Waloryzacja 陰k na obszarze BPN i opracowanie metod ich ochrony Drukuj

mgr Ma貪orzata Karczewska

Temat realizowany pod kierunkiem i przy wspó逍racy z prof. dr hab. Leszkiem Kucharskim, Uniwersytet ódzki, Wydzia Biologii i Ochrony 字odowiska, Katedra Ochrony Przyrody.

Ro郵inno嗆 陰k nale篡 do najs豉biej poznanych sk豉dników szaty ro郵innej Bia這wieskiego Parku Narodowego. Jest ona jednocze郾ie najbardziej nara穎nym na zmiany sk豉dnikiem krajobrazu. Ukszta速owana w wyniku sta貫go u篡tkowania, w warunkach s豉bo zmieniaj帷ego si 鈔odowiska przyrodniczego, ro郵inno嗆 陰kowa cechuje si trwa造mi, stabilnymi i bogatymi pod wzgl璠em florystycznym zbiorowiskami ro郵innymi. Wraz ze zmianami metod gospodarowania lub zaprzestaniem u篡tkowania zbiorowiska te gin lub przekszta販aj si w inne przystosowane do panuj帷ych warunków. Celem projektu jest inwentaryzacja zbiorowisk 陰kowych na obszarze Bia這wieskiego Parku Narodowego i ocena ich stanu. W wyniku bada zostanie okre郵ony stopie przemian, które zasz造 w badanych fitocenozach 陰kowych. Badania u豉twi opracowanie skutecznych metod ochrony istniej帷ych jeszcze p豉tów zbiorowisk 陰kowych oraz wypracowanie sposobów odbudowy zniekszta販onych (gównie w wyniku sukcesji) fitocenoz 陰kowych. Pozwol tak瞠 stworzenie systemu monitorowania zmian w ro郵inno軼i 陰kowej znajduj帷ej si na obszarze BPN.

W ramach tematu badawczego zosta豉 wykonana praca magisterska:
E.. Oko雟ka 2007 r. Szata ro郵inna 陰k 鈔ódle郾ych w Bia這wieskim Parku Narodowym i mo磧iwo軼i jej ochrony. Praca
      wykonana w Katedrze Ochrony Przyrody Uniwersytetu ódzkiego.


 
  • Polish
  • English
home