dr inż. Katarzyna Daleszczyk Drukuj E-mail
 

Absolwentka Wydziału Zootechniki Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie.
Pracę doktorską „Behawior rozrodczy żubrów Bison bonasus (L.)” zrealizowała w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Krasińskiej.
Jej zainteresowania badawcze obejmują ekologię kopytnych i ochronę żubra. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap