Biblioteka Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego

Początki biblioteki BPN sięgają okresu międzywojennego i związane są z powstaniem parku narodowego w Białowieży. Na podstawie zachowanych w zbiorach woluminów z tego okresu wiadomo, że biblioteka gromadziła głównie wydawnictwa dotyczące leśnictwa, biologii i regionu Puszczy Białowieskiej. Obecnie Biblioteka posiada najbogatszy w regionie zbiór publikacji dotyczących Białowieży i Puszczy Białowieskiej, gromadzi również publikacje m.in. z zakresu nauk przyrodniczych i leśnych, turystyki, innych parków narodowych. Część książek i czasopism trafia do biblioteki w drodze wymiany lub w postaci darów (często bardzo cennych) od osób prywatnych.


Księgozbiór biblioteki liczy ok. 12 tys. woluminów w dziale wydawnictw zwartych i ok. 4 tys. w dziale czasopism. Najstarsze wydawnictwa pochodzą z I połowy XIX wieku. Wiele pozycji literatury jest w językach obcych, m.in. rosyjskim, białoruskim, niemieckim, angielskim, francuskim. W zbiorach specjalnych znajduje się bogaty zbiór ikonograficzny (widokówki, zdjęcia, ryciny), także zbiór map, plakatów, odznak i plakietek turystycznych, kaset video, płyt CD i DVD. Do 2012 roku gromadzone były także wycinki prasowe dotyczące regionu Puszczy Białowieskiej.

Biblioteka Naukowa mieści się w Domu Marszałkowskim (I piętro, pokój nr 15), czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15:30.