in podlaskie voivodeship
 • PAWE BUCZY垶KI, EDYTA BUCZY垶KA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PxSKA, ROBERT STRYJECKI — Dragonflies (Odonata) of the Poleski National Park and its buffer zone: data from the years 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKA垶KA, CEZARY BYSTROWSKI — The Violet Copper Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) in the Polish part of the Bia這wie瘸 Forest

SUMMARY >>>

Contents Vol. 35 (2016)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty parku dworskiego w Klukowiczach (Po逝dniowe Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Materia造 do brioflory Polski 字odkowej. Mchy i w徠robowce rezerwatu le郾ego ζznów (województwo ódzkie) oraz zmiany jego brioflory po 36 latach ochrony.
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesuj帷e elementy flory rezerwatu „Murawy Dobromierskie” (Wy篡na Ma這polska): wkraczanie i ust瘼owanie taksonów na tle sukcesji ro郵inno軼i kserotermicznej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Cisowsko-Or這wi雟kiego Parku Krajobrazowego
 • GRZEGORZ LESI垶KI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Drobne ssaki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco
 • IZABELA BACZY垶KA, PAWE BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — Analiza stanu fizykochemicznego wód gównych cieków Drawie雟kiego Parku Narodowego w latach 2001-2010 na tle uwarunkowa zlewniowych
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONINA — Niewykorzystane dziedzictwo kulturowe. Problem historycznych pozosta這軼i na terenie rezerwatu Bia豉 Woda w Ma造ch Pieninach (S. Poland)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSxW 列IBIOR — Nowe stanowiska pluskwiaków ró積oskrzyd造ch (Hemiptera: Heteroptera) w Pieninach

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the manor park in Klukowicze (S Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the ζznów nature reserve (ód province) and their changes after 36 years of protection
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesting elements of the flora of the “Murawy Dobromierskie” nature reserve (Ma這polska Upland): immigration and retreat of taxa at the background of secondary succession of xerothermic vegetation
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisowsko-Or這wi雟ki Landscape Park
 • GRZEGORZ LESI垶KI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Small mammals of the Bolimowski Landscape Park and surroundings based on analysis of tawny owl Strix aluco diet
 • IZABELA BACZY垶KA, PAWE BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — An analysis of physicochemical parameters of the main running waters of Drawie雟ki National Park in 2001-2010 in relation to catchment conditions
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONINA — The cultural heritage unused. The problem of residues in the Bia豉 Woda nature reserve area in the Ma貫 Pieniny (S Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSxW 列IBIOR — New localities of terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Pieniny Mts

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • JAROSxW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIk — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce. Cz窷 II
 • DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK — Liczebno嗆 i dynamika populacji ptaków terenów otwartych Kampinoskiego Parku Narodowego
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA J犵RASZKO-D、ROWSKA — L璕owe ptaki wodno-b這tne Non-Passeriformes Rezerwatu Stawy Raszy雟kie w latach 2013-2014
 • WIESxW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — Jak stuletnia ochrona bierna drzewostanów pozr瑿owych w Bia這wieskim Parku Narodowym pozwoli豉 na odtworzenie si awifauny l璕owej
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Kr璕owce w pokarmie puszczyka Strix aluco na terenie kompleksu le郾ego Lipce (Nadle郾ictwo Rogów)

STRESZCZENIE >>>

Z 涉ΜBNEJ KARTY


CONTENTS

 • JAROSxW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIK — New data on distribution of Dryad Minois dryas (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland.Part II
 • DANUTA PEPΜWSKA-MARCZAK — Numbers and population dynamics of birds inhabiting open areas in Kampinos National Park
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA J犵RASZKO-D、ROWSKA — Breeding Non-Passeriformes water bird species of Stawy Raszy雟kie Nature Reserve in 2013 – 2014
 • WIESxW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — A passive one-hundred years conservation of post-clear-cut tree stands in the Bia這wie瘸 National Park led to restore of a breeding avifauna
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Vertebrates in the diet of tawny owl Strix aluco in Lipce Forest (Rogów Forest District).

SUMMARY >>>

FOR MEMORY

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty rezerwatu „Ma造 Borek” w Puszczy Augustowskiej
 • EWELINA ALBINIAK — Zamieranie jesionu (Fraxinus excelsior L.) w Roztocza雟kim Parku Narodowym
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA B。ZEK — Czeremcha ameryka雟ka Prunus serotina (EHRH.) BORKH w rezerwacie „Uroczysko Wrzosy” i mo磧iwo軼i ograniczenia jej ekspansji
 • AROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w po逝dniowo-wschodniej Polsce z lat 2012-2014
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Ry w Tatrach
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinie taterników jaskiniowych dotycz帷e uprawiania alpinizmu jaskiniowego na ternie Tatrza雟kiego Parku Narodowego - analiza w oparciu o badania ankietowe

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — Pierwsze stwierdzenie modliszki zwyczajnej (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) w Kampinoskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>

RECENZJE


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of “Ma造 Borek” nature reserve in Augustów Forest
 • EWELINA ALBINIAK — Dieback of the European ash (Fraxinus excelsior L.) in Roztocze National Park
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA B。ZEK — Black cherry Prunus serotina (EHRH.) BORKH in the Uroczysko Wrzosy nature reserve with some options of reducting its expansion
 • JAROSxW BURY, DAWID MASΜ, MARIUSZ OBSZARNY — New data on distribution of Dryad Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland from 2012-2014
 • WOJCIECH G﹖IENICA BYRCYN — Lynx in the Tatras
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinions of cavers on mountain caving in Tatra National Park – an analysis of questionnaire research

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — First record of the praying mantis (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) in Kampinos National Park

SUMMARY >>>

REVIEWS

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapu軼i雟ki, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czes豉w Okoów (redaktor naczelny – Editor)
Bo瞠na Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pa豉cowy 5, 17 – 230 Bia這wie瘸, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TRE列I

 • MAΔORZATA LATAΜWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA P犵ZISZEWSKA, MIROSxWA KUPRYJANOWICZ — Postglacjalna historia Puszczy Bia這wieskiej – ro郵inno嗆, klimat i dzia豉lno嗆 cz這wieka
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESxW WALANKIEWICZ — Udzia pionierskich gatunków drzew w stuletnim pozr瑿owym drzewostanie gr康owym w Bia這wieskim Parku Narodowym
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, AGATA PIWNIK — Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) Karkonoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Cisów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ARTUR PLISZKO — Nowe stanowisko dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia (Campanulaceae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis tre軼i tomu 34 (2015)


CONTENTS

 • MAΔORZATA LATAΜWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA P犵ZISZEWSKA, MIROSxWA KUPRYJANOWICZ —Postglacial history of Bia這wie瘸 Forest – vegetation, climate and human activity
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESxW WALANKIEWICZ — Share of pioneer tree species in a hundred-year old clear-cut lime-hornbeam-oak stands in the Bia這wie瘸 National Park
 • DARIUSZ SKAR玆垶KI, AGATA PIWNIK — Saproxylic springtails (Collembola) of the Karkonosze National Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ARTUR PLISZKO — A new locality of the giant bellflower Campanula latifolia L. (Campanulaceae) in the Romincka Forest Landscape Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 34 (2015)

 ARCHIWUM... 
 • Polish
 • English
home