Warunki fizykochemiczne oraz biotyczne w sta造ch i okresowych zbiornikach wodnych Puszczy Drukuj

     Bia這wieskiej

dr Renata Krzy軼iak-Kosi雟ka

Temat realizowany we wspó逍racy z:
dr Miros豉w Or這wsk - Zak豉d Biologii Wydzia逝 Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym w Bia造mstoku
dr Halin Chomutowsk – Zamiejscowy Wydzia Le郾y Politechniki Bia這stockiej w Hajnówce
prof. dr hab. El瘺iet Malzahn – Europejskie Centrum Lasów Naturalnych IBL w Bia這wie篡

Na ca造m 鈍iecie obserwowany jest spadek liczebno軼i p豉zów, kurczenie si zasi璕ów wyst瘼owania pewnych gatunków a tak瞠 znaczne wahania liczebno軼i poszczególnych populacji. Przyczyny tych zjawisk s trudne do zidentyfikowania, jednak najcz窷ciej mo積a mówi o nak豉daniu si negatywnych czynników o zasi璕u globalnych oraz tych o zasi璕u lokalnym. Du篡m problemem w wielu regionach jest zanik siedlisk odpowiednich do rozrodu, ska瞠nie wód oraz zwi瘯szone promieniowanie UV. Coraz cz窷ciej wskazuje si tak瞠 na inwazj gatunków obcych wypieraj帷ych gatunki rodzime b康 te b璠帷e wektorami rozprzestrzeniania si nowych i nieznanych dot康 rodzimej faunie patogenów. Wiadomo, 瞠 na stan populacji p豉zów wp造wa zarówno jako嗆 siedlisk l康owych jak i wodnych. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano ust瘼owanie gatunków z niektórych lokalizacji, np. z terenu Polany Bia這wieskiej znikn掖 kumak nizinny oraz ropucha paskówka.

Z wybranych stanowisk na terenie Parku pobierane s próbki wody do bada w豉軼iwo軼i fizyko-chemicznych wód oraz w celu oznaczenia sk豉du gatunkowego mikroskopijnych grzybów wodnych oraz organizmów grzybopodobnych. Badana jest obecno嗆 mikroorganizmów z okre郵onych grup systematycznych. Monitorowane s tak瞠 przyst瘼uj帷e w tych zbiornikach do rozrodu p豉zy.

W ramach tego projektu badawczego zrealizowanych zosta這 kilka prac magisterskich:

Katarzyna Komar. 2011. Grzyby zoosporowe w zbiornikach astatycznych Bia這wieskiego Parku Narodowego. Praca
      wykonana w Zak豉dzie Biologii Wydzia逝 Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym w Bia造mstoku pod
      kierunkiem dr Miros豉wy Or這wskiej.
Magdalena Butkiewicz. Organizmy grzybopodobne (Oomycota)w zbiornikach efemeralnych Bia這wieskiego Parku
      Narodowego. Praca wykonana w Zak豉dzie Biologii Wydzia逝 Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym
      w Bia造mstoku pod kierunkiem dr Miros豉wy Or這wskiej.
Magdalena Pietrukiewicz. Ró積orodno嗆 grzybów konidialnych w wodzie torfowiska Dziedzinka. Praca wykonana
      w Zak豉dzie Biologii Wydzia逝 Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym w Bia造mstoku pod kierunkiem
      dr Miros豉wy Or這wskiej. 
  • Polish
  • English
home