mgr inż. Andrzej Keczyński Drukuj
 

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Tematyka jego badań obejmuje zagadnienia dotyczące struktury i dynamiki lasu naturalnego, botaniki, ochrony przyrody, dawnych form użytkowania lasu, oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Zagadnieniom tym poświęcone są publikacje naukowe oraz popularnonaukowe i popularyzatorskie. 
  • Polish
  • English
home