Czynniki wp造waj帷e na parametry reprodukcyjne 簑brzyc Bison bonasus Drukuj

dr Katarzyna Daleszczyk

Celem bada jest próba odpowiedzi na pytanie: Co wp造wa na aktualn zdolno嗆 do rozrodu samic 簑bra?
Analiza dotyczy gównie 簑brów z polskich hodowli zamkni皻ych. Stwierdzono i w okresie ostatnich 15 lat wspó販zynnik p這dno軼i 簑brzyc ró積i si istotnie mi璠zy hodowlami. W oparciu o wieloletnie dane z Ksi璕i Rodowodowej 真brów oraz informacje w豉sne O鈔odków Hodowli 真brów badany jest wp造w na parametry reprodukcyjne 簑brzyc ró積orakich czynników, w tym parametrów indywidualnych zwierz徠 (np. wiek samicy, data poprzedniego wycielenia, p貫 poprzedniego ciel璚ia - w zwi您ku z hipotez, i u niektórych gatunków koszty odchowania potomstwa jednej p販i s dla matki wi瘯sze ni w przypadku potomstwa p販i przeciwnej) oraz czynników zewn皻rznych (jak warunki bytowe - powierzchnia zagród, 篡wienie, itd.). Wyniki bada powinny by pomocne przy zarz康zaniu zamkni皻ymi populacjami 簑brów w kontek軼ie ich rozrodu.

04_wsp_plodn_zubrzyc

字edni wspó販zynnik p這dno軼i 簑brzyc [%] w wybranych hodowlach zamkni皻ych w Polsce w latach 1995-2009.


 
  • Polish
  • English
home