mgr Ma貪orzata Karczewska Drukuj
 

Absolwentka Wydzia逝 Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu ódzkiego (kierunek: Ochrona 字odowiska; specjalizacje: Konserwatorska Ochrona Przyrody oraz Edukacja Ekologiczna).
Prac magistersk, napisan pod kierunkiem prof. dra hab. Romualda Olaczka, po鈍i璚i豉 analizie naturalnej oraz synantropijnej flory oraz waloryzacji drzewostanu Rezerwatu Pomorze w Puszczy Augustowskiej. Tematyka jej bada obejmuje zagadnienia dotycz帷e czynnej ochrony cennych gatunków ro郵in oraz zbiorowisk niele郾ych. 
  • Polish
  • English
home